24 มิถุนาฯ ทวงคืนมรดกคณะราษฎร ทวงสัญญารัฐธรรมนูญประชาชน .

Event Date: 
Wednesday, 24 June, 2020 - 10:30

เนื่องในวาระ 88 ปี การเปลี่ยนแปลงการปกครองสยามสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มุ่งหมายให้ประชาชนเป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุดของประเทศ

คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.) ขอเชิญประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจของประเทศทวงถามความคืบหน้ากระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ในฐานะมรดกทางอุดมการณ์ของคณะราษฎร และคำมั่นสัญญาที่รัฐบาลให้กับประชาชนว่าจะดำเนินการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภา

อีกทั้ง ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ครช. ภายใต้ความร่วมมือของพี่น้องประชาชน ได้ยื่นยื่นข้อเสนอว่าด้วยหลักเกณฑ์และเเนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ได้แก่

1.สร้างสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้เข้มแข็ง ไม่นำเหตุความมั่นคงมาอ้างในการจำกัดเสรีภาพ ให้ประชาชนเข้าชื่อถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สร้างหลักประกันด้านรัฐสวัสดิการ

2. สร้างกลไกเข้าสู่อำนาจที่ยึดโยงกับประชาชน กำหนดให้ชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจาก ส.ส. และ ส.ว.ต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด การปฏิรูปประเทศหรือยุทธศาสตร์ชาติ ต้องไม่เกิดขึ้นโดยคนกลุ่มเดียวและต้องไม่นิรโทษกรรมให้คณะรัฐประหาร

3.ให้ตราพระราชบัญญัติการรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชน เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น ทั้งในด้านเสนอกฎหมายเเละทางการเมืองต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

4.ในการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ให้จัดทำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยให้มีการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เรื่องหลักเกณฑ์แก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยอาศัยเพียงเสียงเห็นชอบจากสมาชิกรัฐสภาจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

โดยในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. ครช. ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมกันทำกิจกรรมบริเวณหน้าอาคารรัฐสภา (สัปปายะสภาสถาน) เกียกกาย เพื่อแสดงพลังทวงคืนมรดกคณะราษฎร ทวงคืนสัญญารัฐธรรมนูญประชาชน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์