การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มภาระให้กับคนงานไร่ชาในบังกลาเทศ การเก็บใบชาภายใต้อากาศที่ร้อนระอุ ทำให้ยากที่จะได้ตามเป้าในแต่ละวัน ส่งผลให้ค่าแรงลดลง นอกจากนี้อุณหภูมิที่สูงขึ้นและการสัมผัสความร้อนเป็นเวลานาน นำไปสู่ความเหนื่อยล้า อาจนำไปสู่การทุพลภาพถาวร และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้
2023-09-16 14:38
ฐานข้อมูล ILOSTAT ชี้ การขยายตัวของ 'ธุรกิจขนาดย่อมและขนาดเล็ก' (MSEs) ทั่วโลกช่วยกระตุ้นให้ผู้คนมีงาน และหากมีการสนับสนุนที่เพียงพอก็สามารถสร้างงานที่ดีได้ ในบริบทของ 'การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม'
2023-09-16 10:22
18 มิ.ย. 2566 LO Voices แพลตฟอร์มการเล่าเรื่องแบบมัลติมีเดียขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้นำเสนอเรื่องราวของ 'คริสตินา คาร์โร' (Cristina Carro) คนขับรถบรรทุกถ่านหินที่อาศัยอยู่ในแคว้นกัสติยาและเลออน (Castilla y León) ทางตอนเหนือของสเปน
2023-06-18 09:59