คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

2018-04-08 13:20
9 เม.ย. นี้ 'ร่างยุทธศาสตร์ชาติของ คสช.' จะถูกเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ไอลอว์ชี้ประชาชนแทบไม่มีส่วนร่วม พรรคการเมือง-ประชาชนควรช่วยกันติดตาม เพื่อเตรียมความพร้อมรับอนาคตที่จะเกิดขึ้น หรือปรับเปลี่ยนและเสนอให้ยกเลิก    
2017-10-01 12:03
'ศรีสุวรรณ จรรยา' ออกแถลงการณ์ 'หยุดลุแก่อำนาจแต่งตั้ง กก.ยุทธศาตร์ชาติพวกฝักถั่วและกลุ่มนายทุนขุนศึกเสียที' จี้ทบทวนการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 ก.ย. ให้มีการสมัครและคัดเลือกใหม่ มีการเลือกตั้งกันอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตามครรลองประชาธิปไตย  
2017-10-01 08:36
ชัชชาติ ประกาศไม่รับตำแหน่งกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เตรียมยื่นหนังสือจันทร์นี้ เผยตอนแรกจะไปตั้งแต่วันศุกร์แต่ทำเอกสารไม่ทัน ย้ำ "แก่นแท้ของกลยุทธ์ คือ การเลือกว่าอะไรไม่ควรทำ" ระบุไม่มีเวลาและไม่ได้มีความเข้าใจในแนวคิดและหลักการของยุทธศาสตร์ชาติอย่างถ่องแท้
2017-09-06 13:55
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชี้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นเครื่องมือให้การพัฒนามีความต่อเนื่อง สามารถเตรียมการล่วงหน้าไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต ระบุการตั้งคณะกรรมการคำนึงถือความหลากหลายแล้ว ปรเมธี วิมลศิริ
2017-09-06 12:33
เล่าโมเดลพลเรือนตรวจสอบกองทัพ ผู้ตรวจการกองทัพคืออะไร เปิดนิยามและประโยชน์จากองค์กรหนุนปฏิรูปกองทัพ ไม่ใช่ของใหม่ หลายประเทศมีแล้ว ตัวแบบเยอรมนี พลเรือนพิทักษ์สิทธิ์ ตรวจสอบกองทัพ ทหารร้องทุกข์ได้สารพัด อัพเดทรายงานให้ประชาชนเห็นทุกปี หันกลับมามองไทย คลอดผู้ตรวจการกองทัพใต้การเมืองลายพราง 2 ทศวรรษ ยังไม่มีคำตอบและอาจไม่มีคำถาม
2017-09-05 19:00
รวม 28 โควตเด็ดจาก 28 บุคคลกับหัวโขนใหม่ภายใต้ชื่อว่า 'คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ' ผู้กุมทิศทางการการพัฒนาประเทศชาติ และแนวทางทางการปฏิรูป 20 ปี พวกเขาเคยพูดอะไร คิดอะไร และจะนำพาประเทศของเราไปทางไหน อาจจะไม่ต้องสาธยายอะไรกันให้มากความถึงเรื่องราวโครงสร้าง และที่มาของ "คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ" เพราะเกรงว่าจะเป็นการ "สอนหนังสือสังฆราช" เสียมากกว่า
2017-09-04 20:19
รวม 28 โควตเด็ดจาก 28 บุคคลกับหัวโขนใหม่ภายใต้ชื่อว่า 'คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ' ผู้กุมทิศทางการการพัฒนาประเทศชาติ และแนวทางทางการปฏิรูป 20 ปี พวกเขาเคยพูดอะไร คิดอะไร และจะนำพาประเทศของเราไปทางไหน อาจจะไม่ต้องสาธยายอะไรกันให้มากความถึงเรื่องราวโครงสร้าง และที่มาของ "คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ" เพราะเกรงว่าจะเป็นการ "สอนหนังสือสังฆราช" เสียมากกว่า
2017-09-04 12:37
เห็นรายชื่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ สายผู้ทรงคุณวุฒิกันไปแล้วว่ามีใครบ้าง ‘ประชาไท’ ชวนนั่งคิดเลข ถอดสมการสืบทอดอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ผ่านจำนวนคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ หากนับคณะกรรมการสายผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 12 คนตามที่ คสช. แต่งตั้ง ตัวเลขคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติภายหลังการเลือกตั้งจะมีทั้งสิ้น 29 คน เป็นคณะกรรมการโดยตำแหน่ง 17 คน
2017-08-29 20:15
เผย 28 รายชื่อและประวัติการทำงาน คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ หลังคณะรัฐมนตรีเคาะรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พบหลายรายชื่อมีส่วนเกี่ยวข้อง-ทำงานร่วมกับรัฐบาลทหารอย่างต่อเนือง รายชื่อทหารตำรวจ 11 ส่วนที่เป็นรัฐมนตรีปัจจุบัน 5 รายชื่อ
2017-03-15 09:34
ครม.เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ...., ร่าง พ.ร.บ. การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... ตาม ร่าง รธน.ฉบับ ผ่านประชามติ คลอด คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ

Pages

Subscribe to คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ