อัพเดทล่าสุดเมื่อ 3 ชั่วโมง 14 นาที ที่ผ่านมา

บุคลากรทางการแพทย์

2018-03-10 10:08
ในแคนาดามีกลุ่มหมอ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมากกว่า 700 คน ลงนามคัดค้านการขึ้นเงินเดือนตัวเอง และเรียกร้องให้นำเงินเหล่านั้นไปช่วยอาชีพสาธารณสุขที่ได้รับน้อยกว่าอย่างพยาบาลและให้กับคนไข้ที่ต้องการใช้เงินรักษา  
2017-12-13 19:10
  นอกจากการขาดแคลนงบประมาณจะมีผลให้ต่อการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลรัฐ ความเลื่อมล้ำของแพทย์ในกรุงเทพ-ต่างจังหวัดก็เป็นปัญหาสำคัญ 4. ความเลื่อมล้ำของแพทย์ในกรุงเทพ-ต่างจังหวัด: ไทยมีแพทย์กว่า 52,000 คน แต่แพทย์เหล่านี้กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมากกว่าต่างจังหวัด - กรุงเทพมีประชากร 8.3 ล้านคน มีแพทย์กว่า 11,000 คน คิดเป็นอัตราส่วนแพทย์ 1.33 คนต่อประชากร 1,000 คน - ต่างจังหวัดมีประชากร 47.6 ล้านคน มีแพทย์กว่า 40,000 คน คิดเป็นอัตราส่วนแพทย์ 0.84 คนต่อประชากร 1,000 คน
2014-12-09 15:18
สุพัฒน์ ปัสสาคร นำสมาชิกชมรมคนรักในหลวง จ.ขอนแก่น ไปแจ้งความต่อลูกจ้าง รพ.ศรีนครินทร์ โพสต์รูปสวมชุดดำ จึงหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ขณะที่ฝ่ายสืบสวนทหาร-ฝ่ายปกครอง กำลังหารือเรื่องดำเนินการทางกฎหมายต่อลูกจ้าง รพ.ศรีนครินทร์ หลังวานนี้พามาปรับทัศนคติที่ มทบ.23
2014-01-21 23:04
21 มกราคม 2557 เรียน เลขาธิการสภากาชาดไทย ด้วยในวันที่ 20 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา ได้มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขร่วมชุมนุมทางการเมืองบริเวณถนนพระรามที่ 1–เพลินจิต–สุขุมวิท ตามที่ได้ปรากฏเป็นข่าวในสื่อมวลชน ทั้งนี้ในภาพข่าวที่ปรากฏ พบว่ามีการใช้ธงเครื่องหมายกาชาดร่วมในการชุมนุมดังกล่าวด้วยนั้น
2010-08-02 21:33
หลังจากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและเครือข่ายรวบรวมรายชื่อประชาชน 10,631 ชื่อ เพื่อเสนอ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ... ให้รัฐสภาพิจารณา และใกล้เคียงกันนั้นคณะรัฐมนตรีก็เสนอร่างกฎหมายชื่อเดียวกันให้รัฐสภาพิจารณาอีก โดยมีเนื้อหาที่คล้ายกัน แต่ว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ มีเสียงคัดค้านจากฝ่ายบุคลากรด้านสาธารณสุข ทั้งแพทย์ พยาบาล บุคลากรของโรงพยาบาลต่างๆ รวมทั้งองค์กรวิชาชีพ อย่างเช่น แพทยสภา ออกมาแสดงความคิดเห็นคัดค้านกฎหมายฉบับนี้กันอย่างกว้างขวาง จนกระทั่งวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 บุคลากรด้านสาธารณสุขทั่วประเทศได้นัดหมายแต่งชุดดำเพื่อประท้วงกฎหมายฉบับนี้
Subscribe to บุคลากรทางการแพทย์