พลังงาน

เวทีสภาที่ 3 ชี้นโยบายรัฐผิดพลาดทำ กฟผ. แบกรับหนี้แสนล้าน เหตุคาดการณ์การใช้ไฟไม่สมเหตุผล เอื้อเอกชนผลิตเพราะได้ราคาสูง ทำกำลังสำรองไฟฟ้าล้นเกิน ถึง 50 % ประชาชนแบกรับค่า ft แนะหยุดโรงไฟฟ้าเอกชน คุมราคาซื้อที่ 4 บาทต่อหน่วย พร้อมทบทวนแผน PDP
2023-03-25 15:34

Pages