ภาคีเพื่อรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย

'อนุสรณ์ ธรรมใจ' ภาคีเพื่อรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย และประธานกรรมการสถาบันปรีดี พนมยงค์ แนะรัฐบาลใหม่ควรพัฒนาระบบประชาธิปไตยดิจิทัลและการร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-petitioning) ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ พัฒนาช่องทางต่างๆ ภายใต้เทคโนโลยีบล็อคเชน (Blockchain) เพื่อพัฒนาการกำหนดนโยบายอย่างมีส่วนร่วม เพื่อใช้ประโยชน์ในกระบวนการออกกฎหมาย เป็นเครื่องมือในการกำกับนโยบายให้มีประสิทธิภาพและประเมินผลนโยบาย
2023-04-16 17:56
พรรคการเมืองร่วมลงนามใน “จรรยาบรรณการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566” และ “สัญญาที่พรรคการเมืองขอให้ไว้แก่ประชาชน พ.ศ. 2566” โดยมีภาคประชาสังคมและองค์กรสื่อร่วมเป็นสักขีพยานในการสร้างสัญญาประชาคมขับเคลื่อนการเลือกตั้งที่โปร่งใส สร้างสรรค์และการนำนโยบายที่สัญญาไว้ไปปฏิบัติจริง
2023-04-02 11:35