ภาคีเพื่อรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยเรียกร้อง ส.ว. ผ่านวาระ 3 แก้ รธน. ลดขัดแย้ง

ภาคีเพื่อรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย เรียกร้องเปิดเผยความเห็น 4 นักกฎหมายปมส่งศาล รธน.วินิจฉัยตั้ง สสร.ต่อสาธารณชน ขอให้ ส.ว. ผ่านวาระ 3 ลดขัดแย้ง ลั่นไม่ยอมแพ้พร้อมเคลื่อนไหวต่อ


ที่มาภาพ: เฟสบุ๊คลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์

เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2564 สำนักข่าวไทย รายงานว่านายอนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานคณะกรรมการบริหารภาคีรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย เปิดเผยภายหลังการประชุมภาคีเพื่อรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย ว่าภาคีเพื่อรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยมีความมุ่งมั่นที่ไม่ต้องการเห็นประเทศไทยเป็นเหมือนประเทศเมียนมา และเชื่อมั่นว่าสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) นักการเมืองฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล รวมทั้งภาคประชาชนไทยทั้งหมดจะยึดถืออนาคตของประเทศ ทั้งนี้ทางภาคีเพื่อรัฐธรรมนูญฯ มีข้อเรียกร้อง 3 ข้อ คือ 1.ควรเปิดเผยความเห็นของนักกฎหมาย 4 คนจากกรณีที่รัฐสภาส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องการมีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ต่อสาธารณชนอย่างตรงไปตรงมา โดยมีความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเป็นการให้อำนาจอธิปไตยทางนิติบัญญัติที่ให้แก่รัฐสภา และในอดีตเคยตั้ง ส.ส.ร.มาแล้ว

“2.เรียกร้องสมาชิกรัฐสภาและส.ว.ให้ผ่านญัตติในวาระ 3 ตามอำนาจหน้าที่ต่อไป โดยกลุ่มภาคีเชื่อมั่นเสียงประชาชนในการลงประชามติ และเชื่อมั่นใน สสร.โดยการมีส่วนร่วมของคนในชาติ ซึ่งจะทำให้ความขัดแย้งในประเทศจะได้หมดไป และ 3.ขอให้ทุกภาคส่วนมุ่งมั่น ส่งเสริม สนับสนุนให้มีรัฐธรรมนูญใหม่ ที่เป็นจุดรวมความคิดของประชาชน ให้รัฐธรรมนูญเป็นแกนหลักของนิติรัฐ และนิติธรรม ทั้งนี้ถ้าไม่เป็นไปตามที่คาดหวังจะประชุมหารือเพื่อเคลื่อนไหวต่อไป ทางภาคีฯ จะทำทุกทางเพื่อให้บ้านเมืองนี้มีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย เราไม่ยอมแพ้แม้จะมีการใช้อำนาจอะไรก็ตาม เพราะเราจะสถาปนารัฐธรรมนูญที่ประชาชนเป็นใหญ่” นายอนุสรณ์

นอกจากนี้เฟสของบุ๊คลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ ได้ระบุถึงข้อเรียกร้องภาคีเพื่อรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย ไว้ดังนี้

ข้อเรียกร้องเพื่อรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย

นักการเมืองและภาคประชาสังคมที่มาประชุมร่วมกันในนามของภาคีเพื่อรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยวันนี้ แสดงเจตจำนงที่จะร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่เป็นประชาธิปไตย เรามีความเชื่อว่าความขัดแย้งในปัจจุบันมีที่มาจากรัฐธรรมนูญปัจจุบัน ส่วนรัฐธรรมนูญที่มีรากฐานมาจากปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง จะสามารถอำนวยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และระบบการเมืองที่มีการแข่งขันทางนโยบายและผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ระบบการเมืองที่ดีอันสืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญที่ดีคือหลักประกันในการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองอย่างยั่งยืน

ในการพัฒนาโครงสร้างและระบบการเมือง กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่มีความชอบธรรมและเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีทางออก โดยมีการสื่อสารกับประชาชนที่ชัดเจน จนเกิดเป็นเจตจำนงในการจัดทำรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย โดยเรามีข้อเรียกร้องดังนี้

1. รัฐสภาได้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องการมีสภาร่างรัฐธรรมนูญ ศาลฯได้ขอความเห็นจากนักกฎหมาย 4 คนและได้รับทราบความเห็นจากฝ่ายค้าน ซึ่งความเห็นของนักกฎหมายนั้นควรเปิดเผยต่อสาธารณชน และศาลฯ ได้กำหนดว่าจะมีคำวินิจฉัยในวันที่ 11 มี.ค. 2564 ขณะเดียวกันคาดว่ารัฐสภาจะพิจารณาญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในวาระที่สามประมาณวันที่ 17-18 มี.ค. 2564 เรามีความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเป็นการใช้อำนาจอธิปไตยทางนิติบัญญติที่เป็นของรัฐสภา และในอดีต ได้มีประเพณีการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญในลักษณะนี้มาก่อนแล้ว

2. เราขอเรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภาโดยเฉพาะสมาชิกวุฒิสภาผ่านญัตติในวาระที่สามตามอำนาจหน้าที่ต่อไป เราเชื่อมั่นในเสียงของประชาชนในการออกเสียงประชามติรับหรือไม่รับญัตติที่ผ่านวาระที่สาม และเชื่อมั่นในการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ซึ่งจะมาเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ โดยการมีส่วนร่วมและการพูดคุยกันฉันพี่น้องระหว่างคนไทยที่มีความมุ่งดีต่อกันและต่อประเทศชาติ

3. ขอให้ทุกภาคส่วนมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีรัฐธรรมนูญใหม่ที่เป็น ‘จุดรวมความคิด’ ของประชาชน โดยเชื่อว่ารัฐธรรมนูญเป็นแกนหลักของนิติรัฐ นิติธรรม ที่จะช่วยคลี่คลายความขัดแย้งทางการเมืองและการพัฒนาประเทศได้อย่างเที่ยงธรรม

ภาคีเพื่อรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย

5 มี.ค. 2564

 

ข้อเรียกร้องเพื่อรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย ...

โพสต์โดย ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ เมื่อ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2021

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์