ภาคีเพื่อรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยเรียกร้อง 'รัฐสภา' ลงมติเห็นชอบร่างแก้ รธน.

ภาคีเพื่อรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย (ภรป.) ออกแถลงการณ์เรียกร้อง 5 ข้อ เห็นควรให้ 'รัฐสภา' โดยเฉพาะ ส.ว. ลงมติเห็นชอบร่างแก้ รธน. เพื่อส่งผ่านให้ประชาชนได้ออกเสียงประชามติ

 

###ข้อเรียกร้องต่อสมาชิกรัฐสภาเพื่อให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่### . ภาคีเพื่อรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย...

โพสต์โดย ภาคีเพื่อรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย l ภรป. เมื่อ วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม  2021

 

14 มี.ค. 2564 ภาคีเพื่อรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย (ภรป.) ออกแถลงการณ์ระบุว่า ภาคีเพื่อรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย อันประกอบด้วยนักการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน นักวิชาการ และภาคประชาสังคม ขอเรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฯ ในวาระที่สาม เพื่อให้ประชาชนได้ใช้อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผ่านการลงประชามติต่อไป

สืบเนื่องจากการที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยเมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2564 ว่า รัฐสภามีหน้าที่และอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ โดยต้องให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญได้ลงประชามติเสียก่อนว่าประชาชนประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ และเมื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จแล้ว ต้องให้ประชาชนลงประชามติเห็นชอบหรือไม่กับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกครั้งหนึ่ง นั้น

ภาคีเพื่อรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย มีข้อเรียกร้องดังนี้  

1) ในการประชุมรัฐสภาวันที่ 17-18 มี.ค. เพื่อพิจารณาญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1 “การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่” ในวาระที่สาม ภาคีฯ ขอให้สมาชิกรัฐสภาโดยเฉพาะสมาชิกวุฒิสภาให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฯ ตามหน้าที่และอำนาจ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมลงประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฯ ที่ผ่านวาระที่สามแล้วต่อไป

2) การให้ความเห็นชอบในวาระที่สามต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยมากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดของรัฐสภา (ประมาณ 369 เสียง) และมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า 84 เสียง ภาคีฯ ขอให้สมาชิกรัฐสภาเข้าร่วมประชุมและร่วมออกเสียงโดยพร้อมเพรียง การงดออกเสียงอาจมีผลทำให้คะแนนเสียงเห็นชอบมีไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นเหมือนความพยายามที่จะคว่ำร่างรัฐธรรมนูญฯ ที่รัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบในวาระที่สอง และเป็นการปฏิเสธโอกาสการตัดสินใจโดยตรงของประชาชน

3) การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หมายถึงการจัดทำโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ มิใช่การแก้ไขรายมาตราซึ่งรัฐสภาย่อมทำได้อยู่แล้ว ทั้งนี้ ตามประเพณีการปกครองของไทย และของนานาประเทศ มีบางคนตีความคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่า การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะต้องทำประชามติสามครั้ง ครั้งที่หนึ่งขอความเห็นชอบลอย ๆ ว่าประสงค์ให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ ครั้งที่สองขอความเห็นชอบอย่างเจาะจงเมื่อได้จัดทำร่างรัฐธรรมนูญฯ ที่ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่สามขอความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ การตีความเช่นนี้ย่อมหมายถึงการประวิงเวลานั่นเอง

4) อันที่จริง ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้วินิจฉัยว่าต้องขอความเห็นชอบในครั้งที่หนึ่งดังกล่าว เพียงแต่วินิจฉัยว่า เมื่อรัฐสภาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฯ ที่ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญแล้ว จะดำเนินการเพื่อมีผลบังคับเป็นกฎหมายเหมือนการแก้ไขรายมาตราในทันทีไม่ได้ ต้องขอความเห็นชอบจากประชาชนก่อน แล้วจึงดำเนินการเพื่อให้ร่างรัฐธรรมนูญฯ ที่ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญมีผลบังคับต่อไป

5) การนำร่างรัฐธรรมนูญฯ ที่ผ่านวาระที่สามไปลงประชามติเป็นความจำเป็นที่จะต้องทำตามมาตรา 256 ที่มีผลบังคับในปัจจุบัน สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ให้ลงประชามติเสียก่อนว่าประชาชนประสงค์หรือไม่ที่จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

ภาคีเพื่อรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย
14 มี.ค. 2564

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์