ศาสนา

ผลการศึกษาสามัญที่ตกต่ำต่อเนื่อง ภายใต้บริบทอันซับซ้อนของการศึกษา ศาสนาและอัตลักษณ์ในชายแดนใต้ กับ 3 วิถีการศึกษาของนักเรียนมุสลิม เมื่อเด็กประถมและตาดีกาคือคนเดียวกัน รวมเกือบ 20 วิชาที่ต้องเรียน กำแพงภาษาที่กว่าจะข้ามไปได้ แต่เด็กบางคนก็ไม่อดทนพอ รัฐจะแก้ปัญหาอย่างไร จะบูรณาการวิชาสามัญกับศาสนาได้หรือไม่ เมื่อ “มลายูกับอิสลาม คือจิตวิญญาณของคนที่นี่” โรงเรียนรัฐจะดึงเด็กไว้ได้แค่ไหน ท่ามกลางการศึกษาทางเลือกที่กำลังเติบโต ข้อเสนอ 4 ข้อเพื่อพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับพื้นที่ รัฐจะสนใจหรือไม่
2023-11-28 17:01
รายงานสัมภาษณ์ 3 นักรณรงค์การทำแท้งปลอดภัย ถึงเหตุผลที่ยังต้องรณรงค์แล้ว รณรงค์อยู่ และรณรงค์ต่อไปกับประเด็น ‘ความเชื่อเรื่องการทำแท้ง’ ผ่านนิทรรศการศิลปะ 'ผีเด็ก' ศาสนา บุญ บาป ฯลฯ
2023-10-25 14:21
ประเทศฝรั่งเศส แดนน้ำหอม เพิ่งมีกระแสการวิพากษ์วิจารณ์หลัง รบ.สั่งแบนชุด "อบายะห์" ในโรงเรียน ซึ่งเป็นชุดคลุมตัวแบบยาวที่ผู้หญิงมุสลิมบางส่วนสวมใส่ โดยอ้างว่าชุดดังกล่าวฝ่าฝืน "หลักการรัฐโลกวิสัย" นักวิเคราะห์มอง 'มาครง' ผู้นำสายกลาง อาจกำลังหาคะแนนนิยมจากฝ่ายขวา ฝ่ายซ้ายถกกันว่าสมควรหรือไม่ บางส่วนมีข้อกังขา 'อบายะห์' นับเป็น 'สัญลักษณ์ทางศาสนา' ตามนิยามกฎหมายได้จริงหรือ
2023-09-14 21:13
'มินอ่องหล่าย' เปิดตัวพระพุทธรูปขนาดใหญ่กลางกรุงเนปิดอว์ ประชาชนวิจารณ์ไม่อาจกลบบาปกรรมของมินอ่องหล่ายได้ พระพุทธรูปแห่งนี้มีความเป็นการเมืองอยู่ การที่มินอ่องหล่ายตั้งชื่อพระพทุธรูปว่ามารวิชัยที่แปลว่า "เอาชนะมาร" นั้น แสดงให้เห็นถึงการที่มินอ่องหล่ายไม่ได้สนใจที่จะบูชาพระพุทธศาสนา แต่สนใจในการปราบศัตรูมากกว่า
2023-08-11 14:47
เปิดงานวิจัยย้อนดูว่า 'เหตุผลที่คนปาตานีต้องการเอกราช' นั้นมีอะไรบ้าง เพื่อศึกษาหาวิธีลดความรุนแรงและนำสันติสุขมาให้ทุกคน ระบุเมื่อมีพื้นที่การเมืองและการถกกันเองอย่างเปิดเผย กลุ่มใช้ความรุนแรงก็ค่อยๆ สลายไป
2023-06-27 16:05
หยกปฏิเสธการเรียนวิชาจริยธรรม “เพราะมองว่าใช้ไม่ได้จริง” แต่วิชาจริยธรรมหรือจริยศาสตร์ (ethics) ที่สอนในโรงเรียนเป็นจริยศาสตร์ ‘จริงๆ’ หรือไม่ เราควรสอนจริยศาสตร์ ‘จริงๆ’ แทนวิชาศาสนาหรือเปล่า สิ่งหนึ่งอาศัยเหตุผลไตร่ตรอง อีกสิ่งอาศัยศรัทธานำทาง เราอาจไม่จำเป็นต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ต้องเปลี่ยนวิธีสอนศาสนา และสร้างเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นให้จริยศาสตร์ได้ใช้เป็นพื้นที่ไตร่ตรองทุกๆ คุณค่าโดยไม่มีคุณค่าใดได้รับอภิสิทธิ์
2023-06-24 13:26
สำนักพุทธฯ ชี้ตั้ง กก.สำรวจทรัพย์สินเป็นขั้นตอนปกติ เหตุเจ้าอาวาสสึกออกไปแล้ว ระบุสถานะของ 'พระอาจารย์คม' จริงๆ แล้วคือ พระลูกวัด แต่ท่านมีบทบาทในวัด ขณะที่เจ้าคณะภาค 11 ระบุสถานการณ์ไปไกลเกินกว่าที่จะพูดได้
2023-05-05 20:17

Pages