สมัชชาคนจน

2018-11-24 13:29
สมัชชาคนจนเผยแพร่ 'สารแสดงความสมานฉันท์สมัชชาคนจนสนับสนุนการต่อสู้เรียกร้องข้อเสนอที่เป็นธรรมของพี่น้องแรงงาน' ชี้ช่วงเวลาปลายปีเป็นเวลาที่สหภาพแรงงานจะยื่นข้อเรียกร้องประจำปีแก่นายจ้าง เป็นกำลังใจเพื่อให้การต่อสู้เพื่อข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานประสบความสำเร็จ
2018-08-20 20:21
สมัชชาคนจน แถลง หยุด! เขื่อนท่าแซะ ระบุงานศึกษา EIA เป็นงานเก่า สันเขื่อนตั้งอยู่บนแนวรอยเลื่อนของแผ่นดินไหว สูญเสียพื้นที่ป่า ต้องอพยพชาวบ้านไม่ต่ำกว่า 500 ครอบครัว 
2018-08-17 11:34
สมัชชาคนจนออกแถลงการณ์ขอให้ยกเลิกโครงการเขื่อนท่าแซะ จ.ชุมพร ให้รัฐบาลทบทวนและพิจารณาแนวทางการจัดการน้ำวิธีอื่น เพื่อหาแนวทางการจัดการน้ำที่เหมาะสมและยั่งยืน เปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
2018-07-17 15:16
สมัชชาคนจนร้องประยุทธ์แก้ปัญหานำเข้าสารเคมีอันตราย ราคาน้ำมันที่ถีบตัวสูงขึ้น กระทบค่าครองชีพ ปัญหาสวัสดิการรักษาพยาบาลจากระบบบัตรทอง และปัญหาด้านแรงงาน ที่คนงานที่ถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมมากขึ้น  
2018-07-16 15:17
สมัชชาคนจนเตรียมเข้ายื่นหนังสือที่ทำเนียบฯ พรุ่งนี้ ร้องแก้ปัญหานำเข้าสารเคมีอันตราย ราคาน้ำมันที่ถีบตัวสูงขึ้น กระทบค่าครองชีพ ปัญหาสวัสดิการรักษาพยาบาลจากระบบบัตรทอง และปัญหาด้านแรงงาน ที่คนงานที่ถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมมากขึ้น  
2017-12-06 00:51
เรื่องราวของที่ปรึกษาสมัชชาคนจนกรณีเขื่อนปากมูลเมื่อถูกสามเหล่าทัพเรียกตัวเข้าค่ายรวม 18 ครั้ง เผยประสบการณ์ทหารกดดันจนแม่และเพื่อนร่วมงานขว้างโทรศัพท์ทิ้ง เปิดแนวคิด วิธีต่อรองทหาร ติดงานก็ไม่ไป ชี้เลื่อนนัดศาลได้ทำไมจะเลื่อนนัดทหารไม่ได้ ระบุจุดอ่อน คสช. คือมุ่งสู่ประชาธิปไตย ประชาสังคมต้องอธิบายให้ได้ว่าเรานำเทรนด์
2017-11-20 19:23
แจง ปิดเขื่อนแม้น้ำสูงกว่าเกณฑ์ ไม่ตรงตามที่ตกลงกันไว้ อนุกรรมการไม่มีส่วนร่วมตัดสินใจ เรียกร้องเปิด-ปิดเขื่อนตามข้อตกลงปี 2558 ยกเลิกการปิดเขื่อน ปลดผู้ว่าฯ - รองผู้ว่าฯ ปลัดรับหนังสือแทนผู้ว่าฯ แล้ว จะส่งให้สำนักนายกฯ ต่อไป 35 องค์กร - นักวิชาการ - นักกิจกรรมลงชื่อสนับสนุนแถลงการณ์
2017-06-21 22:58
สมัชชาคนจน ออกแถลงการณ์คัดค้านการแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระบุ15 ปีที่ผ่านมาก็มีการพัฒนาระบบบริการได้ดีขึ้นเป็นระยะ จำนวนผู้ล้มละลายจากการรักษาพยาบาลลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ แต่รัฐบาลเผด็จการทหารกลับใช้อำนาจดำเนินการแก้ไขโดยไม่เป็นหัวคนจน
2017-01-24 16:23
ที่มาภาพ : thansettakij.com การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย ทำให้รัฐบาลทหารที่นำโดยพลเอกประยุทธ์  จันโอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และนายกรัฐมนตรี ผลักดันให้เกิดการจัดตั้ง “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” ในจังหวัดต่าง ๆ ตามแนวชายแดน

Pages

Subscribe to สมัชชาคนจน