เสวนา: มนต์รักรัฐธรรมนูญคนจน : เมื่อหิ่งห้อยจะพรายแสง [คลิป]

บรรยากาศการชุมนุมและกิจกรรมเสวนาที่งาน “มนต์รักรัฐธรรมนูญคนจน : เมื่อหิ่งห้อยจะพรายแสง” เมื่อ 11 ธ.ค. 65 หน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ผู้จัดคือเครือข่ายองค์กรภาคีคนจนแถลงว่า เครือข่ายฯ ซึ่งเป็นคนจนสิทธิ จนอำนาจ จนโอกาส และถูกทำให้จน ทั้งในชนบทและคนจนเมืองในฐานะผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายการพัฒนาของรัฐที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งที่เกิดขึ้นจากนโยบายในอดีตและปัจจุบัน ได้ติดตามกระบวนการจัดทำตลอดจนการบังคับใช้ รัฐธรรมนูญ ปี 2560 พบปัญหาหลายประการ

กล่าวคือ รัฐธรรมนูญฉบับนี้เพิ่มอำนาจให้กับรัฐ ลดทอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน ลิดรอนสิทธิการมีส่วนร่วม ไม่เป็นประชาธิปไตย คนจนเข้าไม่ถึงการจัดการทรัพยากรที่เป็นธรรม ถูกลิดรอนสิทธิชุมชน ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา การทำหน้าที่ของรัฐไม่ทั่วถึงไม่ครอบคลุมและไม่เป็นธรรม รัฐไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองที่สร้างความเสียหายให้กับประชาชน รวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลางแต่ไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงทุนและปัจจัยการผลิต แรงงานไม่ได้รับการคุ้มครอง ขาดสวัสดิการและอยู่ในภาวะอ่อนแอ ความเหลื่อมล้ำจากกระบวนการยุติธรรม สถานการณ์การเมืองเป็นไปเพื่อให้รัฐมีอำนาจเหนือประชาชน ไม่คุ้มครองคนผลัดถิ่น คนไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติ และไม่สามารถแก้ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จากปัญหาดังกล่าวเครือข่ายองค์กรภาคีคนจนจึงร่วมกันรณรงค์การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางให้มีการเขียนใหม่ทั้งฉบับ ผ่านเวทีระดมข้อเสนอระดับภาคเพื่อพัฒนาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากปัญหาที่คนจนเผชิญรวมไปถึงความต้องการของคนจนในการร่วมกันออกแบบสังคม และร่วมกันสร้างกฎเกณฑ์ผ่านร่างรัฐธรรมนูญคนจน โดยมีเครือข่ายองค์กรภาคีคนจน เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน เครือข่ายนักวิชาการ และสื่อมวลชนจนเกิดรวมตัวขึ้นในนามเครือข่ายรัฐธรรมนูญคนจน

ดังนั้น เครือข่ายรัฐธรรมนูญคนจนกว่า 66 องค์กรเห็นว่านับจากนี้อีกมานาน อาจมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรหรือสภาผู้แทนราษฎรครบวาระ ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วประเทศ พรรคการเมืองจึงจำเป็นต้องทราบเข้าใจถึงปัญหาและความต้องการของประชาชน ตลอดจนรับฟังข้อเสนอของประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะคนจน ซึ่งเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ของประเทศแต่มีเสียงเบาที่สุดในการสะท้อนปัญหาและความต้องการต่อพรรคการเมือง จึงจัดงานสัมมนาที่มีชีวิต : Life Symposium “มนต์รักรัฐธรรมนูญคนจน : เมื่อหิ่งห้อยจะพรายแสง” เพื่อให้พรรคการเมืองได้รับทราบต้องการของประชาชนคนจน นำไปออกแบบและผลักดันนโยบาย ตลอดจนการร่วมลงนามสัญญาประชาคมเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของคนจนและประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมต่อไป

โดยรูปแบบกิจกรรมของงานเป็นการสะท้อนวิถีชีวิตคนจน “จนสิทธิ จนอำนาจ จนโอกาส และถูกทำให้จน” ผ่านการเล่าด้วยภาพถ่าย งานศิลปะ ดนตรี กวี อาหาร ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ฯลฯ อันเป็นที่มาและมีเนื้อหาที่เสนอไว้ในการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ โดยมีกิจกรรมในงาน 4 ส่วน ได้แก่

เวทีสัมมนาที่มีชีวิต นำเสนอปัญหา ข้อเสนอ และข้อเรียกร้อง ของเครือข่ายรัฐธรรมนูญคนจนต่อสาธารณะชนและพรรคการเมือง

นิทรรศการรณรงค์ จากเครือข่ายรัฐธรรมนูญคนจน อาทิ กำแพงประวัติศาสตร์การต่อสู้ของคนจนจากมด วนิดา ถึงราษฎร/กำแพงประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญคนจน

ครัวสี่ภาค ตลาดคนจน จากเครือข่ายรัฐธรรมนูญคนจน

เวทีวัฒนธรรม/ดนตรีร่วมสมัย ว่าด้วย“ประชาธิปไตยที่กินได้ รัฐธรรมนูญที่เห็นหัวคนจน”

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท