สังคมสูงวัย

ผลศึกษา Pew Research Center ชี้คนทำงานสูงวัยในสหรัฐฯ มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นและได้รับค่าจ้างที่สูงขึ้น นอกจากนี้คนทำงานสูงวัยยังพอใจกับงานของพวกเขามากกว่าคนทำงานอายุน้อยกว่า
2024-01-18 15:23
คุยเรื่องปัญหาเด็กเกิดในไทยแต่ไม่ได้สัญชาติ สู่ข้อเสนอให้สัญชาติเพื่อสร้างประชากรคุณภาพ แก้ปัญหาสังคมสูงวัย-ขาดแคลนแรงงาน กับ อดิศร เกิดมงคล ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (Migrant Working Group)
2024-01-16 14:58
รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แจงปมเบี้ยผู้สูงอายุ ต้องดูฐานะการเงินรัฐบาล ระบุคนวัยทำงานน้อยลงกระทบรายได้ประเทศลดตาม สวนทางยอดคนชรามากขึ้น - เตรียมจัดสัมมนาแก้ปัญหาโครงสร้างประชากร ขอทุกหน่วยงานร่วมมือจริงจัง เหตุเด็กเกิดใหม่ลดลง หวั่นประชากรของไทยลดฮวบในอนาคต
2024-01-01 15:25
งานศึกษา "ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการจ้างงานของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงในประเทศไทย" เก็บข้อมูลจากผู้ช่วยเหลือดูแล จำนวน 563 คน พบส่วนใหญ่ทำสัญญาจ้างกับ รพ.สต. และ อปท. เคยประสบกับการจ่ายค่าจ้างล่าช้ารวมถึงไม่ได้รับการจ่ายค่าจ้าง แนะควรเพิ่มค่าจ้างของ 'ผู้ช่วยเหลือดูแล' ให้ไม่น้อยกว่าอัตราค่าแรงขั้นต่ำ
2023-10-19 17:55
แม้ว่าอายุเกษียณในญี่ปุ่นจะอยู่ที่ 60 ปี แต่หลายคนก็ยังคงทํางานต่อ โดยผลสำรวจผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 1,100 คน เมื่อช่วงต้นปี 2566 พบว่ายังคงทํางานถึง 2 ใน 3 ส่วนใหญ่ทำงานภายใต้สัญญาจ้าง ไม่ได้รับการว่าจ้างใหม่ในฐานะพนักงานประจํา
2023-05-06 09:51
ข้อคิดเห็นนักเศรษฐศาสตร์ต่อข้อเสนอพรรคการเมืองเรื่องความยากจนในผู้สูงอายุ จากเวที Policy Dialogue “ตอบโจทย์ประชาชน: พรรการเมืองกับนโยบายสวัสดิการ เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ” คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2023-05-02 12:11
คณะเศรษฐศาสตร์และศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำฯ ธรรมศาสตร์ จับมือ สช. เปิดวงเสวนาวิชาการถกความเป็นไปได้ต่อการจัดทำ ‘บำนาญแห่งชาติ’ ของประเทศไทย พร้อมขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพฯ “หลักประกันรายได้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ” โดยวิทยากรเห็นพ้อง ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้อยู่ที่การสร้างเจตนารมณ์ทางสังคม จนเกิดเป็นนโยบายทางการเมือง และเกิดการตัดสินใจเชิงนโยบายของประเทศในท้ายที่สุด
2023-03-25 10:03

Pages