อนุทิน ชาญวีรกูล

บอร์ด สปสช. เห็นชอบสิทธิประโยชน์บัตรทอง 5 รายการ เช่น ขยายเป้าหมายการตรวจสุขภาพช่องปาก การตรวจหาเชื้อ HIV ด้วยตัวเอง การตรวจหัวใจพิการแต่กำเนิด ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C และอื่นๆ
2023-03-17 13:24

Pages