อัพเดทล่าสุดเมื่อ 7 ชั่วโมง 36 นาที ที่ผ่านมา

SLAPPs

2018-08-08 10:10
เครื่องมือหนึ่งของรัฐหรือนายทุนที่ใช้ในการแก้แค้นหรือข่มขู่และสร้างความยุ่งยากต่อผู้ที่มีความคิดเห็นต่อต้านหรือขั้วการเมืองฝั่งตรงกันข้ามกับตนก็คือสิ่งที่เรียกว่า “การฟ้องปิดปาก" ซึ่งตรงกับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Strategic Lawsuit Against Public Participation (การดำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อต่อต้านการมีส่วนร่วมของสาธารณชน) หรือที่เรียกย่อๆว่า SLAPPs ที่อ่านออกเสียงเหมือนกับคำว่า Slap ที่แปลว่า “ตบ" หรือ “ตบปาก" ซึ่งก็คือการฟ้องคดีเพื่อตบปากให้หยุดพูดหรือหยุดวิพากษ์วิจารณ์นั่นเอง อย่างไรก็ตามนอกจากคำว
2018-03-02 18:22
38 องค์กรที่ทำงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ แถลงร่วม ร้อง กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และหน่วยงานความมั่นคง ยุติการคุกคามและปิดปากประชาชน พร้อมทั้งเปิดพื้นที่ทางการเมือง เปิดโอกาสให้สันติภาพ    
2018-02-10 12:28
อังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เผยสรุปผลการตรวจสอบการร้องเรียนเกี่ยวกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ระบุน่ากังวลที่ปัจจุบัน 'การดำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ' หรือ SLAPPs ถูกนำมาใช้ในการฟ้องคดีมากขึ้นทั่วประเทศ    
Subscribe to SLAPPs