กสม. ชวนผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง"

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง” (Human Rights Executive Program - HREP)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดย สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (Human Rights Executive Program - HREP) เพื่อส่งเสริมให้นักบริหารระดับสูงมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักในหลักการและความสำคัญของสิทธิมนุษยชน สามารถนำความรู้ไปขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กร ตลอดจนสร้างแนวปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชน

ในการนี้ สำนักงานฯ ขอเชิญชวนนักบริหารระดับสูงทุกภาคส่วน ได้แก่ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้าราชการการเมือง ข้าราชการศาลยุติธรรม ข้าราชการพลเรือน เจ้าหน้าที่ พนักงาน ข้าราชการของรัฐ สื่อมวลชน ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นายทหารหรือนายตำรวจ ผู้ประกอบกิจการ หรือผู้บริหารระดับสูงของกิจการภาคเอกชน ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรพัฒนาเอกชน ผู้บริหารสำนักงานกฎหมาย และบุคคลที่สำนักงานฯ พิจารณาให้เข้ารับการฝึกอบรม เนื่องจากมีประสบการณ์และผลงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นที่ประจักษ์ โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และมีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี สมัครเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งมีระยะเวลาการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม – 23 กรกฎาคม 2562 (จำนวน 180 ชั่วโมง) ทุกวันอาทิตย์ และวันจันทร์ ณ สถาบันพระปกเกล้า โดย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตรฯ

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์  0 2141 3922, 0 2141 3931 ในวันและเวลาราชการ หรือเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสแกน QR Code ที่ระบุไว้ด้านท้ายนี้

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai