คนฮักเจียงใหม่ร้องกองทัพ ค้านรัฐตัดถนน เผยพ่อตาเนวินได้รับประมูล

ภาคีคนฮักเจียงใหม่ เข้ายื่นหนังสือร้องเรียน พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน คัดค้านโครงการของรัฐจะตัดถนนผ่านดอยสุเทพโผล่สะเมิง ด้านกองทัพภาคที่ 3 ยืนกรานไม่ให้ตัดผ่าน ชี้กระทบความมั่นคงและไม่อนุรักษ์ดอยสุเทพ ขณะที่โครงการดังกล่าวมีการประมูลไปแล้ว โดยพ่อเลี้ยงคะแนน พ่อตาเนวิน ได้รับสัมปทาน

 

กรณีที่มีแนวคิดการตัดทางหลวงหมายเลข 121 เลียบคลองชลประทาน ตอนสนามกีฬา 700 ปี - อำเภอแม่ริม ระยะทาง 10.5 กม. ในพื้นที่ทหาร ผ่านป่าดอยสุเทพด้านทิศเหนือ ด้านหลังกองพันสัตว์ต่างและกรมรบพิเศษที่ 5 ก่อนจะไปบรรจบกับถนนสายแม่ริม-สะเมิง ช่วงก.ม.ที่ 1.8 ซึ่งเป็นดำริของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และกรมทางหลวงเป็นเจ้าภาพผลักดันโครงการเร่งด่วนภายในเวลา 1 ปี เพื่อให้ได้งบประมาณปี 2549 นั้น

 

ระหว่างการประสานงาน ฝ่ายทหารโดยกองทัพภาคที่ 3 เห็นว่า พื้นที่ดังกล่าวไม่เหมาะสมเพราะจะกระทบกับความมั่นคง เพราะมีแนวถนนบนที่สูงด้านหลังหน่วยทหารฝ่ายปฏิบัติการหลักของพื้นที่ชายแดน ประกอบกับที่ดังกล่าวเป็นป่าสมบูรณ์ถือเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย ที่ควรอนุรักษ์ไว้ จึงยังไม่ได้ส่งมอบที่ดินให้

 

อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวงได้ออกแบบก่อสร้างไว้ล่วงหน้า และมีการผ่านการประมูลราคาด้วยวิธีพิเศษเพื่อใช้งบกลางของปีงบประมาณ 2549 ปรากฏว่า ผู้ที่ชนะการประมูลก็คือ บริษัทเชียงใหม่คอนสตรั้คชั่นจำกัด ของ นายคะแนน สุภา พ่อตาของ นายเนวิน ชิดชอบ รักษาการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ด้วยราคา 513,129,170 บาท คิดเป็น 99.855% ของราคากลาง

 

มีรายงานอีกว่า กองทัพภาคที่ 3 ในฐานะผู้รับผิดชอบพื้นที่ได้รายงานความเห็นเรื่องดังกล่าวถึง พล.อ. สนธิ บุญยรัตกลิน ผู้บัญชาการทหารบก ทราบเรื่องแล้ว และก็เห็นว่า การใช้พื้นที่ตัดถนนสี่เลนในเขตทหารและเขตที่สูงเชิงดอยสุเทพไม่เหมาะสม ซึ่งปลายเดือนมีนาคม 2549 มีความชัดเจนในระดับหนึ่งแล้วว่า โครงการนี้จะยังเกิดไม่ได้ เพราะมีรายละเอียดและเงื่อนไขพิเศษเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะท่าทีของฝ่ายทหารซึ่งได้รับแนวทางการทำงานจาก พล.อ. สนธิ บุญยรัตกลิน ว่า ให้ทหารวางตัวเป็นกลางและยึดมั่นในความถูกต้องเป็นหลัก

           

อย่างไรก็ตาม มีรายงานจากกรมทางหลวงว่า กำลังมีการวิ่งเต้นในระหว่างหน่วยงานทหารด้วยกันคือกองพันสัตว์ต่าง กรมรบพิเศษที่ 5 และกองทัพภาคที่ 3 เพื่อให้มีการส่งมอบพื้นที่ โดยเชื่อว่าหลังความวุ่นวายทางการเมืองจะเจราจากับทหารสำเร็จ

 

ล่าสุด ด้านความเคลื่อนไหวของภาคประชาชน ที่อาคารวายเอ็มซีเอ ถนนสันติธรรม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นำโดยศาสตราจารย์เฉลิมพล แซมเพชร และนางพัชรินทร์ สุกัณศีล ตัวแทนภาคีคนฮักเจียงใหม่ ได้เข้ายื่นหนังสือถึง แม่ทัพภาคที่ 3 และ ผู้บัญชาการทหารบก เพื่อแสดงเจตนาคัดค้านการก่อสร้างโครงการดังกล่าว โดย พลตรีศุภอักษร สังประกุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นตัวแทนรับหนังสือ

     

ศ.เฉลิมพล แซมเพชร ตัวแทนภาคีคนฮักเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการก่อสร้างถนนหมายเลข 121 ตอนสนามกีฬา 700 ปี-แม่ริมของกรมทางหลวง ระยะทางประมาณ 10.5 กิโลเมตรจะต้องใช้พื้นที่ผ่านเขตทหาร คือ กองพันสัตว์ต่างและกรมรบพิเศษที่ 5 โครงการดังกล่าวกรมทางหลวงได้ประมูลหาเอกชนผู้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่เดือน ก.ย. 2548 ที่ผ่านมา และกำหนดจะใช้งบกลางประจำปีงบประมาณ 2549 ในวงเงิน 513,129,170 บาท

 

"ภาคีคนฮักเชียงใหม่เห็นว่า พื้นที่ในความดูแลของกองพันสัตว์ต่างและกรมรบพิเศษที่ 5 เป็นเขตทหารและมีความละเอียดอ่อนต่อภาระกิจการรักษาความมั่นคงของประเทศ ไม่เพียงเท่านั้นพื้นที่ดังกล่าวยังมีคุณค่าในเชิงนิเวศวิทยา เป็นป่าสมบูรณ์ต่อเนื่องกับอุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย ซึ่งจัดว่าเป็นทรัพยากรป่าไม้สมบูรณ์ที่สุดจุดหนึ่งและเหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่งในเขต จ.เชียงใหม่"

 

ตัวแทนภาคีคนฮักเจียงใหม่ กล่าวอีกว่า ดังนั้น จึงอยากขอร้องให้กองทัพภาคที่ 3 พิจารณาแนวทางอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ที่สมบูรณ์จุดดังกล่าวไว้เป็นหลักสำคัญ และพิจารณาทบทวนการส่งมอบพื้นที่ ให้แก่กรมทางหลวง เพราะโครงการนี้จะกระทบกับแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเมือง ทั้งนี้ ภาคีคนฮักเจียงใหม่พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับกองทัพภาคที่ 3 อย่างเต็มที่ หากมีกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในเขตเชิงดอยสุเทพ

 

ด้าน พลตรี ศุภอักษร สังประกุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 กล่าวว่า ที่ผ่านมา กองทัพบกได้รับการประสาน เพื่อขอใช้พื้นที่ดังกล่าวจากกระทรวงคมนาคม อย่างไรก็ตาม กองทัพภาคที่ 3 และมณฑลทหารบกที่ 33 ได้เคยทำหนังสือตอบกลับไปแล้วว่า ไม่เห็นด้วย ที่จะให้มีการใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าว เพื่อการก่อสร้างถนนตามโครงการดังกล่าว เนื่องจากเป็นที่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง

 

พลตรี ศุภอักษร กล่าวด้วยว่า ทางกองทัพได้ขอสงวนพื้นที่ดังกล่าวไว้เพื่อเป็นสถานที่ฝึกทางยุทธวิธีของกำลังพล เนื่องจากทหารมีความจำเป็นที่จะต้องทำการฝึกอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้มีความพร้อมอยู่เสมอ ในการทำงานรักษาความมั่นคงของชาติ ซึ่งเรื่องนี้แม่ทัพภาคที่ 3 ได้เคยมีการชี้แจงเหตุผลความจำเป็นไปนานแล้ว

 

ทั้งนี้มีรายงานว่า โครงการดังกล่าวนี้เกิดขึ้นมา ก็เพื่อตอบสนองความต้องการและผลประโยชน์ของกลุ่มนายทุน นักการเมืองบางกลุ่ม ที่มีการกว้านซื้อพื้นที่ในแถบนั้นเอาไว้แล้ว เพื่อหวังจะสร้างธุรกิจที่ดินโรงแรม รีสอร์ท และสนามกอล์ฟ

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์