แถลงการณ์วันที่อยู่อาศัยโลก 2549 (World Habitat Day 2006)

ตามที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม เป็นวันที่อยู่อาศัยโลก (World Habitat Day) เครือข่ายสลัม 4 ภาค ซึ่งเป็นองค์กรของชาวชุมชนแอดัดจากทั่วประเทศ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันที่อยู่อาศัยโลกและเสนอข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล และ UN-Habitat มาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากในปีนี้มีเหตุการณ์คณะปฏิรูปการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (คปค.) ยึดอำนาจจากรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จึงจำเป็นต้องเลือ่นการจัดกิจกรรมมาเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคม 2549

               

ในโอกาสที่รัฐบาลชุดใหม่ที่มี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ทางเครือข่ายสลัม 4 ภาค จึงขอนำเสนอข้อเรียกร้องเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของชาวชุมชนแออัด ดังนี้

 

1 ขอให้รัฐบาลสานต่อนโยบายโครงการบ้านมั่นคง ที่ให้ชุมชนสามารถปรับปรุงที่อยู่อาศัยในที่ดินเดิมและมีหลักประกันความมั่นคงโดยการเช่าระยะยาว หรือผ่อนชำระในราคาถูก เพื่อไม่ให้ชาวชุมชนต้องเป็นสลัมปุกรุกเหมือนดังทุกวันนี้ แต่ควรมีการทบทวนเป้าหมายที่ว่าจะทำให้ได้ใน 300,000 หน่วยภายใน 5 ปี (2547-2551) เพราะเป็นการเร่งทำยอดเพือ่ตอบสนองฝ่ายการเมือง

 

2. ขอให้รัฐบาลแก้ไขอุปสรรคของโครงการบ้านมั่นคง เพราะที่ผ่านมาโครงการนี้มีแต่หลักการที่ดี แต่มีปัญหาในทางปฏิบัติดังนี้

 

            2.1 เร่งรัดให้หน่วยงานราชการที่มีชุมชนอาศัยอยู่ในที่ดินยินยอมให้ชุมชนได้เช่าอยู่อาศัยระยะยาว แม้รัฐบาลชุดที่แล้วจะมีมติครม. วันที่ 15 พ.ย. 2548 ให้หน่วยราชการนำที่ดินให้ชุมชนเช่า แต่หน่วยราการก็ยังหวงเพราะคิดว่าการให้คนจนเช่าจะได้ค่าถูกกว่าให้คนรวยเช่า

 

            2.2 แก้ไข พรบ. ควบคุมอาคารและเทศบัญญัติต่างๆ เนื่องจาก พรบ. ควบคุมอาคารได้กำหนดมาตรฐานไว้สูงมาก เช่น ต้องให้เว้นที่ข้างละ 2 เมตร ขณะที่มีที่ดินเพียง 10 ตารางวา หน้ากว้าง 4 เมตร ไม่สามารถทำตามกฎได้ ทั้งนี้มีกรณีผู้นุมชนบ่อนไก่ถูกสำนักงานเขตฟ้องและศาลตัดสินปรับเป็นเงินกว่า 1 ล้านบาทแล้ว ข้อหาปลูกสร้างอาคารผิด พรบ. ดังนั้นจึงต้องมีการแก้ไขกฎระเบียบให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง

 

            2.3 ขอให้รัฐบาลคงงบอุดหนุนค่าสาธารณูปโภคตามหลักเกณฑ์เดิม ที่ผ่านมารัฐเคยมีงบอุดหนุนสาธารณูปโภคกับโครงการบ้านมั่นคงหน่วยละ 45,000-65,000 แต่ต่อมากลับตัดงบเหลือเพียง 25,000 บาทต่อหน่วย แต่โครงการบ้านเอื้ออาทร รัฐอุดหนุนถึง 80,000 บาทต่อหน่วย ถือว่าไม่เป็นธรรม

 

3. ขอให้ชะลอปัญหาการไล่รื้อ ปัจจุบันมีชุมชน 16 ชุมชน ที่อยู่ในสถานการณ์ไล่รื้อ โดยเฉพาะชุมชนในที่ดินเอกชนที่ถูกฟ้องขับไล่ ดังนั้น จึงขอให้รัฐบาลเป็นตัวกลางประสานงานเจรจากับเจ้าของที่ดิน

 

4. ขอให้ออกกฎหมายเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า เพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม ให้ทุกคนได้มีที่ดินอย่างพอเพียงและเพียงพอ จึงจะสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงของรัฐบาลไม่ใช่ให้ที่ดินกระจุกอยู่ในมือคนรวย แต่คนจนชนบาทขาดที่ดินทำกิน คนจนเมืองขาดที่อยู่อาศัย

 

ข้อเสนอทั้ง 4 ประการนี้ เครือข่ายสลัม 4 ภาค จะติดตามความคืบหน้าโดยให้เวลาแก่รัฐบาล 30 วัน

 

เครือข่ายสลัม 4 ภาค

วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2549

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์