วิดีโอบันทึกเสวนา : วิกฤติเลิกจ้าง วิกฤติแรงงาน วิกฤติเศรษฐกิจการเมืองไทย

 

เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม พ.ศ. 2552 เวลา 13.00 น. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม และ ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดงานเสวนา " วิกฤติเลิกจ้าง วิกฤติแรงงาน วิกฤติเศรษฐกิจการเมืองไทย " ที่ห้องประชุมนิสิตเก่า ชั้น 2 ตึก 3 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
[videotag]20090825_triump[/videotag]
ผู้ร่วมเสวนา
 
บุญรอด สายวงศ์ :  เลขาธิการสหภาพแรงงานไทรอัมพ์
วรดุลย์ ตุลารักษ์ : นักวิชาการอิสระ (อดีตนักวิจัย TDRI )
พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชาลี ลอยสูง : รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์ แรงงานไทย
จิตรา คชเดช : ที่ปรึกษาสหภาพแรงงานไทรอัมพ์, อดีตประธานสหภาพแรงงานไทรอัมพ์
 
ดาวน์โหลดไฟล์ .MP4

ทำไมพี่เสื้อขาวใส่เอี๊ยมนี่รู

ทำไมพี่เสื้อขาวใส่เอี๊ยมนี่รูปเด่นกว่าคนอื่นทุกที เขาเปนคนงานเหรอคะ เห็นงานอะไร เจาะถ่ายพี่เขาท่าเดียว หรือเป็นเซเลบอ่ะคะ