Skip to main content
sharethis

สมัชชาคนจนขอเรียกร้องให้รัฐ ยุติการใช้อำนาจดังกล่าวเป็นข้ออ้างในการกวาดล้างผู้ได้รับผลกระทบที่คัดค้านการดำเนินโครงการต่างๆ ระบุ กรณีหนองแซงเป็นเพียงหนึ่งในหลายกรณีที่โครงการขนาดใหญ่ของรัฐ ได้ดำเนินการละเมิดสิทธิในการดำรงชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ พร้อมทั้งเสนอให้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และการให้องค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ให้ความเห็นจะเป็นหนทางในการแก้ไขปัญหาอย่างสันติ และอย่างยั่งยืน
 

แถลงการณ์
เรื่อง การใช้อำนาจรัฐคุกคามการเคลื่อนไหวคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหนองแซง จ.สระบุรี

กรณีชาวบ้านหนองแซง อ.หนองกบ จ.สระบุรี ได้มีการชุมนุมคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจากก๊าซธรรมชาติ ขนาดกำลังการผลิต 1,600 เมกะวัตต์ จนนำไปสู่การปิดถนนพหลโยธิน เมื่อวันที่ 24 กันยายน ซึ่งจากเหตุการณ์นี้ได้มีชาวบ้านถูกออกหมายจับเป็นจำนวน 6 คน โดยมีการควบคุมตัวชาวบ้านไปแล้ว จำนวน 3 คน โดยไม่ยอมให้มีการประกันตัวโดยทันที

กรณีดังกล่าว เป็นหนึ่งในหลายกรณี ที่โครงการขนาดใหญ่ของรัฐ ได้ดำเนินการละเมิดสิทธิในการดำรงชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ ที่ต้องการมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี และมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและการดำเนินชีวิตในพื้นที่ที่ตนเองได้ครอบครองใช้ชีวิตมาอย่างยาวนาน

การดำเนินการปิดถนนของชาวบ้านผู้คัดค้าน แม้จะเป็นการกระทำที่อาจละเมิดสิทธิของประชาชนบางส่วน แต่ไม่มีหนทางใดที่ชาวบ้านจะเรียกร้องให้รัฐหันมาทบทวนโครงการที่จะส่งผลกระทบต่อพวกเขา ตลอดเวลาของการดำเนินโครงการดังกล่าว ชาวบ้านได้ดำเนินการคัดค้านด้วยวิธีการต่างๆมาโดยตลอด แต่ไม่เคยทำให้ผู้ที่รับผิดชอบ รวมทั้งนายกรัฐมนตรีที่ได้เคยรับเรื่องการคัดค้านดังกล่าว ยอมรับฟังความเห็นของพวกเขา

ความเจ็บป่วย และความตาย ของชาวบ้านในแม่เมาะ  มาบตาพุด และอีกหลายๆที่  ไม่เคยส่งเสียงดังพอที่จะทำให้รัฐเปลี่ยนแนวทางการพัฒนา ที่มุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยละเลยผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่

แม้ว่ารัฐธรรมนูญ ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งองค์กรอิสระสิ่งแวดล้อม (ตามมาตรา 67) เพื่อให้ความเห็นการดำเนินโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน  แต่รัฐกลับเพิกเฉย ไม่ยอมดำเนินการใดๆ ด้วยเกรงว่า จะยิ่งเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการต่างๆในอนาคต

การอนุมัติรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) โรงไฟฟ้าหนองแซง โดยขาดกระบวนการมีส่วนร่วม ของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านพลังงาน ในสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงเป็นฟางเส้นสุดท้าย ที่ชาวบ้านในพื้นที่จำเป็นต้องดำเนินการปิดถนนดังกล่าว เพื่อเรียกร้องให้สังคมหันมาร่วมกันพิจารณาปัญหาที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่อย่างโดดเดี่ยว

ความเดือดร้อนจากการปิดถนนชั่วคราว ย่อมเทียบไม่ได้กับวิถีชีวิตของพวกเขาที่ต้องสูญสิ้นไปตลอดกาล การใช้ข้ออ้างการกระทำดังกล่าวดำเนินการจับกุม และไม่ยอมให้ประกันตัว เป็นวิธีการข่มขู่คุกคามชาวบ้าน ที่จะทำให้กระบวนการแก้ไขปัญหายุ่งยากทวีความซับซ้อน และเกิดความรุนแรงยิ่งๆขึ้น

สมัชชาคนจนขอเรียกร้องให้รัฐ ยุติการใช้อำนาจดังกล่าวเป็นข้ออ้างในการกวาดล้างผู้ได้รับผลกระทบที่คัดค้านการดำเนินโครงการต่างๆการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และการให้องค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ให้ความเห็นจะเป็นหนทางในการแก้ไขปัญหาอย่างสันติ และอย่างยั่งยืน
   
สมัชชาคนจน

29 ก.ย. 2552

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net