สภาผู้บริโภค จี้ สคบ. แก้ กม.คุ้มครองผู้ใช้บัตรเติมเงิน

วานนี้ (14 ต.ค.52) ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) รศ.เริงชัย ตันสกุล ประธานสภาผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมพร้อมตัวแทนจำนวนหนึ่งได้ยื่นข้อเสนอต่อนายนพปฏล เมฆเมฆา รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้แก้ไขปรับปรุง ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2543 โดยมีนายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา สคบ. ร่วมรับฟังด้วย

รศ.เริงชัยกล่าวถึงที่มาของการยื่นข้อเสนอดังกล่าวว่า จากการที่สภาผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ได้จัดประชุมเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลความเห็นกับองค์ผู้บริโภคต่างๆ ในเรื่อง “สัญญาให้บริการโทรศัพท์แบบเติมเงินที่ผู้บริโภคต้องการ” เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2552 ที่ประชุมมีข้อเสนอต่อ สคบ. คือ 1.สนับสนุนให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคใช้ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2543 เพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงิน (prepaid)

2. ขอให้แก้ไข เพิ่มเติม ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2543 ให้สามารถคุ้มครองผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงิน (prepaid) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 3. ขอให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาแก้ไข เพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2543 โดยให้มีผู้แทนจากสภาผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ

“เราเห็นว่า กฎหมายของ สคบ. มีอำนาจบังคับตามกฎหมายที่ดีกว่าเพราะมีอำนาจทั้งทางแพ่งและทางอาญา หากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามประกาศ คือ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ยังมีผลให้สัญญาให้บริการโทรคมนาคมต้องมีเนื้อหาอย่างน้อยตามที่ สคบ. ประกาศ หากสัญญาของผู้ประกอบธุรกิจไม่ได้เขียนสิทธิหรือหน้าที่ใดไว้ ให้ถือว่ามีสิทธิหรือหน้าที่ตามประกาศกำหนด และในทางกลับกันหากสัญญามีข้อความที่ขัดหรือแย้งกับประกาศ ให้ถือว่าสัญญาข้อนั้นๆ มีผลเป็นโมฆะ” รศ.เริงชัย กล่าว

ประธานสภาผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือกว่า 58 ล้านเลขหมาย และกว่า 90 เปอร์เซ็นต์เป็นผู้ใช้บริการบัตรเติมเงิน ผู้บริโภคต่างพบปัญหาจากการใช้บริการจำนวนมากและไม่แตกต่างกัน ซึ่งมีอีกหลายประเด็นที่เสนอให้ สคบ. กำหนดไว้ในประกาศของ สคบ. เช่น ผู้ให้บริการโทรคมนาคมต้องร่วมรับผิดชอบต่อการให้บริการเสริมของผู้ให้บริการเนื้อหา ให้มีระบบแจ้งเตือนการใช้จีพีอาร์เอส เพื่อไม่สร้างภาระหนี้ให้กับผู้บริโภค ให้มีบริการแบบเสียงในการสอบถามยอดเงินคงเหลือสำหรับผู้พิการทางสายตา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นต้น

ภายหลังจากการรับข้อเสนอจากประธานสภาผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมแล้ว นายนพปฏล เมฆเมฆา รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวว่า สคบ. สนับสนุนการทำงานของภาคประชาชนมาตลอด สำหรับข้อเสนอให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคใช้ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2543 เพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงิน (prepaid) นั้นคงต้องมีการหารือกันต่อไปทั้งในส่วนของผู้ประกอบการและผู้บริโภคเพื่อเกิดความพอใจทั้งสองฝ่าย ส่วนการที่สภาผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมขอมีส่วนร่วมในการเป็นอนุกรรมการเพื่อแก้ไขประกาศฉบับนี้นั้น จะได้นำเสนอเข้าคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาฯ ต่อไป

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท