จี้ ‘อสมท.’ หยุด! โฆษณาชวนเชื่อ ‘แร่ใยหิน’ ไม่อันตราย

เครือข่ายรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินแห่งประเทศไทยร้อง อสมท.หยุดโฆษณาชวนเชื่อโดยทันที ระบุมติของสมัชชาสุขภาพฯ ชี้ชัด แร่ใยหินเป็นอันตราย ให้เลิกนำเข้า-ผลิต-จำหน่าย ขู่ไม่ทำตามเตรียมรณรงค์ให้คนเลิกฟังรายการ อสมท.เหตุไม่ได้นำคลื่นของรัฐมาทำประโยชน์สาธารณะ

 
 
เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.55 เครือข่ายรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินแห่งประเทศไทย (T-BAN) ออกแถลงการณ์ขอให้ อสมท.หยุดการโฆษณาชวนเชื่อเรื่องแร่ใยหินไม่อันตรายในทันที โดยให้เหตุผลว่าที่ผ่านมาพบสถานีวิทยุในเครือ อสมท.เช่น FM 95 MHz และ FM 100.5 MHz ได้มีการโฆษณาชวนเชื่อว่าแร่ใยหินไม่เป็นอันตราย ซึ่งเป็นการโฆษณาที่ไม่นำข้อเท็จจริงทางวิชาการมาพิจารณาประกอบ และทำให้ประชาชนเข้าใจผิด เนื่องจากกรณีดังกล่าวได้มีมติของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติชี้ชัดว่าแร่ใยหินเป็นอันตราย ให้มีการยกเลิกการนำเข้า การผลิต และจำหน่ายแล้ว
 
เครือข่ายรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินแห่งประเทศไทยมีข้อเรียกรอง 1.ให้ อสมท.หยุดการหยุดการโฆษณาชวนเชื่อเรื่องแร่ใยหินโดยทันที 2.ชี้แจงต่อสาธารณะว่า ข้อความการโฆษณาชวนเชื่อเรื่องแร่ใยหินไม่อันตรายเป็นการโฆษณาของบริษัทผู้ว่าจ้าง โดยให้ อสมท.เปิดเผยชื่อบริษัทผู้ว่าจ้างโฆษณาดังกล่าว เพื่อมิให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าเป็นประกาศของ อสมท.หรือหน่วยงานราชการ
 
3.ให้ อสมท.สื่อสารให้สังคมทราบว่า สินค้าแร่ใยหินทุกชนิดต้องมีคำเตือนที่ประกาศโดยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคบนฉลากในสินค้าที่มีแร่ใยหิน ซึ่งระบุว่าอาจเป็นอันตรายต่อมะเร็งและโรคปอด
 
ทั้งนี้ หากไม่มีการดำเนินการดังกล่าว เครือข่ายฯ จะได้เริ่มดำเนินการรณรงค์ต่อสาธารณชนให้เลิกรับฟังรายการต่างๆ ของ อสมท.เนื่องจากมิได้นำคลื่นของรัฐมาทำประโยชน์ต่อสาธารณะ แต่กลับนำมาใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์จากการว่าจ้างเพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยไม่มีความรับผิดชอบต่อผลกระทบต่อสังคม
 
แถลงการณ์ระบุด้วยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 เม.ย.54 เห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้ง ที่ 3 พ.ศ.2553 มติ 1 มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหินในหลักการ ที่จะทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน ภายในปี 2555 แต่ ขณะนี้ใกล้สิ้นปี พ.ศ.2555 แล้ว หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยเฉพาะกระทรวงอุตสาหกรรมยังไม่มีมาตรการใดๆ เพื่อจะยกเลิก การนำเข้า การ ผลิต และการใช้แร่ใยหินในประเทศไทย ตามช่วงเวลาที่กำหนด
 
แถลงการณ์ดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้
 
 
แถลงการณ์ของเครือข่ายรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินแห่งประเทศไทย (T-BAN)
ขอให้ อสมท. หยุดการโฆษณาชวนเชื่อเรื่องแร่ใยหินไม่อันตราย โดยทันที
 
เครือข่ายรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินแห่งประเทศไทย เป็นการรวมตัวของเครือข่ายแรงงาน นักวิชาการ องค์กรเอกชน ภาคประชาชน มีความตระหนักว่าแร่ใยหินเป็นสารก่อมะเร็ง และมีผลกระทบต่อผู้ใช้แรงงานและสาธารณชน และปัจจุบันมีสารที่ใช้ทดแทนได้แล้ว และได้มีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 เห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้ง ที่ 3 พ.ศ.2553 มติ 1 มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหินในหลักการ ที่จะทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน ภายในปี 2555 นับตั้งแต่มีมติดังกล่าว และขณะนี้ใกล้สิ้นปี พ.ศ.2555 แล้ว หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยเฉพาะกระทรวงอุตสาหกรรมยังไม่มีมาตรการใดๆ เพื่อจะยกเลิก การนำเข้า การ ผลิต และการใช้แร่ใยหินในประเทศไทย ตามช่วงเวลาที่กำหนด
 
โดยที่ในขณะนี้พบว่า สถานีวิทยุในเครือ อสมท.เช่น FM 95 MHz FM 100.5 MHz เป็นต้น ได้มีการโฆษณา ชวนเชื่อว่าแร่ใยหินไม่เป็นอันตราย (ข้อความตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ซึ่งขัดกับมติ ครม.ดังกล่าว และละเมิดสิทธิผู้บริโภคโดยการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดในสาระสำคัญจากรายการวิทยุในเครือ อสมท.ทั้งที่ อสมท. ได้สัมปทานคลื่นจากรัฐ แต่กลับไม่ทำประโยชน์ต่อสาธารณะ ทั้งยังดำเนินการให้ข้อมูลที่สร้างความสับสนต่อประชาชน ประกอบกับ ข้อมูลดังกล่าวไม่สอดคล้องกันกับ คำเตือน ที่ประกาศโดยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคบนฉลากในสินค้าที่มีแร่ใยหิน ที่ระบุว่า อาจเป็นอันตรายต่อมะเร็งและโรคปอด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนี้จะสร้างผลกระทบต่อผู้ใช้สินค้า
 
จึงขอเรียกรองให้ อสมท. ดำเนินการดังต่อไปนี้
 
1.      หยุดการหยุดการโฆษณาชวนเชื่อเรื่องแร่ใยหินโดยทันที
 
2.      ชี้แจงต่อสาธารณะว่า ข้อความ การโฆษณาชวนเชื่อเรื่องแร่ใยหินไม่อันตรายเป็นการโฆษณา ของบริษัท ผู้ว่าจ้าง โดยให้ อสมท. เปิดเผยชื่อ บริษัท ผู้ว่าจ้างโฆษณา ดังกล่าว เพื่อมิให้ผู้บริโภคเข้าใจว่า เป็นประกาศของ อสมท. หรือ หน่วยงานราชการ
 
3.      สื่อสารให้สังคมทราบว่า สินค้าแร่ใยหินทุกชนิดต้องมี  คำเตือน ที่ประกาศโดยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค บนฉลากในสินค้าที่มีแร่ใยหิน ที่ระบุว่า  อาจเป็นอันตรายต่อมะเร็งและโรคปอดทั้งนี้ หากไม่มีการดำเนินการดังกล่าว เครือข่ายฯ จะได้เริ่มดำเนินการรณณงค์ต่อสาธารณชนให้ เลิกรับฟังรายการต่างๆ ของอสมท. เนื่องจากมิได้นำคลื่นของรัฐมาทำประโยชน์ต่อสาธารณะ  แต่กลับนำมาใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์จากการว่าจ้างเพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยไม่มีความรับผิดชอบต่อผลกระทบต่อสังคม
 
 
เครือข่ายรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินแห่งประเทศไทย
27 ธันวาคม 2555
 
 
 

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์