Skip to main content
sharethis

"เรค กูเลเตอร์" หาคนร่วมงานดีเดย์ถึง 26 ก.พ. เป็นการสร้างมิติใหม่ของประเทศในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานด้านไฟฟ้าและก๊าซ ธรรมชาติให้เกิดความเป็นธรรม และช่วยปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานทั้งด้านบริการและคุณภาพในอนาคต..

เมื่อ วันที่ 20 ก.พ. นายศุภิชัย ตั้งใจตรง กรรมการกำกับกิจการพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (เรคกูเลเตอร์) เปิดเผยว่า เรคกูเลเตอร์ ได้ ประกาศรับสมัครอาสาสมัครในการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) ทั่วประเทศ จำนวน 13 เขตๆ ละ 11 คน จนถึงวันที่ 26 ก.พ.นี้ เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ 2550 ที่ กำหนดให้มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยการสรรหา คพข.ขึ้นมา ทำหน้าที่รับเรื่องและข้อมูลการร้องเรียนของผู้ใช้พลังงานด้านไฟฟ้าและก๊าซ ธรรมชาติในท้องถิ่น ซึ่งมีการจัดแบ่งเป็น 13 เขตตามเขตการไฟฟ้า ตลอดจนให้คำปรึกษาแก่ กกพ. ในด้านการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน รวมทั้งเป็นตัวกลางในการรับข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียนของผู้ใช้พลังงานเขต ต่างๆ เพื่อนำมาให้เรคกูเลเตอร์ใช้ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้เกิดความมั่นคง และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลในอนาคต

“ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจำเป็น ต้องสร้างมิติใหม่ในการให้บริการด้านพลังงานใหม่ โดยเฉพาะด้านพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นพลังงานใกล้ตัวผู้บริโภคที่สุด ปัจจุบันไทยเป็นหนึ่งในผู้นำในการให้บริการพลังงานไฟฟ้าระดับต้นๆ ของอาเซียน คือให้บริการครอบคลุมพื้นที่ถึง 99% เป็นรองเฉพาะสิงคโปร์ ซึ่งให้บริการเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ คพข.จะเข้ามาทำหน้าที่เป็นคนกลางในการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือด ร้อน เช่น ไฟตก ไฟดับ หรือความเสียหายและข้อพิพาทอื่นๆ ระหว่างผู้ใช้พลังงานกับผู้ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นเอกเชน เพื่อไม่ให้เกิดการเสียเปรียบขึ้นในอนาคต" กรรมการกำกับกิจการพลังงานกล่าว

นายศุภิชัย กล่าวต่อว่า จากนี้ไปเรคกูเลเตอร์ จะออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าบริการ และกำกับมาตรฐานการให้บริการพลังงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการประกอบกิจการ พลังงาน เพื่อให้การประกอบกิจการพลังงานมีประสิทธิภาพ มีความมั่งคงและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้พลังงานและต่อการ พัฒนาประเทศและทำให้ประชาชนได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยมี คพข.คอยเป็นหูเป็นตาในการเก็บข้อมูลในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์

สำหรับ คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องเป็นบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป มีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านกฎหมาย สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ วิศวกรรม และต้องเป็นผู้มีชื่อในทะเบียนราษฎรในเขตพื้นที่ผู้ใช้พลังงานเป็น ไม่น้อยกว่า 90วัน ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ www.erc.or.th

 

 

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์ 21 ก.พ.53

 

 

 

 

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net