Skip to main content
sharethis

แถลงการณ์สมัชชาคนจน "สร้างความปรองดองประเทศไทย เดินหน้าแก้ไขปัญหาคนจน" ทวงถามเจตนารมณ์ "ประชาชนต้องมาก่อน" จี้รัฐฯ เดินหน้าแก้ไขปัญหาต่อโดยใช้กลไกเดิม ย้ำข้อตกลงเดิมเขื่อนปากมูล เปิดประตูระบายน้ำสุดบาน 15 มิ.ย.นี้

7 มิ.ย.53 ที่ศูนย์ภูมิปัญญาไทบ้านปากมูน อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี สมัชชาคนจนได้แถลงการณ์ "สร้างความปรองดองประเทศไทย เดินหน้าแก้ไขปัญหาคนจน" โดยมีเนื้อหาระบุว่า

สืบเนื่อง เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2552 ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ได้เดินทางมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการสร้างเขื่อนห้วยละห้า และในวันดังกล่าวได้มีการแลกเปลี่ยน และนำเสนอปัญหาความเดือดร้อนของคนจนต่อรัฐบาล อันถือว่าเป็นก้าวแรกที่เริ่มเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาของคนจน และจากนั้นได้มีการสร้างกลไกการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับคนจน 

เวลาผ่านไปหลายเดือน กลไกการแก้ไขปัญหาก็ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งค่อนข้างล่าช้า แต่ก็ยังคงเดินหน้าได้ ภายใต้สถานการณ์การเมืองที่กำลังรุ่มร้อนที่คนจนยอมรับและเข้าใจ แต่ยังคงไม่สามารถวางใจในความตั้งใจจริงของรัฐบาลต่อการแก้ไขปัญหาของคนจนได้ ภายหลังความคลี่คลายของอุณหภูมิทางสังคมการเมือง รัฐบาลเผชิญการสั่นคลอนเสถียรภาพด้วยเหตุผลทางการเมืองจากพรรคร่วม จนนำไปสู่การปรับคณะรัฐมนตรี

อย่างไรก็ตาม เจตนารมณ์ของรัฐบาล ที่ประกาศว่า ประชาชนต้องมาก่อน จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการเดินหน้าแก้ไขปัญหา โดยใช้การมีส่วนร่วม และใช้กลไกที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพ ดังเช่นการจัดเวทีรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านปากมูลที่ผ่านมา ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ต้องควบคุมไม่ให้ราชการฉวยโอกาส เพราะนั่นจะเป็นการทำลายบรรยากาศ ที่ทุกฝ่ายกำลังหน้าเข้าหากัน ร่วมมือกันสร้างความสมานฉันท์ และความปรองดอง เพื่อการอยู่ร่วมกันของทุกภาคส่วนในสังคมไทย 

"พวกเราซึ่งเป็นคนจนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการพัฒนาของรัฐ ยืนยันว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นกับพวกเรา เป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง อันเกิดจากกระบวนการตัดสินใจที่ขาดการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่น การเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย ตามแผนการปรองดองที่กำลังจะเกิดขึ้นในสังคมไทย โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาคนจน รัฐบาลจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก" แถลงการณ์กล่าวไว้ 

สมัชชาคนจน มีข้อเรียกร้องให้รัฐบาล ดำเนินการดังนี้ 1.เดินหน้าแก้ไขปัญหาต่อโดยใช้กลไกเดิม และแนวทางเดิมที่มีอยู่แล้ว ดำเนินการต่อไป 2.ยับยั้งการดำเนินการของภาคส่วนต่างๆ ที่กำลังจะฉวยโอกาส ทั้งราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงองค์ประกอบในรัฐบาล โดยเฉพาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่กำลังจะละเมิดข้อตกลงเดิมที่เขื่อนปากมูล จะต้องเปิดประตูระบายน้ำสุดบานในวันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปี 

"พวกเรายืนยันว่า คนจนคือรากฐานหลักในการค้ำยันความอยู่รอดของประเทศ การแก้ไขปัญหาให้กับคนจน ย่อมเป็นการสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศด้วยเช่นกัน" แถลงการณ์ระบุ 

 

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net