สลดโซมาเลียตายนาทีละ 6 คน มุสลิมชายแดนใต้ระดมเงินช่วย

เผยชาวโซมาเลีย เผชิญความอดอยากอย่างหนัก สมาคมยุวมุสลิมระดมเงินช่วย ส่งผ่านองค์กรเอกชนมาเลเซีย นายมูรซีดี กาลอ ประธานสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย (ยมท.) สาขายะลา เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2554 สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย ได้ระดมเงินบริจาคเพื่อที่จะไปช่วยเหลือชาวโซมาเลียที่มีความอดอยาก เนื่องจากเกิดภัยพิบัติแห้งแล้งมาตลอดทั้งปี อีกทั้งมีสงครามภายในประเทศมาตลอด และเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในทวีปแอฟริกา โดยประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิม นายมูรซีดี เปิดเผยอีกว่า ในช่วงเทศกาลฮารีรายออี้ดิ้ลฟิตรี ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมา สมาคมยุวะมุสลิมแห่งประเทศได้ขอให้มัสยิดต่างๆ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อ่านคุตบะฮ์ (เทศนธรรมในช่วงการละหมาด)ฮารีรายออี้ดิ้ลฟิตรี มีเนื้อหาที่ส่งเสริมให้คนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือชาวโซมาเลีย ซึ่งได้ผลดีเป็นอย่างมาก นายมูรซีดี กาลอ เปิดเผยด้วยว่า เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 11 กันยายน 2554 มีการประชุมสรุปงาน โครงการรับบริจาคช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่พี่น้องประเทศโซมาเลีย ที่ห้องประชุมสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดยะลา มีผู้เข้าร่วมประมาณ 10 คน ที่ประชุมได้สรุปยอดเงินบริจาคล่าสุดได้ประมาณ 1,100,000 กว่าบาท และมีมติว่า จะมอบเงินบริจาคทั้งหมดผ่านองค์กร Malaysian Relief Agency ของมาเลเซียนำไปให้ชาวโซมาเลีย โดยจะเดินทางไปมอบในวันที่ 17 กันยายน 2554 นายมูรซีดี เปิดเผยอีกว่า สำหรับองค์กร Malaysian Relief Agency เป็นองค์กรบรรเทาทุกข์ระหว่างประเทศที่เคยให้ความช่วยเหลือประเทศต่างๆ โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา เช่นการฟื้นฟูภัยพิบัติในประเทศญี่ปุ่น เอติ ปากีสถาน เป็นต้น นายมูรซีดี เปิดเผยด้วยว่า สำหรับช่องทางการบริจาค สามารถบริจาคได้ที่สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทยสาขายะลา หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส จังหวัดยะลา ชื่อบัญชีสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย บัญชีเลขที่ 932-121-000 -8 และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขายะลา ชื่อบัญชีกองทุนซะกาตและสังคมสังเคราะห์อุมมะฮ์ เลขที่บัญชี 584-1-18682-5 นายมูรซีดี เปิดเผยอีกว่า การรณรงค์ให้คน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้บริจาคเงินช่วยเหลือชาวโซมาเลีย ได้ดำเนินการร่วมกับองค์กรต่างๆ เช่น สมาคมจันทร์เสี้ยว มูลนิธิวัฒนธรรมอิสลามภาคใต้ ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคมุสลิม วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ยะลา กลุ่มมุสลิมเพื่อสันติ และสถาบันอัสลาม มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา นายแพทย์อนันต์ชัย ไทยประทาน ที่ปรึกษาสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ความอดอยากที่เกิดขึ้นในประเทศโซมาเลียขณะนี้มีความรุนแรงมาก โดยเฉพาะทางตอนใต้ของประเทศ ถึงขนาดมีการทำสถิติว่า มีชาวโซมาเลีย เสียชีวิตจากความอดอยากถึงนาทีละ 6 คน ซึ่งเป็นปัญหาที่รุนแรงมากนัก “การณรงค์ช่วยเหลือชาวโซมาเลียครั้งนี้ ทำให้คน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความตื่นตัวมาก เนื่องเป็นการเริ่มรณรงค์ในช่วง 10 วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอน ซึ่งเป็นช่วงที่ชาวมุสลิมจะให้ความสำคัญกับการประกอบศาสนกิจที่มัสยิดในช่วงเวลากลางคืนจำนวนมาก จึงเป็นโอกาสดี รวมไปถึงในช่วงวันฮารีรายอด้วย” นายแพทย์อนันต์ชัย กล่าว นายแพทย์อนันต์ชัย เปิดเผยว่า ส่วนการรณรงค์ครั้งต่อไป จะทำไปจนถึงวันฮารีรายอฮัจย์ หรือวันตรุษอี้ดิ้ลอัฏฮา ซึ่งตรงกับช่วงประกอบพิธีฮัจย์อีกประมาณ 1 เดือนเศษ นายแพทย์อนันต์ชัย เปิดเผยด้วยว่า นอกจากนี้ในกรุงเทพมหานครมีการรณรงค์ช่วยเหลือชาวโซมาเลียเช่นกัน โดยกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติ โดยเริ่มมาตั้งแต่ก่อนเดือนรอมฏอนที่ผ่านมา สามารถระดมเงินบริจาคได้ประมาณ 2 ล้านบาท ส่วนการช่วยเหลือในรูปสิ่งของนั้น ไม่สะดวกเท่าการช่วยเหลือในรูปเงิน ยกเว้นในระดับรัฐบาลที่สามารถช่วยเหลือในรูปสิ่งของบรรเทาทุกข์ได้