ความจริงสีขาว ความตายสีเทา ความเศร้าสีใด? แล้วใจใครสีดำ?

 

 
รายงานสีขาวมีเรื่องเศร้า
 
เรื่องความตายสีเทา 
 
ความตายสีเทาถูกระบาย
 
ระบายด้วยชายชุดดำ
 
ชายชุดดำอยู่ทุกที่ 
 
ที่นี่ ที่โน่น ที่นั่น
 
ที่งานศพสีเทา
 
ชายชุดดำร่ำไห้กับความตายสีเทา
 
ชายชุดดำช่วยงานศพ
 
ชายชุดดำหยุดร่ำไห้ชั่วครู่
 
พรั่งพรูถ้อยคำที่คั่งแค้น
 
ชายชุดดำอยู่ที่งานศพลูกฉันนี่แล้ว
 
ชายชุดดำที่อยู่ในรายงานนั้น
 
เป็นเพียงลมปากของชายใจดำ
ธีร์ อันมัย 

เขียนขณะอ่านรายงาน คอป.