Skip to main content
sharethis

เผยกระทรวงไอซีทีได้ทำหนังสือตอบกลับเว็บนิติราษฎร์ โดยแจ้งว่าให้นำหลักฐานการเป็นเจ้าของเว็บไปแสดงเพื่อรับสำเนาเอกสารคำสั่งศาลให้ระงับการเผยแพร่เว็บ ซึ่งเท่ากับเป็นที่แน่นอนแล้วว่าการปิดกั้นหน้า "ประกาศคณะราษฎร" ในเว็บนิติราษฎร์ เป็นไปตามมาตรา 20 ของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

สืบเนื่องจากกรณีที่มีการพบว่า เว็บไซต์ของกลุ่มนิติราษฎร์ ในส่วนของหน้าประกาศคณะราษฎร ฉบับที่ 1 ซึ่งอยู่ในหมวดเอกสารประวัติศาสตร์ ถูกปิดกั้นการเข้าถึงโดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหลายราย เมื่อเดือนธันวาคม ปีที่ผ่านมา และต่อมา สาวตรี สุขศรี สมาชิกกลุ่มนิติราษฎร์ ได้ทำหนังสือถึงกระทรวงไอซีที เพื่อขอคำสั่งศาลหรือกระทรวงไอซีที ที่สั่งให้ผู้ให้บริการระงับการเผยแพร่ หน้า URL "ประกาศคณะราษฎร ฉบับที่ 1" ในเว็บไซต์นิติราษฎร์ ในฐานะเจ้าของเว็บไซต์ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกั้นโดยตรง

ล่าสุด สาวตรี ระบุว่า กระทรวงไอซีทีได้ทำหนังสือตอบกลับ ลงวันที่ 10 มกราคม โดยแจ้งว่าให้นำหลักฐานการเป็นเจ้าของเว็บไปแสดง เพื่อรับสำเนาเอกสารคำสั่งศาลในกรณีดังกล่าว ซึ่งเท่ากับเป็นที่แน่นอนแล้วว่า การปิดกั้นหน้าประกาศคณะราษฎรในเว็บนิติราษฎร์ เป็นไปตามมาตรา 20 ของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ กลุ่มนิติราษฎร์จะประชุมและไปรับสำเนา เร็วๆ นี้

 

มาตรา 20 ในกรณีที่การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นการทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ตามที่กำหนดไว้ในภาคสอง ลักษณะ 1 หรือลักษณะ 1/1 แห่งประมวลกฎหมายอาญา หรือที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน พนักงานเจ้าหน้าที่โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจยื่นคำร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มีเขตอำนาจขอให้มีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นได้

ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้ระงับการทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการระงับการทำให้แพร่หลายนั้นเอง หรือสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นก็ได้

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net