กวีประชาไท: คิดไม่ออกดอกสหาย

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ
โลกไม่สวยหรอกสหาย
ความจริงป่นสลายไปต่อหน้า
ความฝันทึมเทากลายเป็นเถ้าเวลา
จึงเบิกตามองฟ้าสางอย่างเข้าใจ

โลกไม่ลุ่มรวยสิทธิ์ - เสรี
โลกยังมีขื่อคากดคอไว้
อย่ารู้มาก อย่าพูดมาก อย่าปากไว
แม้แต่คิดในใจ อย่าคิดดัง

โลกจะสวยอยู่ได้อย่างไร
เมื่อเราต่างยังฝ่าไปไม่ถึงฝั่ง
ความฝัน ความหวังยังไร้ทาง
ยังหมุนคว้าง ยังอ้างว้างในความจริง

 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์