Skip to main content
sharethis
 
22 พ.ค.2557 เมื่อวันที่ 18 พ.ค. พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู้อำนวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ได้ยื่นหนังสือจากประธานมูลนิธิฯ ถึงแม่ทัพภาคที่ 4 เรื่องการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการทำงานสิทธิมนุษยชน สำเนาถึงผู้บัญชาการทหารบก  เนื่องจากมีข่าวปรากฏว่า เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 (กอ.รมน.ภาค 4) ได้แถลงต่อสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2557 ความว่ามูลนิธิผสานวัฒนธรรมบิดเบือนข้อมูลข้อเท็จจริงและกล่าวให้ร้ายเจ้าหน้าที่ทหารว่ามีการซ้อมทรมานนายอาดิล สาแม  อันเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2557 ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ ได้รับคำร้องเรียนจากญาติของนายอาดิล สาแม และมีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่อาจเชื่อได้ว่านาย อาดล สาแมถูกทำร้ายในขณะถูกจับกุมเมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2557 จึงได้ทำจดหมายเปิดผนึกขอให้ท่านในฐานะแม่ทัพภาคที่ 4 ให้มีการตรวจสอบกรณีดังกล่าว เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและระแวงสงสัยต่อเจตนาในการทำงานช่วยเหลือประชาชนด้านสิทธิมนุษยชนของมูลนิธิฯในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นั้น
 
สมชาย หอมลออ ประธานมูลนิธิฯ ระบุในจดหมายว่า  “มูลนิธิผสานวัฒนธรรมขอยืนยันว่าตรวจสอบปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและกฎหมายจากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐบางคนเพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญในการสร้างความยุติธรรมและสันติสุขในสังคม และได้ดำเนินการโดยกรรมการของมูลนิธิกำกับดูแลนโยบายและการทำงานของเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ”  
 
“ขอเรียนมายังท่านเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันว่าเจตนาในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของมูลนิธิฯ ก็เพื่อสนับสนุนและเป็นช่องทางของผู้ที่เข้าใจว่าตนเองหรือญาติพี่น้องถูกละเมิดสิทธิหรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมให้สามารถแสวงหาความเป็นธรรมและการปกป้องคุ้มครองจากหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ในการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครอง สิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกคน โดยมูลนิธิฯและเจ้าหน้าที่มิได้มีเจตนาเป็นอย่างอื่นแต่อย่างใด”
 
สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net