ไอซีทีเผยปิดเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาขัดต่อความมั่นคงแล้วกว่า 100 URL

24 พ.ค. 2557 สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานว่านายสุรชัย ศรีสารคาม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที เปิดเผยว่า หลังจากที่กระทรวงไอซีทีได้รับมอบหมายจากกองทัพบก ให้เฝ้าระวังและตรวจสอบการนำเสนอเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเป็นภัยต่อความมั่นคง ขณะนี้ได้ดำเนินการปิดเว็บไซด์ที่มีเนื้อหาเข้าข่ายไปแล้วกว่า 100 URL ผ่านการเฝ้าระวังและตรวจสอบโดยศูนย์ปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security Operation Center:CSOC) ที่จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการติดตามการนำเสนอเนื้อหาผ่านเว็บไซด์ รวมถึงรับเรื่องร้องเรียนและประสานงานกับทุกฝ่าย ในการปราบปรามเว็บไซด์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์