พล.อ.ประยุทธ์ขอทุกคนให้กำลังใจ ไม่อย่างนั้นคงมีกำลังใจน้อยลงเรื่อยๆ

หัวหน้า คสช. ออกทีวีคืนวันศุกร์ เผย คสช. จะบริหารอย่างโปร่งใสให้ คตร. ตรวจสอบโครงการที่เกินพันล้าน ชี้ที่ผ่านมาเกิดความขัดแย้งเพราะประชาชนไม่ได้ข้อมูลเพราะใช้แต่ภาษาราชการ-เข้าใจยาก จึงสั่งหน่วยงานต่างๆ ใช้คำพูดเข้าใจง่าย และขอประชาชนให้กำลังใจ คสช. ไม่อย่างนั้นคงมีกำลังใจน้อยลงเพราะถูกกดดัน แต่จะไม่บอกว่าขออะไรแล้วพรุ่งนี้ได้ มะรืนได้ เพราะคำพูดเป็นนายเรา

14 มิ.ย. 2557 - เมื่อคืนวานนี้ (13 มิ.ย.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กล่าวในรายการ”คืนความสุขให้คนในชาติ” ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี้

000

สวัสดีครับ วันนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งในนามของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ผมอยาก จะเรียนความคืบหน้าของการดำเนินงานในทุก ๆ ด้านที่ผ่านมา

งานด้านความมั่นคงนั้นในเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อยในประเทศตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นมา มีการประกาศกฎอัยการศึก มีการจับกุมอาวุธปืนสงคราม 88 กระบอก ปืนเถื่อน ปืนพก ปืนลูกซอง ปืนประดิษฐ์เอง จำนวนทั้งสิ้น 1,268 กระบอก กระสุน 7,000 กว่านัด ลูกระเบิด วัตถุระเบิด 300 กว่าลูก และการจับกุมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนั้นจะยังคงเร่งดำเนินการต่อไป

ในส่วนของการติดตามสืบสวนสอบสวน จับกุมเครือข่าย กองกำลังติดอาวุธต่าง ๆ นั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธสงคราม มีความคืบหน้าไปมาก ปัจจุบันได้สืบทราบตรวจสอบพบเครือข่าย ผู้สนับสนุน ผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีอยู่หลายฝ่าย หลายกลุ่มด้วยกัน ทั้งในส่วนของกลุ่มการเมืองธุรกิจผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ ในสถานการณ์ปกตินั้น เราทำไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าเวลานี้ ทั้งหมดนั้นจะนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไป

ในการประกาศยกเลิกกฎอัยการศึกบางมาตรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการห้ามออกนอก เคหะสถาน เราได้มีการประกาศไปแล้ว ทั้งหมดมีการยกเลิกไป 4 ครั้ง โดยประกาศของ คสช.ฉบับที่ 52, 54, 56 และ 60 รวมทั้งสิ้น 30 พื้นที่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยว ผ่อนคลาย บรรเทาผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชน ปัจจุบันยกเลิกไปแล้วจำนวน 25 จังหวัด และขณะนี้กำลังพิจารณาว่าเราสามารถจะยกเลิกได้ทุกพื้นที่หรือไม่ จะดำเนินการให้ได้โดยเร็ว

ที่ผ่านมานั้น ในส่วนการทำงานของเจ้าหน้าที่ เรามุ่งเน้นการใช้กฎหมายปกติเป็นหลัก ในด้านการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย อาทิ การปราบปรามเครือข่ายยาเสพติด ขบวนการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีการบูรณาการหน่วยงานความมั่นคง ทั้งตำรวจ ปปส. สายงานกอ.รมน.และภาคอื่น ๆ รวมทั้งภาคประชาชนนั้น ร่วมกันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม กฎหมายปกตินั้น เราจะพยายามใช้ให้มากที่สุด และใช้กฎอัยการศึกเท่าที่จำเป็น ขอให้ประชาชนได้มีความเชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่ และมีการเคารพกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพราะเราทุกคนต้องเคารพกฎหมายและกติกาของสังคม กฎหมายมีไว้ทำให้สังคมนั้นอยู่ร่วมกันได้ เราจะไม่ใช้กฎหมายมาสร้างความขัดแย้ง

ความคืบหน้าผลของการสร้างความเข้าใจให้กับบุคคลที่มีความเห็นต่าง คือขัดแย้งกันในสังคมที่ผ่านมาในอดีต การเรียกบุคคลมารายงานตัว ได้รับความร่วมมือจากบุคคลเหล่านี้เป็นอย่างดียิ่ง และพร้อมที่จะร่วมสนับสนุนงานรักษาความสงบเรียบร้อย การปรองดองสมานฉันท์เป็นอย่างดี นอกจากนั้น กิจกรรมใน การส่งเสริมการปรองดองของมวลชนได้ดำเนินการไปแล้วทั้งหมด 56 จังหวัด มียอดคนเข้าร่วมหลายแสนคน ในจำนวน 319 หมู่บ้าน ในชั้นต้นได้มีการพบปะพูดคุยกันอย่างอิสระ ปราศจากแกนนำ การชี้นำ ทั้งนี้ เพื่อให้รู้ข้อเท็จจริงที่ได้อย่างครบถ้วน

สำหรับการดำเนินงานในเรื่องการสร้างความปรองดองในระยะที่ 1 ปัจจุบันจะเริ่มตั้งแต่การลดความขัดแย้ง จัดกิจกรรมให้ประชาชนเข้ามาพบปะกัน โดยให้ทุกคนมีโอกาสที่จะรับฟังความเห็นต่าง หรือรับฟังให้ครบถ้วนในทุกแง่ทุกมุม ที่ผ่านมานั้นจะฟังแต่เพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการไว้วางใจซึ่งกันและกัน ลดความหวาดระแวง การให้ความยุติธรรม การบังคับใช้กฎหมายแต่เพียงพอดี จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบงานยุติธรรม ซึ่งประกอบไปด้วย ตำรวจ อัยการ ศาล ทุกอย่างต้องใช้เวลาและขอความร่วมมือจากประชาชนทุกคน

สถานการณ์ด้านต่างประเทศ ปัจจุบันนั้นมิตรประเทศต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเรามาโดยตลอด เริ่มมีท่าทีที่ดีขึ้น เข้าใจถึงสถานการณ์ในประเทศไทยมากขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐต่อรัฐยังคงดำเนินการไปตามปกติ มีการแลกเปลี่ยนติดต่อราชการระหว่างประเทศในแต่ละกระทรวง อาทิ การเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของกระทรวงกลาโหม ตามคำเชิญเดิมของรัฐบาลจีน การเยือนประเทศออสเตรเลียของข้าราชการในกระทรวงยุติธรรมตามแผนงานเดิม กลุ่มนักธุรกิจประเทศต่าง ๆ เช่น จีน ญี่ปุ่น ที่เราได้เชิญมาพบแล้ว มีความเข้าใจมากขึ้น และเรามีแผนจะเชิญผู้ประกอบการของสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และยุโรป มาเพิ่มเติมในระยะเวลาอันใกล้นี้ เพื่อให้ทุกคนมีความเชื่อมั่น และยังคงการลงทุนในประเทศไทยดังเดิมหรือขยายความร่วมมือมากยิ่งขึ้นในอนาคต

อย่างไรก็ตาม เรายังคงดำเนินการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของไทยกับประเทศต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อเรียกความเชื่อมั่นในเวทีต่างประเทศ ในทุกภาคส่วน ทั้งด้านการทูต ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ภาคราชการและเอกชนอย่างต่อเนื่อง เมื่อวานนี้ที่ผ่านมาเราได้พบปะหารือกับเอกอัครราชทูตไทย และกงสุลใหญ่ประจำต่างประเทศของไทยจำนวน 23 ท่าน มอบหมายให้แต่ละประเทศได้ไปสร้างความเข้าใจ และเอาข้อมูลข้อเท็จจริง และความจำเป็นในการเข้าควบคุมอำนาจของ คสช. ในครั้งนี้ ตลอดจนชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการเตรียมการด้านการปฏิรูป การดำเนินนโยบายทางด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ ที่เรายังคงดำรงไว้เช่นเดิม และส่งเสริมให้มากยิ่งขึ้น เน้นในเรื่องการค้าเสรี การดูแลผลประโยชน์ของมิตรประเทศทุกประเทศในประเทศไทยทั้งนี้เพื่อจะเผยแพร่ให้มิตรประเทศได้รับทราบ

ในส่วนของงานการเดินหน้าเรื่องการปฏิรูป ปัจจุบันระยะที่ 1 สามเดือนแรกของเรามีความคืบหน้าไปมาก เราคาดหวังว่าในระยะที่ 2 ซึ่งเราจะใช้เวลาประมาณ 1 ปี ถ้าไม่มีปัญหาแทรกซ้อนใด ๆ ทั้งระยะที่ 1 ระยะที่ 2 เราน่าจะเดินได้ตามที่เราต้องการตามที่ได้เตรียมการไว้ ซึ่งระยะที่ 1 วันนี้เรากำหนดไว้ชัดเจนว่าเราน่าจะมีรัฐบาลในเดือนกันยายน เพื่อจะได้ดำเนินการขับเคลื่อนประเทศต่อไป ในส่วนของรัฐบาล นิติบัญญัติก็เช่นเดียวกันคงต้องเกิดขึ้นมาก่อน พร้อม ๆ กับการประกาศการใช้ธรรมนูญชั่วคราว หลังเดือนกันยายนไปแล้ว คือเดือนตุลาคม ที่ผมย้ำเดือนเพราะว่ามีคำถามมาโดยตลอดว่าเมื่อไหร่อย่างไร ผมเลยเกรงว่าจะใช้ปฏิทินคนละฉบับ วันนี้น่าจะใช้ฉบับเดียวกันแล้ว ผมก็ยืนยันกับท่านว่าตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นไป คงจะเป็นการบริหารประเทศในลักษณะเป็นรัฐบาลที่มีคณะรัฐมนตรี พยายามจะขับเคลื่อนไปในทางที่ใกล้เคียงกับการบริหารราชการแบบปกติที่ผ่านมาให้ได้มากที่สุด ปัจจุบันแผนต่าง ๆ การดำเนินการต่าง ๆ ยังคงเป็นไปตามที่วางแผนไว้ตั้งแต่ 22 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นมา ทั้งนี้เพราะอะไรครับ เพราะประชาชนให้ความร่วมมือกับพวกเราเป็นอย่างดี เป็นกำลังใจให้เราเสมอมา

สำหรับบางประเทศที่มีท่าทีที่ยังไม่เห็นชอบหรือไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ผม และ คสช.เคารพในความคิดของทุกประเทศ ไม่ไปตอบโต้ประเทศเหล่านั้น ความสัมพันธ์เหล่านั้นยังคงมีอยู่ และยังคงต้องอยู่ต่อไป ในเรื่องของความร่วมมือและบรรยากาศที่ดี ทั้งภาคราชการ ภาคเศรษฐกิจ และประชาชน ต้องใช้เวลาให้ประเทศเหล่านั้นได้ศึกษาทำความเข้าใจถึงบริบทสังคมไทย ปัญหาของเรา ให้เห็นการปฏิบัติงาน และผลงานของ คสช.อย่างแท้จริง

ในด้านเศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา เราเน้นเรื่องความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐบาล หรือ คตร. โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบหารือกำหนดนโยบายต่าง ๆ ให้เกิดความโปร่งใส คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง คือเราจะต้องใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนโดยรวม ไม่ให้เกิดปัญหาอย่างเช่นที่ผ่านมา โครงการใดที่เราตรวจสอบแล้วพิจารณาว่าไม่เหมาะสม เราคงต้องหยุดดำเนินการ ขั้นต้นเราจะตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่ ที่มีวงเงินเกิน 1,000 ล้านบาท และพิจารณาถึงแผนงานต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมที่จะดำเนินการต่อไป หรือไม่อย่างไร ในการตรวจสอบจะตรวจสอบโครงการทั้งที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และโครงการที่ได้อนุมัติดำเนินการไปแล้วด้วย เพื่อให้คลายความวิตกกังวล ความสงสัยของประชาชน อย่างเช่นที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณ จะต้องมีการระมัดระวัง เตรียมการป้องกันในการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ทั้งนั้น เราจะกล่าวว่าใครทุจริตหรือคอร์รัปชั่น ต้องมีการพิสูจน์ยืนยัน มีหลักฐานให้ชัดเจน โดยหน่วยงานเจ้าของงบประมาณจะต้องยืนยัน หากเราเร่งอนุมัติจำหน่ายหรือสั่งจ่ายไปในวันนี้ โดยไม่ได้ทำการตรวจสอบ อาจเกิดการทุจริตในขั้นตอนการจัดทำความต้องการ หรือการกำหนด TOR ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ผลกระทบที่มีต่อรัฐจะมีมากมาย คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยภาคส่วนอื่น ๆ อาทิ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ และคณะกรรมการที่เพิ่มเติมโดย คสช. จัดตั้งขึ้น ผมยืนยันว่าเราจะทำให้ดีที่สุด

สำหรับการรายงานเศรษฐกิจประจำสัปดาห์ของ คสช.นั้น เราได้สรุปรวมมาจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แจ้งว่ามีดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยโดยรวมในเดือนพฤษภาคมปรับตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 14 เดือน มาอยู่ที่ระดับ 60.7 จากเดิม 57.7 ในเดือนเมษายน ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์ภายในประเทศของเราเอง วันนี้มีการ ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น ผู้บริโภคซึ่งมีความกังวลทางการเมือง ความขัดแย้ง มีความกังวลลดลง ค่าเงินบาทมีการปรับตัวแข็งขึ้น นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และตราสารหนี้มีการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เพิ่มเติมเป็นจำนวน 8,000 ล้านบาท และ 9,000 ล้านบาท ตามลำดับ แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจของนักลงทุนต่าง ๆ และใน แนวทางการบริหารงานด้านเศรษฐกิจของ คสช. ในภาพรวมเป็นอย่างดี

ในภาพการท่องเที่ยวปัจจุบัน ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจำนวนนักท่องเที่ยวจะลดลง ผมไม่อยากให้ย้อนกลับไปเมื่อไตรมาสที่แล้ว ปีที่แล้ว วันนี้ต้องย้อนกลับไปก่อน 22 พฤษภาคม ว่าสถานการณ์เป็นอย่างไร ไม่อย่างนั้นเปรียบเทียบกันไม่ได้ ฉะนั้นวันนี้ตั้งแต่สถานการณ์ที่มีความขัดแย้งทางการเมืองที่ผ่านมานั้น จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงมาตามลำดับจากปัญหาความขัดแย้งดังกล่าว วันนี้ได้ปรับตัวในภาวะที่ดีขึ้น ผมยังไม่อยากใช้คำว่าปกติ เนื่องจากมีการผ่อนคลาย มีความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้มากขึ้น วันนี้เราได้หารือกับทุกส่วนราชการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ได้ช่วยกันเชิญชวนทุกประเทศผ่านทุกช่องทาง ไปยังทุกประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางด้านการค้า ประเทศคู่ค้า ประกอบกิจการร่วมกับไทย หรือช่วยกันชี้แจงเชิญชวนให้ชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองไทยมากขึ้น โดยเรามีข้อสังเกตว่าหลังจากวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมาจำนวนนักท่องเที่ยวได้มีจำนวนมากขึ้นตามลำดับ ซึ่งคงจะสรุปให้ทราบต่อไป

การจ่ายเงินเยียวยาให้กับชาวนา วันนี้ก้าวหน้าไปมาก จ่ายเงินไปจำนวนทั้งสิ้นแสนกว่าราย จำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณเกือบ 70,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จให้ทันภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2557 ตามที่กำหนดไว้เดิม สำหรับการกำหนดแนวทางการช่วยเหลือในฤดูกาลหน้า เราได้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว จะเร่งรัดมาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งขณะนี้ คสช. ได้ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องเกษตรกรทราบ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ในรายละเอียดของมาตรการต่าง ๆ นั้น วันนี้กำลังอยู่ในขั้นการพิจารณาเพื่อตกลงใจและสั่งการ คงจะต้องครอบคลุมไปถึงผลิตผลทางการเกษตรอื่น ๆ ด้วย

ในเรื่องของแนวทางการบริหารจัดการน้ำของประเทศเรานั้น เรามีปัญหาเรื่องน้ำมาโดยตลอด วันนี้ได้มีการประชุมทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ คงไม่ใช่พูดเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นเรื่องของการเอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 มาดูว่าเฉพาะเรื่องน้ำมีการดำเนินการมาอย่างไร เราพิจารณาแล้วว่ายังมีปัญหาในเรื่องความเป็นเอกภาพ การบูรณาการ แผนงาน งบประมาณของทุกกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องเรื่องน้ำ ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร วันนี้กำลังทำอยู่ ฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเราทำได้อย่างนี้ ในระยะแรกคือปี 2557 นี้เริ่มต้นได้ก่อน จะบูรณาการไปยังแผนใหญ่ และแผนพัฒนาฉบับที่ 11 ได้ ผมเรียนว่าคงไม่ใช่เรื่องน้ำอย่างเดียว เพราะแผนที่ 11 กำหนดไว้หลายด้านด้วยกัน ถ้าเราสามารถเริ่มต้นได้ในปี 2557 ต่อไปเราจะดำเนินการให้เป็นทั้งแผนงานเร่งด่วนเฉพาะหน้าที่มีความเดือดร้อนของประชาชน และต่อไปเป็นระยะกลาง ระยะยาว คือต้องตอบคำถามได้ว่า 10 ปีนี้เราจะแก้ปัญหาน้ำได้อย่างไร ทุก 5 ปีจะเกิดอะไรขึ้น และจากนั้นจะย้อนกลับมาว่าแต่ละปีเราจะทำอะไร ใช้งบประมาณตรงไหน ไม่ว่าจะเป็นงบรายจ่ายประจำปี หรืองบลงทุนร่วมภาครัฐภาคเอกชน หรือจะใช้งบประมาณจากที่ใดก็ตาม ต้องมีการขับเคลื่อนเริ่มต้นจากวันนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ให้ได้โดยเร็ว

การบรรเทาความเดือดร้อนจากค่าครองชีพของประชาชน อันนี้เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก วันนี้ให้กระทรวงพาณิชย์เชิญผู้ประกอบการทั้งหมด เกี่ยวกับสินค้าอุปโภค บริโภค ที่มีความจำเป็นพื้นฐานในการบริโภค จำนวน 205 รายการ มาร่วมประชุม ทั้งนี้ต้องขอบคุณผู้ประกอบการทั้งหมดให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง โดยยืนยันว่าจะคงราคาสินค้าที่จำเป็นดังกล่าวไว้ที่ราคาเดิมต่อไปอีก 6 เดือนข้างหน้า ต้องขอบคุณอีกครั้ง ทุกส่วนช่วยกันแก้ปัญหาการผูกขาด การเอาเปรียบจากนายทุน การลดต้นทุนภาคขนส่ง การส่งเสริมการตลาด จะต้องช่วยกันในทุก ๆ ด้าน

นอกจากนั้นยังมีนโยบายให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือใครก็ตามที่อยากจะช่วยเรา ที่มีขีดความสามารถในการบรรเทาความเดือดร้อนปัญหาค่าครองชีพ ได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชน อาทิ วันนี้ได้ให้กองทัพบก ทุกเหล่าทัพ และทุกหน่วยงาน ที่มีขีดความสามารถ จัดการจำหน่ายสินค้าราคาถูกโดยตรงจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค มุ่งเน้นในเรื่องการดูแลเกษตรกรผู้ผลิตรายย่อย ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ โดยสั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ จัดทำแผนงานหรือมาตรการในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ผลไม้ให้มีราคาสูง เพื่อเกษตรกรประชาชนจะได้ ผลประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

ในเรื่องของนมโรงเรียน ต้องเน้นย้ำให้มีคุณภาพ มีความโปร่งใส และให้นักเรียนทั้งประเทศได้รับประทานอย่างทั่วถึง รวมทั้งการแก้ปัญหาให้กับสหกรณ์โคนมอย่างยั่งยืนในอนาคตด้วย

ในเรื่องของการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ผมเรียนแล้วว่าเรามีปัญหามากมาย มีแรงงานต่างด้าวจำนวนประมาณ 90,000 คน ที่ยังไม่ได้อยู่ในการควบคุมอย่างชัดเจน เราได้กำหนดไปแล้วโดยให้หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง คือ ท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้รับผิดชอบในการเชิญหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการ จัดรูปแบบของคณะกรรมการบริหารในภาพรวม เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ให้เกิดความรวดเร็ว ต้องดำเนินการให้เร็วที่สุดในส่วนของแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ตัวเลข 90,000 รายไม่ใช่ 900,000 เดี๋ยวจะตกใจกัน สิ่งที่เป็นปัญหาตอนนี้คือการควบคุมแรงงานทั้งเช้าไปเย็นกลับ ทั้งตามฤดูกาลและในส่วนของรายปี ปัญหาคือการรอพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งเราจำเป็นจะต้องตั้งศูนย์พิสูจน์สัญชาติของเราให้ได้โดยเร็ว วันนี้เราตั้งข้างเดียวคงไม่ได้ ต้องขอความร่วมมือประเทศเพื่อนบ้านด้วย ว่าเส้นทางมาอย่างไร ปลายทางเราจะส่งกลับไปอย่างไร มีการจัดศูนย์การส่งแรงงานกันหรือไม่ อันนี้ต้องคุยกันใช้เวลาพอสมควร ผมคิดว่าจะเร่งให้เสร็จโดยเร็วภายในระยะเวลาประมาณ 1 ปี

ในเรื่องการกำหนดแนวทางเปิดพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ขออนุญาตกราบเรียนว่า ที่เรามุ่งเน้นคือไม่ใช่เฉพาะช่องทางเข้าออกเท่านั้น เราเน้นไปสู่ในชนบทด้วย เพราะเราได้เคยเสนอมาทุกรัฐบาลแล้ว ในเรื่องของการทำอย่างไรจะไม่มีคนเข้ามาในพื้นที่ตอนใน ไม่มีการกระทำผิดกฎหมาย อาชญากรรม ยาเสพติดอะไร ต่าง ๆ ก็แล้วแต่ ฉะนั้นถ้าเรากันคนเหล่านี้ไว้ได้ตามแนวชายแดน ให้เขาสามารถที่จะมีรายได้ของเขาเช้าไปเย็นกลับได้จากเพื่อนบ้าน และคนของเราสามารถมีงานทำเพื่อจะให้คนในครอบครัวมีรายจ่ายประจำวันได้ ผมว่าจะลดปัญหาลงไปได้มาก

โดยเฉพาะอย่างยิ่งประการสำคัญคือในเรื่องของการสวมสิทธิ์ผลิตผลทางการเกษตร ที่คุณภาพอาจจะต่ำกว่าเรา ซึ่งมักจะเป็นปัญหามาโดยตลอด ถ้าเราสามารถทำได้ เป็นแนวคิดแนวพิจารณาในขณะนี้ ได้มอบไปแล้วว่า เป็นไปได้หรือไม่ถ้าเราจะสร้างระบบสหกรณ์ของภาคประชาชนให้เข้มแข็งตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมมติว่าเข้มแข็งได้ ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเหล่านั้น จะมีการซื้อขายโดยมีข้อยกเว้นด้วยภาษี กฎหมายบางประการ คำว่า “เศรษฐกิจพิเศษ” ของผมคือว่า ถ้าทุกคนยังถือกฎหมาย คนละฉบับ ทำอะไรไม่ได้ทั้งสิ้น ของเหล่านี้ก็รั่วไหลเลยเป็นบ่อเกิดของการทุจริต ผิดกฎหมาย สารพัด ถ้าเราทำให้ถูกต้อง มีการยกเว้นได้บ้าง ผมเป็นแต่เพียงการพิจารณา ถ้าเป็นไปได้ จะได้บรรเทาการลักลอบเข้ามาสวมสิทธิ์กันในประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป และการที่เอาเข้ามาตรงนี้ ไม่ใช่เข้ามาแล้วมาขายในบ้านเรา คงไม่ใช่ เข้ามารวบรวมไว้มีการบริหารจัดการโดยท้องถิ่นอะไรต่าง ๆ ก็แล้วแต่ แล้วเราปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น จากคุณภาพต่ำให้ดีขึ้น เราก็ไม่ขายในประเทศ เราอาจจะไปส่งขายในประเทศอื่น ๆ จะทำให้การ สวมสิทธิ์ของเรานั้นลดลงโดยอัตโนมัติ

ปัญหาโครงสร้างพลังงาน อยากจะเรียนชี้แจงว่า บางครั้งจากคำถามของพี่น้องประชาชน ผมเข้าใจว่าท่านเดือดร้อน ท่านมีความเป็นห่วงในเรื่องของความโปร่งใส ผลประโยชน์ของชาติอะไรก็แล้วแต่ วันนี้ผมคิดว่าข้อมูลไม่ค่อยตรงกัน อาจจะเป็นคำอธิบายที่ยากเกินไป วันนี้ผมได้กำหนดแนวทางไปแล้วว่า ทุกคนจะต้องสื่อสารให้ถึงประชาชนโดยรวมให้ได้ โดยการใช้ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาราชการมากนัก เอาคำถามของประชาชนที่สงสัยมาเป็นโจทย์ และข้าราชการทุกส่วน ทุกภาค ต้องตอบเป็นภาษาง่ายๆ ไม่ใช่ภาษาราชการฟังไม่รู้เรื่อง เพราะฉะนั้นประชาชนก็ขาดการติดต่อสื่อสารที่ดี ข้อมูลก็ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนกระบวนความ เลยเกิดเรื่องของความขัดแย้งมาโดยตลอด

สำหรับการพิจารณาด้านพลังงาน คงไม่ใช่เฉพาะเรื่องราคาเท่านั้น คงจะต้องไปคิดต่อว่าเราจะสามารถจัดหาพลังงานให้เพียงพออย่างไร สำหรับความต้องการที่ใช้เพิ่มเติมในอนาคต พลังงานสำรอง การจัดหาพลังงานภายในประเทศ อย่างไรก็ตามพลังงานของเราในขณะนี้ เช่น เรื่องน้ำมัน ไม่ใช่เรื่องของการเจาะและนำมาผลิตเองทั้งหมด ถ้าแบบนั้นเราสามารถกำหนดราคาได้เองบ้าง ทำนองนั้น แต่วันนี้เราได้ประโยชน์จากพลังงาน แหล่งพลังงานในประเทศ ผมคิดว่ามาจาก 2 อย่างด้วยกัน คือค่าสัมปทาน และค่าภาษีต่าง ๆ ตามขั้นตอนการผลิตต่าง ๆ โดยสรุปแล้วเหมือนกับเราเป็นการนำเข้าพลังงานเกือบทั้งหมด ทั้งแก๊ส น้ำมัน อันนี้ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อน แต่ถ้าไม่ใช่คณะกรรมการจะพิจารณาขึ้นมาอีกที ผมอยากจะกราบเรียนชั้นต้นในขณะนี้ก่อนว่าเรายังไม่มีความสามารถที่จะเป็นประเทศที่ผลิตเอง ส่งออก และใช้ในประเทศอย่างครบถ้วนอย่างที่หลาย ๆ ฝ่าย อาจจะคิดกัน เป็นเรื่องของรายได้ที่กลับมาบางส่วน ส่วนหนึ่งเป็นส่วนของรัฐวิสาหกิจ ส่วนหนึ่งเป็นส่วนของภาคธุรกิจ บริษัทมหาชน ต้องแยกกันให้ออกว่ากำไรที่มาทั้งหมดที่ว่าเป็นจำนวนมาก ๆ มาอย่างไร ผมคิดว่าผมมีแนวคิดอยู่พอสมควรได้มอบหมายไปแล้ว ทำอย่างไรประชาชนจะเข้าใจ ผมคิดว่าต้องขอความร่วมมือจาก ปตท. ซึ่งเป็นบริษัทที่มีทั้งสองอย่างในการทำงาน ทั้งในการเป็นรัฐวิสาหกิจ และการเป็นบริษัทมหาชนด้วย

ในเรื่องของพลังงานทดแทน ผมคิดว่าวันนี้เราคงมุ่งหวังจะใช้จากแก๊ส ไฟฟ้า น้ำมัน อย่างเดียวไม่ได้แล้ว เราคงต้องสร้างเสริมพลังงานทดแทน และใช้ผลผลิตภายในประเทศ เพื่อลดภาระการนำเข้าของพลังงานเดิม รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรปิโตรเลียมที่มีอยู่อย่างจำกัด ผมเรียนว่าข้อมูลที่ผมได้มาในวันนี้นั้น เราไม่ได้มีมากมายเท่าไหร่นัก เพราะฉะนั้นต้องอยู่ที่เราจะวางแผนการใช้อย่างไร เพื่อให้มีพลังงานสำรองในอนาคตไว้ด้วย ถ้าเราขุดเจาะมา และเอามาใช้ทั้งหมดก็หมดเร็ว วันหน้าเราจะไม่มีพลังงานเหลืออยู่เป็นพลังงานสำรอง เพราะฉะนั้นเราต้องใช้พลังงานทดแทนในทุก ๆ ด้าน อย่างทั่วถึง ในทุกพื้นต้องแก้ไข ต้องเร่งดำเนินการ

ราคาต่าง ๆ นั้น เรื่องพลังงานเป็นเรื่องที่น่าสนใจ จะต้องไปพิจารณาโดยรวมทั้งระบบ ต้นทุนมาจากไหน การกำหนดราคากำหนดมาได้อย่างไร จากผู้ผลิตผู้บริโภค สอดคล้องกับการตลาดในประเทศ นอกประเทศ มีเหตุผลหรือไม่ที่จะตอบคำถามได้ ทั้งนี้เราต้องการไม่ให้เป็นภาระต่อค่าครองชีพของประชาชน และไม่กระทบต่อโครงสร้างรายได้ของประเทศด้วย เพราะมีผลกระทบด้วยกันทั้งสิ้น จากเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่องหนึ่ง มีการยึดโยงมากมาย

ในเรื่องกองทุนน้ำมันเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทุกคนให้ความสนใจ วันนี้เรามีข้อมูลมากพอสมควรในเรื่องนี้คือเป็นการจัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2516 ได้แก้ปัญหาทางด้านพลังงาน โดยไม่มีน้ำมันกับก๊าซมาโดยตลอด วันนี้จะต้องศึกษา และสร้างความเข้าใจกับประชาชนว่า ถ้าลดตรงนี้ ตรงนั้นต้องเพิ่มไปตามกลไกท้องตลาด จะรับได้ไหม ถ้ารับไม่ได้เราจะทำอย่างไร วันนี้กองทุนน้ำมันติดลบประมาณ 7,400 ล้าน ถ้าเราไม่เก็บจะได้ไหม ไม่เก็บแล้วทำอย่างไร ต้องหาคำตอบ ตอนนี้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติที่แต่งตั้งขึ้นมาเร็ว ๆ นี้ จะไปแก้ไข รวมความไปถึงคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน อันนี้เป็นกลไกที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ใช่ว่าสั่งปุ๊ปได้ปั๊บ เหมือนเปิดไฟปิดไฟไม่ได้หรอก ไม่อย่างนั้นไฟปิดทั้งหมด ทั้งประเทศ เพราะฉะนั้นจะต้องพิจารณาข้อมูลกับการดำเนินงานทั้งหมดให้เป็นธรรม และเกิดประโยชน์ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลผู้ที่มีรายได้น้อยเป็นหลัก เราต้องฟังเสียงข้างน้อยบ้าง ที่ผ่านมาบางครั้งบางทีการสื่อสารไม่เข้าใจกัน การสื่อสารต้องมีทั้งสองทาง จากบนลงล่าง ล่างขึ้นบน และฟังเสียงข้าง ๆ ด้วย ไม่อย่างนั้นปัญหาแก้ไม่ได้อย่างยิ่งก็เกิดปัญหาต่อไปในอนาคต

ในส่วนของการขับเคลื่อนอื่น ๆ นั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานเราต้องคำนึงถึงความมั่นคงด้วย วันนี้ถ้าเราพึ่งพาอาศัยจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเดียว พอมีปัญหาเรื่องการส่งก๊าซ ส่งไฟฟ้าต่าง ๆ ใช่ครับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนการค้า จำเป็น พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน แต่เราต้องคำนึงถึงว่าประเทศเราต้องการพลังงานเท่าไหร่ ถึงจะอยู่ได้ด้วยตนเอง วันนี้เราต้องเตรียมการเหล่านี้ ไม่ใช่ว่าต้องพึ่งทั้งหมด ถ้าพึ่งทั้งหมดไม่ได้ เราต้องทำเอง ทำเองถ้าเราใช้พลังงานจากใต้ดินไม่พอ เราต้องส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งในการใช้พลังงานทดแทนให้ได้โดยเร็ว

ในเรื่องของการส่งเสริมการลงทุน วันนี้ คสช. ได้ออกประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่เรียกว่าบีโอไอ เรียบร้อยไปแล้ว เมื่อวันที่ 6 มิถุนายนที่ผ่านได้ ได้รวบรวมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามาเป็นคณะกรรมการเพิ่มเติมด้วย เดิมเราจะเพิ่มอีกหลายส่วนด้วยกัน วันนี้พยายามจะเพิ่มเติมในส่วนที่ยังขาด ๆ อยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้นายกสมาคมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าไปร่วมด้วย

สำหรับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนชุดใหม่ จะรีบประชุมโดยเร็ว มีโครงการต่าง ๆ ที่ขอรับการสนับสนุนส่งเสริมขนาดการลงทุนเกิน 200 ล้านบาท ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน ประมาณ 400 กว่าโครงการ วงเงินลงทุนประมาณ 7.6 แสนล้านบาท ให้แล้วเสร็จภายในเวลาประมาณ 2 เดือน เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้โดยเร็ว มีความเชื่อมั่น มีความไว้วางใจกับนักลงทุน จะมีผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

นอกจากนั้นแล้ว คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะพิจารณาถึงยุทธศาสตร์ในอนาคต ซึ่งผมได้มอบนโยบายไปแล้วว่าจะต้องมุ่งเน้นอุตสาหกรรมทั้งที่ใช้เทคโนโลยีสูง ควบคู่ไปด้วยกับกิจการที่ใช้แรงงานด้วย เพราะเราจะต้องสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนที่มีรายได้น้อยด้วย ที่ผ่านมาเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของการใช้แรงงานเป็นหลัก วันนี้เราต้องส่งเสริมในเรื่องของอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูง และต้องการให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่คนไทยได้อย่างแท้จริง เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มในการใช้วัตถุดิบในประเทศให้ได้มากที่สุด มีการประหยัดพลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น เอทานอล ไบโอดีเซล ก๊าซชีวภาพ เชื้อเพลิงชีวมวล พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ นอกนั้นต้องเป็นพลังงานที่สะอาด ไม่เพิ่มมลภาวะ เพิ่มมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อจะให้ประเทศเรานั้นมีความเข้มแข็งมากขึ้นในอุตสาหกรรม ต่าง ๆ เราจะได้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต

ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตในการจัดตั้งโรงงานไปแล้วนั้น เช่น โรงงาน 4 (ร.ง 4) ที่รออนุมัติอยู่แล้ว เราจะพิจารณาให้จัดตั้งให้ได้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตามข้อพิจารณาที่เรากำหนดเพิ่มเติมไปให้อยู่ในกฎเกณฑ์ที่จะทำให้เราเข้มแข็งขึ้น ท่านจะได้ลำดับความเร่งด่วนก่อน สิ่งที่เป็นปัญหาวันนี้เราต้องมาดูกันว่าปัญหาอยู่ตรงไหน ฉะนั้นวันนี้เรามาดูว่าถ้าเราอนุมัติไปแล้ว ภายใน 1 ปี ยังไม่ได้มีการสร้าง ไม่มีการเริ่มต้น อาจจะต้องพิจารณายกเลิกใบอนุญาตที่อนุมัติไปแล้ว และห้ามเปลี่ยนสิทธิใบอนุญาตภายใน 2 ปีโดยประมาณ เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการนำใบอนุญาตดังกล่าวไปขายต่อ

การดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ นั้นปัญหาปากท้องเป็นเรื่องเร่งด่วนที่เราจะให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก ที่ผ่านมาได้ชะลอการปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้มภาคครัวเรือน ไว้ที่ราคาเดิม จากเดิมต้องปรับขึ้น ก่อนหน้านั้นมีคำสั่งมาแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนนั้นต้องปรับขึ้น วันนี้เราได้พยายามที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบ มีการชะลอ มีการพิจารณามาตรการอื่น ๆ คงต้องรอการปรับโครงสร้างราคาพลังงานในภาพรวมให้ได้โดยเร็ว

การพิจารณาความมีประสิทธิภาพความโปร่งใสของบอร์ดรัฐวิสาหกิจ จะต้องเอาหลักเกณฑ์ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน มาเข้าเป็นตัวกำหนดด้วย นอกจากกฎหมายพระราชบัญญัติต่าง ๆ แล้ว หรือโดยผู้ถือหุ้น คงต้องกำหนดกติกาขึ้นมาชัดเจนขึ้น ปัจจุบันนั้นอยากจะเรียนว่าคงไม่ใช่ทั้งหมดที่จะใช้อำนาจโดยไม่มีการควบคุม ผมคิดว่าเป็นการควบคุมโดยกฎกติกาของตลาดหลักทรัพย์ด้วย และมีการควบคุมอยู่แล้ว แต่คราวนี้เป็นปัญหาซึ่งทำให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจ คงต้องหามาตรการอื่นเพิ่มเติม อาจจะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ มีคุณภาพ มีคุณธรรม ตามนโยบาย เข้ามาเป็นกรรมการ ลดสิทธิผลประโยชน์ตอบแทนที่เกินความจำเป็น ให้เหมาะสม ทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับกฎหมายและข้อบังคับอีกเป็นจำนวนมาก

ประเด็นสำคัญคือบางท่านอาจจะมองว่าทำไมมีข้าราชการเยอะอยู่ตามบอร์ดต่าง ๆ มันเป็นกฎหมาย ถ้าเป็นบอร์ดใดที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ วันนี้บริษัทเหล่านั้น เนื่องจากรัฐเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ อาจจะต้องมีปลัดกระทรวง รองปลัดต่าง ๆ ไปดูแลตามความรับผิดชอบของแต่ละกระทรวงแต่ละงาน ท่านใดที่รับผิดชอบ อันนั้นเป็นกฎหมาย เราถือหุ้นรายใหญ่ ในส่วนอื่น ๆ นั้นจะต้องจัดการให้ได้โดยเร็วว่าใครที่มีความรู้มีคุณภาพ มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม ก็ว่าไป ไม่ใช่เรานึกจะตั้งใคร ปลดใคร ไม่ได้ทั้งนั้นในขณะนี้ เพราะเรามีกฎหมายคุ้มครองกันอยู่ เราก็พยายามจะแก้ปัญหานี้ให้ได้ พยายามทำความเข้าใจกับบอร์ดทุกบอร์ดอยู่ในขณะนี้

เราจะเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557 ซึ่งจะต้องจบสิ้นในเดือนกันยายน โดยตั้งเป้าหมายว่าจะเร่งรัดเบิกจ่ายให้ได้ 95 เปอร์เซ็นต์ มีการตรวจสอบ รายจ่ายทั้งหมดของปี 2557 ประมาณ 2.5 แสนล้านบาท จากเดิมนั้นจากเหตุการณ์ความไม่สงบต่าง ๆ อะไรก็แล้วแต่ ทำให้งบประมาณทั้งหมดเราเบิกจ่ายไปเพียง 6.2 เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นยังไม่ได้ ขณะนี้ตั้งเป้าไว้ 95 เปอร์เซ็นต์ วันนี้เพื่อจะให้เม็ดเงินต่าง ๆ ไปถึงมือประชาชน พยายามกระตุ้นเศรษฐกิจ ทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย ต้องผ่านการตรวจสอบทุกอย่าง โดยคณะกรรมการตรวจสอบฯ (คตร.) โครงการไหนไม่ผ่าน ไม่มีประโยชน์ ประชาชนรู้สึกไม่ไว้วางใจ ต้องระงับไว้ก่อน ความซ้ำซ้อนจะต้องปรับแผนงาน งบปี 2557 เหลืออยู่เป็นจำนวนมากพอสมควร เราก็ไม่อยากจะไปหยุดงานต่าง ๆ ที่จะต้องดำเนินการให้ได้ในปีนี้ เพราะฉะนั้น เราจะมาปรับดูว่าถูกต้อง ผ่านกฎเกณฑ์กติกาต่าง ๆ หรือยัง ถ้าเราทำได้ เราจะให้ทำในแผนงานของแต่ละกระทรวง โดยเจ้าของงบประมาณอยู่แล้ว ผมไม่สามารถจะปรับเขาออกมาได้ แต่จะให้ทำโดยผ่านการตรวจสอบและให้บูรณาการกันตั้งแต่งบรายจ่ายประจำปี อย่างที่ผมเรียนข้างต้นไปแล้ว อันนี้ต้องขอยกเว้นรายการการโอนงบประมาณที่เหลืออยู่ ที่ยังไม่มีแผนงานโครงการที่ชัดเจน ที่มีเป็นจำนวนมาก กำลังตรวจสอบรายละเอียดอยู่ ขอกันว่าอย่าไปเปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกล่าวเหล่านั้น ไปเป็นในลักษณะการโอนงบประมาณไปเดินทางต่างประเทศ ดูงาน จัดซื้อยานพาหนะ หรือเรื่องอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของข้าราชการ ผมอยากให้ช่วงนี้เป็นการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนให้มากที่สุด อะไรที่ไม่ควรจ่ายก็อย่าเพิ่งไปจ่าย อะไรที่ไม่ควรใช้ก็อย่าไปใช้ เราเป็นข้าราชการ ต้องคิดถึงประชาชนไว้ก่อน

โรงงานยาสูบ ซึ่งแผนเดิมจะย้ายไปที่ตั้งแห่งใหม่ในปี 2558 ยังคงให้เดินหน้าต่อไปตามแผนงานเดิม เราต้องดูนโยบายให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นสวนสาธารณะเพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน และปอดของคนกรุงเทพฯ ให้ต่อเนื่องจากระยะที่ 1 ถ้าหากว่าจะทำประโยชน์จากที่ดินตรงนี้ หรือจะริเริ่มโครงการ จะกันที่จอดรถ ต่าง ๆ ในข้างใต้ก็แล้วแต่ เป็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาดำเนินการ และให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน แต่ข้างบนเป็นสวนสาธารณะแน่นอน ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าดีใจของคนกรุงเทพฯ

การเร่งรัดโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และตรวจสอบความโปร่งใสแล้ว เช่น รถไฟรางคู่บางสาย รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายบางสาย จะต้องสามารถเริ่มดำเนินการได้ก่อนสิ้นสุดปี 2557 เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา ผมเองก็อยากได้อยากมีเหมือนกัน โดยเฉพาะรถไฟรางคู่ เรามีรางเดี่ยวมานานแล้ว รางคู่รางเดี่ยวคือวิ่งสวนกัน รางคู่ไม่ต้องจอดรอกัน คู่ขนานกันไป บางคนยังไม่เข้าใจว่ารางคู่ รางเดี่ยว ต่างกันอย่างไร วันนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยกัน และเร่งด่วนเฉพาะที่จำเป็นก่อน
การปรับย้ายข้าราชการ อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องเรียนให้ทราบจะทำเท่าที่จำเป็น เป็นวาระพิเศษ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดบรรยากาศภายในองค์กรของท่านให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนงาน เพื่อแก้ปัญหาสำคัญเร่งด่วน การปรับย้ายตามวาระที่จะทำในเดือนตุลาคมและเมษายน ก็เป็นไปตามการพิจารณาต่อไปโดยรัฐบาลที่จะตั้งขึ้นมาใหม่ในช่วงต่อไป

การชมภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวร คนถามมามากว่าไปดูที่ไหน โรงไหน ผมก็ตอบลำบากเหมือนกัน ทุกโรง 160 กว่าโรงทั่วประเทศ คงต้องไปหาดูว่าที่ไหน

เรื่องระบบการศึกษาที่คนเป็นห่วงนั้น เราจะปรับปรุงทั้งหมด มุ่งส่งเสริมเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย ความมีวินัย มีคุณธรรม ศีลธรรม มีคำแนะนำมามากมาย ทำอยู่แล้วใจเย็น ๆ ให้คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ รู้จักหน้าที่ของตน รู้จักทั้งสิทธิและหน้าที่ การบริหารจัดการศึกษามุ่งเน้นไปที่ตัวบุคคล วันนี้ให้กระทรวงศึกษาธิการไปทำอยู่ ทั้งครู นักเรียน และใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลางมากกว่าการพัฒนาด้านวัตถุ หรืออะไรต่าง ๆ ที่เป็นเรื่องที่ใช้งบประมาณมาก ๆ วันนี้เราต้องดูเด็กก่อนว่าคุณภาพเป็นอย่างไร ต้องมุ่งหวังคุณภาพมากกว่าปริมาณ

การผลิตบุคคลในสายวิชาชีพ เพื่อเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ หรือเป็นแรงงานฝีมือของประเทศนั้น จบมาก็มีงานทำ จะให้ไปดูเรื่องการศึกษาของพวกช่างกล ช่างฝีมือต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้จบมาแล้วมีงานทำ วันนี้มีปัญหาเรื่องการส่งคืนเงินกู้ กยศ. กำลังให้ทบทวนดูจะทำอย่างไร ที่กู้ไปแล้วยังไม่ส่งคืน และจะกู้ใหม่จะทำอย่างไร เม็ดเงินตรงนี้ไม่กลับมาก็กู้ใหม่ไม่ได้ กำลังพิจารณาอยู่เหมือนกัน ใจเย็นนิดหนึ่ง ถ้าเราไม่ปรับระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด จะไม่มีงานทำ ไม่มีรายได้ ผ่อนชำระเงินกู้ไม่ได้ นี่คือปัญหาที่เราต้องดูให้ครบระบบ ทั้งนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตอนนี้มีกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการแล้ว ต้องให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว ยกตัวอย่างหลาย ๆประเทศ เช่น เรามีวิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมัน อันนั้นก็เอาแนวทางของเยอรมัน มาเป็นแบบอย่างในการสอน ในการให้ความรู้ต่าง ๆ และประเทศเขาก็เข้มแข็ง แข็งแกร่ง แรงงานมีคุณภาพ การศึกษานั้นผมอยากให้มุ่งเน้นสายวิชาชีพให้มากขึ้น วันนี้แรงงานต้องมีการพัฒนา เพราะฉะนั้นถ้าเราลงทุนมาก ๆ จากภายใน ภายนอกประเทศก็แล้วแต่ คนของเราจะได้ไม่รั่วไหลออกไปนอกประเทศ ไปทำงานต่างประเทศมากมาย

เรื่องพลังงาน ปฏิรูปโครงสร้างพลังงานทั้งระบบ ปรับปรุงคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ อันนี้ให้เกิดประสิทธิภาพ ผมได้กราบเรียนไปชั้นต้นแล้ว

การต่างประเทศนั้น วันนี้เราเร่งดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้ต่อเนื่องและเข้มข้นมากยิ่งขึ้น สร้างบรรยากาศ เราคบกับมิตรประเทศต้องมีความไว้วางใจต่อกัน ไม่หวาดระแวงต่อกัน และมีความเท่าเทียมกัน เป็นธรรม ผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึง ให้ความร่วมมือกัน ผลประโยชน์ร่วมกันทั้งทวิภาคี พหุภาคี ในภูมิภาคอาเซียน และการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน AEC ในระดับโลก

การปรับปรุงระบบบริหารราชการและแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งระบบนั้น ที่เป็นโครงสร้างใหญ่ ๆ ที่เราพูดไว้เดิมมีประมาณ 8 – 9 เรื่องที่ต้องปฏิรูปกัน ผมอยากเรียนว่าระยะที่ 1 เราไม่ได้เอาอะไรมาเป็นข้อสรุป เป็นแต่เพียงว่าเอาข้อเสนอทุกคนไปให้เขาอ่านเขาดูกัน และเขาไปคุยกัน เพื่อจะได้ไปสู่ระยะที่ 2 ก็ไปว่ากันคือหลังจากมีรัฐบาลแล้วคือเดือนกันยายน คงปฏิรูปกันตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป สามารถดำเนินขั้นตอนต่าง ๆ การจัดตั้ง การดำเนินการทางกฎหมาย ต้องใช้เวลา ไม่ใช่ทำวันนี้พรุ่งนี้ได้ คงไม่ใช่ ตามระยะเวลาที่บอกไว้เรื่องการปฏิรูป

เรื่องเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขวันนี้มีมากมาย เราก็ใช้ช่วงเวลาเหล่านี้ ใช้ คสช. ในการแก้ปัญหาให้ท่าน สิ่งใดก็ตามที่มีผลกระทบต่อรัฐและประชาชนต้องแก้ไขด่วนทันที เช่น การตรวจสอบแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ ไม่ว่าจะเป็น กสทช. บริษัท ทีโอที จะต้องหาจุดที่พบกันว่าจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดความสงสัยหวาดระแวงของประชาชนหรือสังคมทั่วไปในอนาคต ผมมุ่งหวังเท่านั้น ไม่ใช่ว่าท่านเสียหายอะไร ผมเพียงแต่ยกตัวอย่างว่า อาทิ หน่วยงานเหล่านี้จะต้องร่วมมือกันในการแก้ปัญหา การทุจริตเชิงนโยบาย วันนี้ คสช. ยืนยันว่าไม่ต้องการผลประโยชน์แม้แต่บาทเดียว เพราะฉะนั้นใครไปอ้าง ท่านตรวจสอบมา ถามมาได้ตลอดเวลา การจัดซื้อจัดจ้างในราคาที่สูงเกินความเป็นจริง เงินนั้นส่อไปในทางทุจริต จะต้องได้รับการตรวจสอบ อย่าไปเชื่อเขา ผมให้นโยบายไปแล้วว่า ถ้าเราสามารถขจัดการทุจริตได้ เราสามารถจะลดการใช้จ่ายงบประมาณไปได้ อย่างน้อยน่าจะ 10- 30 เปอร์เซ็นต์ ถ้าเราลดได้ บางอย่างก็ลดไม่ได้ ท่านอย่ามองว่าทุจริตทั้งหมด บางอย่างราคาเป็นธรรม บางอย่างอาจจะมีจุดรั่วไหลตรงนั้นตรงนี้นิดหน่อย ก็ต้องคิดกัน ถ้าเรามองทุกคนด้วยความไม่ไว้วางใจทุกโครงการหมด ก็ทำอะไรไม่ได้ทั้งหมด ติดขัดไปเสียทั้งหมด ท่านต้องเข้าใจ สงสัยก็หาข้อมูลมา ลดได้ก็ลด ถ้าลดไม่ได้มีเหตุผลมาหรือไม่ว่าทำไมถึงราคานี้ ก็ว่ากันมา

วันนี้ใช้เวลามามากพอสมควร ทำไมผมต้องพูดเยอะ ทำไมผมต้องอธิบายเยอะ เพราะที่ผ่านมานั้นท่านไม่ได้รับข้อมูลจากสถานการณ์มากนัก และภาษาที่พูดกับท่านก็เป็นภาษาราชการเสียส่วนใหญ่ ผมคิดว่าท่านเข้าใจยาก วันนี้ผมได้สั่งหน่วยราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ต้องไปหาคำพูดที่ให้ประชาชนเข้าใจ ไปเอาคำถามของประชาชนมา และตอบให้ตรงคำถาม ผมเตือนมาหลายครั้งแล้ว ไม่อย่างนั้นก็ไม่เข้าใจกันอยู่แบบนี้ ผมเองฟังบางทีก็ยังงงอยู่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นต้องเป็นภาษาที่ประชาชนเข้าใจง่าย ๆ วันนี้เราถูกกดดันมากพอสมควร ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ ด้วยปัญหาที่สะสมกันมายาวนาน ด้วยเวลาที่จำกัด และความคาดหวัง ความไว้วางใจของประชาชน พ่อแม่พี่น้องคนไทยทั้งหลาย เพราะฉะนั้นเราพยายามที่จะทำอะไรไม่ผลีผลาม เร่งด่วนจนเกิดผลกระทบระยะยาว ไปสร้างปัญหาให้กับอนาคต ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขของชาติและประชาชนอย่างแท้จริง ให้เกิดความยั่งยืนตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยหลักการมีเหตุมีผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน ประกอบด้วยมีคุณธรรมและความรู้ควบคู่กันไป

ขอบคุณอีกครั้ง และหวังว่าทุกคนคงให้กำลังใจกับเราเหมือนเดิม และอยากจะขอให้มากขึ้นเรื่อย ๆ ไม่อย่างนั้นเราคงมีกำลังใจน้อยลง ๆ เรื่อย ๆ ในการทำงาน เพราะถูกกดดันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา วันนี้ประมาณ 20 กว่าวัน ยังไม่ครบเดือน ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคมถึงวันนี้ เวลาที่ผ่านมาผมว่าเราทำอะไรไปได้มากพอสมควร แต่ผมไม่อยากจะว่าที่ขอมาทั้งหมดวันนี้ได้ พรุ่งนี้ได้ มะรืนได้ คำพูดทุกคำพูดเป็นนายเราทั้งสิ้น จะพูดอะไรคำพูดเป็นนาย ผมพูดอย่างนั้นไม่ได้ พูดแล้วทำไม่ได้ก็เป็นปัญหา อะไรที่ประกาศไปแล้วมีผลกระทบโดยรวม ผมก็ยังตัดสินใจไม่ได้ แต่เราจะทำทุกอย่างให้เร็วที่สุด โดยการบูรณาการอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนโดยรวมอย่างแท้จริง ขอย้ำอีกครั้งแล้วกัน ถามมาได้ตลอดนะครับ มีอะไรก็ถามมา ไปแล้วไม่รู้เรื่อง พูดไม่เข้าใจก็ถามมา บางคนไม่รู้จะถามที่ไหนก็ถามมาที่ คสช. ถามที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บางทีทุกคนจะถามผมคนเดียว ผมก็ตอบไม่ได้ทุกคน ทุกคำถาม อยากจะตอบทุกคนจริง ๆ บางวันมีคำถามมาเป็นร้อยเป็นพันเหมือนกัน ผมก็ตอบลำบาก ต้องไปถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ถ้าทุกส่วนราชการช่วยตอบท่านได้ ต้องไปถามเขาโดยตรง ถ้าทุกคนรุมมาที่ คสช. อย่างเดียวก็ทำงานลำบาก ขอบคุณครับ สวัสดีครับ

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์