Skip to main content
sharethis

3 ก.ย.57 นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ลงพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ระหว่าง สปสช.กับนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและเทศบาลใน จ.อำนาจเจริญทั้งหมด 63 แห่ง ซึ่ง จ.อำนาจเจริญ ถือเป็นจังหวัดแรกที่มีการตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นครบทุกตำบล และมีการประกาศธรรมนูญประชาชนของตัวเอง ซึ่งธรรมนูญนี้เกิดจากการรวมตัวเข้มแข็งของประชาชนใน จ.ทุกภาคส่วนช่วยกันร่างขึ้นมา มุ่งเน้นแก้ปัญหาในพื้นที่ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ภายใต้แนวคิดทำให้ จ.อำนาจเจริญ เป็นเมืองธรรมะเกษตรไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นเมืองธรรมะด้านสวัสดิการสังคม ด้านสุขภาพ คือจัดระบบบริการด้านสังคมสุขภาพที่เกื้อกูลคนด้อยโอกาส ไม่ทอดทิ้งกัน และยังจะเป็นเมืองธรรมะด้านการศึกษา ซึ่งจะใช้ความสำเร็จนี้เป็นต้นแบบต่อยอดยังพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ กระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวของประชาชนให้เข้ามีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพที่ดีของพื้นที่ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแต่ใช้แนวปฏิบัติตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ 

"การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการณาการของเรื่องธรรนูญกับเรื่องกองทุนเข้าด้วยกัน มีเป้าหมายในการจัดระบบการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน รวมทั้งต้องการพัฒนาการเด็กเล็กในชุมชน เพื่อให้อนาคตไทยมีความหวัง"

ทั้งนี้การลงนามความร่วมมือมีอปท./เทศบาลในจังหวัดอำนาจเจริญที่เข้าร่วมในโครงการมีจำนวน 63 แห่ง โดยนายวิชิต บุตรชำ นายกเทศมนตรีตำบลไก่คำ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ กล่าวว่า เทศบาลตำบลฯ ได้เข้าร่วมกองทุนตำบลฯตั้งแต่ปี 2554 โดยเน้นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชน เพราะในพื้นที่ของตำบลไก่คำ เป็นแหล่งทิ้งขยะของทั้งจังหวัด โดยคนในพื้นที่จะต้องกางมุ้งเพื่อรับประทานอาหารกันในบ้าน ส่งผลให้คนในพื้นที่มีปัญหาสุขภาพกับคนในพื้นที่ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ จึงได้จัดทำโครงการทำบุญขยะ ขึ้น ซึ่งทำให้เกิดความร่วมมือกับชุมชน และมีการคัดกรองเบาหวาน ตู้ยาสามัญประจำบ้าน โดยได้รับความร่วมมือกับรพ.สต.และอสม.ในพื้นที่ ภายหลังที่ทำโครงการแล้วคนในชุมชนมีสุขภาพดีขึ้น ลดโรคต่างๆ ที่เป็นโรคเรื้อรังลงได้ เช่นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

นายวิชิตกล่าวว่า ปัจจุบันมีกองทุนสุขภาพพื้นที่ฯ ร่วมกับสปสช. ได้รับงบประมาณมาดูแลในกิจกรรมต่างๆ ทำให้ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น โดยสปสช.สมทบ400,000 บาท และเทศบาลตำบลไก่คำสมทบอีก 400,000 บาท เกิดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับชุมชนได้มาก คุณภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ทั้งนี้ สำหรับกองทุนหลักประสุขภาพระดับท้องถิ่น ที่ สปสช.ดำเนินการมาตลอด 8 ปี ล่าสุดสามารถจัดตั้งกองทุนได้แล้ว 7,776 แห่ง ทั่วประเทศ คิดเป็นร้อยละ 99.68 ครอบคลุมการดูแลประชาชนกว่า 56 ล้านคน

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net