สาระ+ภาพ : ค่าใช้จ่ายในการปฏิรูปประเทศไทย

ชมภาพขนาดเต็มคลิกที่นี่

 

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2557 ที่รัฐสภา ได้มีการพิจารณางบประมาณเพื่อดำเนินการภายในสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ปฏิรูป 18 คณะ และ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ

โดยได้มีการวางกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สปช. และกมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ ไว้ทั้งสิ้น 256,184,600 บาท และได้มีการแบ่งค่าใช้จ่ายออกเป็น 3 ส่วนได้แก่

1.ค่าใช้จ่ายของกมธ.วิสามัญสปช. 24 คณะ จำนวนเงิน 182,400,000 บาท แบ่งเป็นคณะละ 7.6 ล้านบาท โดยคำนวณค่าจ่ายเฉลี่ยเท่ากันทุกคณะ ประกอบด้วย

- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ จำนวน 24,000,000 บาท แบ่งเป็นคณะละ 1 ล้านบาท
- ค่าอาหารเลี้ยงรับรองต่อกมธ.วิสามัญ สปช.จำนวน 86,400,000 แบ่งเป็นคณะละ 3.6 ล้านบาท
- ค่าจ่ายการส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของกมธ.วิสามัญสปช.จำนวน 24,000,000 แบ่งเป็นคณะละ 1 ล้าน
- ค่าใช้จ่ายการสัมมนาของคณะ กมธ.วิสามัญ สปช. 24,000,000 แบ่งเป็นคณะละ 1 ล้าน และ
- ค่าใช้จ่ายการเดินทางเพื่อปฏิบัติหน้าที่ภายในประเทศของคณะกมธ.วิสามัญ สปช.จำนวน 24,000,000 แบ่งเป็นคณะละ 1 ล้านบาท

2.คณะกมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ จำนวน 1 คณะ ที่มีบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธาน ได้งบประมาณทั้งสิ้น 50,684,600 ล้านบท ประกอบด้วย

- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ จำนวน 975,000 บาท
- ค่าอาหารเลี้ยงรับรองกมธ.และคณะอนุ กมธ.จำนวน 23,709,600 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของกมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ 10,000,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา 16,000,000 บาท

3.อนุกมธ.วิสามัญประจำ 77 จังหวัด รวม 23,100,000 บาท แบ่งเป็นจังหวัดละ 300,000 บาท

ทั้งนี้เทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สปช. ระบุว่า ได้มีการกำหนดกรอบตัวเลขดังกล่าวแล้ว แต่ยังไม่ยืนยันว่าจะเบิกจ่ายทั้งหมดตามที่ระบุไว้หรือไม่ เป็นเพียงการจัดสรรไว้รองรับการทำหน้าที่ของ สปช. โดยคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญอาจใช้จ่ายมากกว่าส่วนอื่น โดยเฉพาะการพิจารณายกร่างในรายละเอียดแบบรายมาตรา ที่ต้องเบิกงบเบี้ยประชุมต่อเนื่องหลายวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

แสดงความคิดเห็น

ข่าวรอบวัน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์