‘ประชามติ’ เผย 11 รายชื่อผู้ร่าง รธน. ตามการเสนอของประชาชน

2 ต.ค. 2558 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊กแฟนเพจประชามติ ได้เปิดเผยรายชื่อผู้ร่างรัฐธรรมนูญ ตามที่ทางเพจประชามติได้เชิญชวนให้เสนอชื่อ ‘คนที่คุณต้องการให้มาร่างรัฐธรรมนูญมากที่สุด’ โดยมีการเปิดให้เสนอชื่อตั้งแต่วันที่ 15-30 กันยายน 2558 มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น 551 ความเห็น โดยมีทั้งความเห็นที่เป็นการเสนอชื่อบุคคลและแสดงความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งทางเพจได้รวบรวมรายชื่อที่ได้รับการเสนอมากที่สุดมาเปิดเผย ดังนี้

1.ตัวแทนจากประชาชนที่มาจากการเลือกตั้ง
2.กลุ่มนิติราษฎร์โดยเฉพาะ วรเจตน์ ภาคีรัตน์ กับ ปิยบุตร แสงกนกกุล
3.ลิขิต ธีรเวคิน
4.สุขุม นวลสกุล
5.อุกฤษ มงคลนาวิน
6.จาตุรนต์ ฉายแสง
7.ทักษิณ ชินวัตร
8.เอกชัย ไชยนุวัติ
9.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์
10.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
11.ประจักษ์ ก้องกีรติ

ทั้งนี้นอกจากการเสนอชื่อบุคคลแล้ว ยังมีการเสนอความคิดเห็นต่อคุณสมบัติของผู้ที่จะมาร่างรัฐธรรมนูญ เช่น ควรเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถ หรือบางความเห็นมองว่าผู้ร่างรัฐธรรมนูญจะเป็นใครก็ได้แต่ต้องออกกฎหมายรัดกุมไม่ให้มีการคอรัปชั่นได้ อีกส่วนหนึ่งเห็นว่า ไม่ว่าใครจะเป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญก็ไม่สำคัญเท่าเนื้อหาในรัฐธรรมนูญที่ควรเป็นกลางและไม่เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

ขณะที่บางส่วนสนับสนุนให้ปราชญ์ชาวบ้าน อาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ทั่วประเทศมาเป็นคนร่างรัฐธรรมนูญ และไม่เอานักการเมืองมาร่างเนื่องจากมีผลประโยชน์ทับซ้อน ส่วนคุณสมบัติสำคัญที่ผู้ร่างรัฐธรรมนูญควรมีคือเป็นคนที่รักและเคารพในความเป็นประชาธิปไตย ขณะเดียวกันมีบางความเห็นที่ต้องการให้เอารัฐธรรมนูญปี 2540 หรือ 2550 มาใช้โดยไม่ต้องสรรหากรรมการร่างชุดใหม่