ก.แรงงาน รับต่อยอดโครงการสร้างสุขภาวะ เพื่อข้าราชการมีสุข

เมื่อวันที่ 8 ต.ค.ที่ผ่านมา ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการแรงงานน่าอยู่ มุ่งสู่องค์กรสุขภาวะ ว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณาโครงการที่เกิดจากการต่อยอดจากโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาแรงงาน (นปปร.) ซึ่งมีผู้ผ่านการอบรม จำนวน 2 รุ่น ประกอบด้วย ข้าราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานทุกกรม ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง หน่วยงานภายนอก อาทิ สื่อมวลชน NGO เข้ามาร่วม ทั้ง 68 คน เบื้องต้นมี 2 โครงการ คือ โครงการแรงงานน่าอยู่ มุ่งสู่องค์กรสุขภาวะ และโครงการแรงงานปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี มีผลิตภาพแรงงานสูง เป็นโครงการที่กระทรวงแรงงานได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เรียกว่าผู้นำการเปลี่ยนแปลงในงานด้านแรงงาน

ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า โครงการกระทรวงแรงงานน่าอยู่ มุ่งสู่องค์กรสุขภาวะ จะได้นำมาพัฒนาในส่วนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เป็นการสร้างสุขภาวะในองค์กรให้กับหน่วยงานภาครัฐและเป็นหน่วยงานที่ต้องไปขับเคลื่อนงานกับภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ Happy Workplace กระทรวงแรงงานได้ขับเคลื่อนในสถานประกอบการจำนวนมากแต่โครงการดังกล่าวไม่ได้ถูกนำมาใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการกระทรวงแรงงาน ฉะนั้นโครงการฯ นี้จึงมุ่งเน้นในการที่ให้แต่ละกรมใช้ในการพัฒนาองค์กรภายใน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้แต่ละหน่วยงานเริ่มเขียนแผนงานเพื่อมานำเสนอแล้ว โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) จะเน้นเรื่อง Happy Money กรมการจัดหางาน (กกจ.) เน้นเรื่องของการบริหารจิต ลดความเครียดจากงาน สำนักงานประกันสังคม (สปส. ) เน้นเรื่องออฟฟิศ ซินโดรม การนั่งทำงานนานๆ ท่าซ้ำๆ เน้นเรื่องของสุขภาพ และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เน้นเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพ ถือเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ระบบทั้งกายและใจของคนในองค์กร เพื่อผลักดันไปสู่การทำงานร่วมกับบุคคลภายนอกต่อไป

ด้านโครงการแรงงานปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี มีผลิตภาพแรงงานสูง เป็นโครงการต่อยอดสถานประกอบการ ที่ทำโครงการความปลอดภัยมาขยายผล ในการดูแลแรงงานอย่างครบวงจร เพื่อสร้างองค์กรเข้มแข็ง และมีความสุข ฉะนั้นองค์กรก็จะมีสุขภาพอนามัยดี ปลอดภัย และมีสุขภาพแรงงานที่ดีจะเป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มั่นคง มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง เป็นองค์กรที่เกิดความสุขโดยสร้างมาจากภายในองค์กรเอง เป็นการสร้างขึ้นร่วมกันของคนที่อยู่ในองค์กร ในการสร้างให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งความสุข

“2 โครงการดังกล่าวถือเป็นผลผลิตจากโครงการ นปปร. ที่นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามคิดว่ายังมีโครงการดีๆ ซึ่ง นปปร. ทั้งสองรุ่นคิดขึ้นมา โดยรุ่นที่ 2 มองในแง่ของเรื่องของเพศหญิง การดูแลเรื่องของแรงงานหญิง รวมถึงการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งโครงการเหล่านี้หากนำมาปรับให้เข้ากับโครงการที่เป็นนโยบายของกระทรวงแรงงานก็จะสามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางที่กว้างขวางขึ้นได้” ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้าน นพ.ชาญวิทย์ วสันธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า อยากให้กระทรวงแรงงานเชิญผู้แทนจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการทำงานด้วย จากผลผลิตของผู้เข้าอบรมโครงการ นปปร. ซึ่งได้เสนอโครงการ/แผนงานต่อยอดในมิติแรงงานปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยดี มีผลิตภาพแรงงานสูง จะส่งผลดีกับประเทศไทยเป็นการแสดงให้นานาประเทศเห็นว่าประเทศไทยดำเนินการจริงจังในการดูแลแรงงาน โดยมีผู้แทน ILO เป็นผู้สะท้อนให้ต่างประเทศรับทราบข้อมูลการดำเนินงานด้านแรงงานของประเทศไทย

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์