Skip to main content
sharethis

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยระบุว่าเนื่องในวันคนพิการแห่งชาติอยากให้ทุกคนในสังคมตระหนักว่าคนพิการเป็นทรัพยากรที่มีค่า หากได้รับการดูแลเอาใจใส่ สำหรับ BIKE FOR DAD นั้น พล.อ.ประยุทธ์ เปิดเผยว่ามีประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งในประเทศและจาก 66 เมืองทั่วโลกได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 5 แสนรายแล้ว

นอกจากนี้ยังเรียกร้องสื่อมวลชนให้ระมัดระวังในการเสนอข่าว และเสนอข่าวในทางสร้างสรรค์ เป็นไปตามข้อเท็จจริงข้อกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม ขณะที่การระบายข้าวในคลัง พล.อ.ประยุทธ์ ระบุว่านับเป็นปัญหาอย่างมาก เนื่องจากหากจำหน่ายราคาสูงมาก ก็ไม่มีผู้สนใจ ต่ำไปก็กลายเป็นว่า รัฐบาลขายข้าวราคาต่ำ ขาดทุน

ประเด็นการร่างรัฐธรรมนูญและการปฏิรูป พล.อ.ประยุทธ์ มองว่าการจะมุ่งหวังแต่เรื่องการเลือกตั้งอย่างเดียว หรือคำนึงถึงการใช้อำนาจแต่เพียงอย่างเดียว ไม่ได้ ต้องไปต่อในเรื่องของจะทำยังไงให้ประชาชนมีความสุข แล้วก็แก้ปัญหาที่มีมายาวนานทั้งหมดให้ได้ พร้อมทั้งจำเป็นต้องรักษาความมีเสถียรภาพ นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงโครงการนำร่องเพื่อคืนสายน้ำสู่สังคมอีกโครงการหนึ่ง ซึ่งจะเป็นแผนปฏิบัติการคลองแสนแสบ ด้วย เป็นต้น

รายการคืนความสุขฯ 13 พ.ย. 2558

โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็น “วันคนพิการแห่งชาติ” ผมอยากให้ทุกคนในสังคมตระหนักว่าคนพิการเป็นทรัพยากรที่มีค่า หากได้รับการดูแลเอาใจใส่ด้านการแพทย์ การศึกษา การส่งเสริมอาชีพ และด้านสังคมแล้ว ก็จะเพิ่มโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ ให้สามารถทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้เช่นเดียวกัน และที่สำคัญเราต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้ทุกคน ใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยก ที่ผ่านมากองทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยเรานั้นก็ได้นำชื่อเสียง ความภาคภูมิใจมามอบให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยตลอดมา ขณะนี้ก็กำลังจะเดินทางไปแข่งขันกีฬา อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 8 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 3 - 9 ธันวาคม นี้ ผมขอให้กำลังใจ ให้ชนะ ประสบความสำเร็จ

และในโอกาส “วันคนพิการแห่งชาติ” นี้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อดอกไม้ประดิษฐ์โดยคนพิการของสำนักงานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาการคนพิการ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ผมติดอยู่ขณะนี้ว่า “ดอกแก้วกัลยา” โดยให้เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของคนพิการทั่วประเทศสำหรับรายได้จากการจำหน่ายดอกแก้วกัลยาจากฝีมือพี่น้องคนพิการนั้น จะนำกลับไปช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตพัฒนาอาชีพคนพิการของเราด้วย เพื่อจะให้มีรายได้เลี้ยงชีพ ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคน ได้ร่วมแสดงน้ำใจ อุดหนุนผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา และงานฝีมือของคนพิการของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ด้วย

สำหรับความคืบหน้าการเตรียมการกิจกรรม “BIKE FOR DAD ปั่นเพื่อพ่อ” ซึ่งมีประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งในประเทศและจาก 66 เมืองทั่วโลกได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 5 แสนรายแล้ว โดยภาครัฐและทุกภาคส่วนต่าง ๆ ที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ก็ขอให้มีการเตรียมความพร้อมในกิจกรรมที่ตนเองรับผิดชอบ รวมถึงการจัดกิจกรรมคู่ขนาน เช่น โขนกลางแปลงพระราชทาน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ด้วย แล้วก็ขอให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความปลอดภัยในการดำเนินการตลอดเวลาด้วย

สำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ผมเห็นในข่าวว่ามีทั้งจักรยานล้อเดียวของเด็ก และวิลแชร์คนพิการด้วย ก็ขอให้เตรียมความพร้อม ทั้งร่างกายและจักรยานของตนเองให้มีความสมบูรณ์ มีการศึกษาเส้นทาง และติดตามรายละเอียดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความปลอดภัยด้วย

เรื่องการเสนอข่าวของสื่อมวลชนใด ๆ ก็ตาม อยากให้ระมัดระวังผลกระทบในแง่มุมอื่นด้วย ทุกคนทราบดีว่าสถานการณ์ประเทศเรานั้น กำลังเดินหน้าไปสู่การปฏิรูป และการเลือกตั้ง ดังนั้นหากการพูดจาต่าง ๆ นั้นยังมีการให้ร้าย บิดเบือนข้อมูล สร้างความขัดแย้ง ก็ล้วนแต่ไม่เป็นผลดี ต่อการบริหารราชการแผ่นดินในขณะนี้ และบ้านเมืองก็ยากที่จะกลับสู่ภาวะปกติ การปรองดองต่าง ๆ ที่เราคาดหวังก็อาจจะเกิดขึ้นได้ยาก เพราะหากว่าเรามัวแต่นำความขัดแย้ง ที่ไม่จำเป็นมาขยายความ เรื่องใดก็ตามที่เป็นเรื่องของการทำความผิดต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ ของข้าราชการก็อีกเรื่องหนึ่ง อันนั้นผมไม่ได้ไปห้ามอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าขอให้ระมัดระวังในการเสนอข่าว ถ้ามีความเชื่อมโยงหลาย ๆ อย่างที่จะเกิดความเสียหาย

ผมก็ขอความร่วมมืออีกครั้งหนึ่ง ขอให้สื่อมวลชนทุกแขนงช่วยกันเสนอข่าวในทางสร้างสรรค์ เป็นไปตามข้อเท็จจริงข้อกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม ไม่อยากให้พูดจาในเชิงให้ร้าย หรือไปตัดสินตั้งแต่ยังไม่เข้ากระบวนการยุติธรรม ก็จะเกิดความแตกแยก เพราะฉะนั้นเป็นห่วงท่านเหมือนกัน เดี๋ยวท่านถูกฟ้องร้องจากผู้เสียหายต่าง ๆ นั้น ให้ดำเนินคดีโทษฐานหมิ่นประมาท หรืออื่น ๆ อีกก็ได้ ในส่วนของรัฐบาลและ คสช. กับท่านนั้น เราได้มีการพูดคุยทำความเข้าใจกันหลายครั้งแล้วกับทั้งเจ้าของบรรณาธิการ และคอลัมนิสต์บางท่าน ก็ไม่ได้เป็นการบีบบังคับแต่ประการใด เป็นการพูดคุยเพื่อให้เกิดความเข้าใจกัน มีความสำนึกในหน้าที่ซึ่งกันและกัน แล้วก็ทำอย่างไรให้บ้านเมืองเราปลอดภัย มีเสถียรภาพ ท่านมีส่วนกับรัฐบาล กับ คสช. ด้วยแล้วก็กับประชาชนทุกคน เจ้าหน้าที่ ข้าราชการทุกคน ต้องร่วมมือกัน

รัฐบาลเข้าใจดี ก็คำว่าจรรยาบรรณ สิทธิ เสรีภาพคืออะไร แต่ต้องไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นจนทำให้เขาเกิดความเสียหาย ทั้งส่วนบุคคล และประเทศชาติด้วย ก็ขอร้องกัน ผมเป็นห่วง เดี๋ยวท่านจะถูกฟ้องร้อง ก็ลำบากกับท่านเอง ครอบครัวลำบากเดือดร้อน ไม่มีใครอยากทำ

ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการทำการเกษตรในปีนี้ ก็นับว่าเป็นเรื่องที่ยากในสถานการณ์ปัจจุบันทุกคนทราบดี สถานการณ์น้ำเป็นอย่างไร น้ำในเขื่อน น้ำนอกเขื่อน น้ำฝน น้ำท่า ก็น้อยกว่าปีที่แล้วมาก วันนี้เราต้องมองให้ครบวงจร ทุกมิติ ในเวลาเดียวกัน เช่น วันนี้รัฐบาลต้องคำนึงถึงน้ำอุปโภค บริโภค และสำหรับการรักษาระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติอีกด้วย ก็ขอร้องกัน ขอให้พี่น้องเกษตรกรได้เชื่อฟังในคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ หรือภาครัฐ อันจะทำให้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเองและก็รักษาสมดุลในภาพรวมด้วย ผมไม่ได้มุ่งหวังจะทำเพื่อใครเป็นการเฉพาะ

ทั้งนี้ คำแนะนำของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานต่าง ๆ ก็ได้มีมากมาย ที่จะนำไปสู่การส่งเสริมการปลูกพืชไร่นาสวนผสม พืชที่มีราคาผลผลิตสูง พืชใช้น้ำน้อย รวมถึงการเลี้ยงสัตว์ เสริมในเรื่องของการทำการเกษตรด้วย การขุดบ่อ-สร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตรในไร่นา อันนี้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากพี่น้องเกษตรกรทุกประเภทและทุกคน ก็ไม่อยากให้หลงเชื่อคำบิดเบือนของกลุ่มผู้ไม่หวังดี บางทีอาจจะมีข้อมูลไม่ครบถ้วน ก็อาจจะทำให้สถานการณ์น้ำในประเทศ นั้นทำให้เกิดความขัดแย้ง ซึ่งเป็นอันตรายอย่างที่สุดเลย วันนี้ไม่อาจจะแก้ปัญหาทุกอย่างได้ด้วยวิธีเดิม ๆ อีกต่อไป เพราะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ทำให้บ้านเมืองไม่เกิดความยั่งยืนขึ้นในอนาคต

รัฐบาลนี้ก็ต้องใช้ข้อมูลที่ทันสมัย เน้นหลักการ เหตุผล ใช้หลักวิชาการ ในการที่จะกำหนดมาตรการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการ ซึ่งเราก็ได้เสนอให้ทราบมาเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องแล้ว อาทิ (1) การจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี พ.ศ. 2558 – 2559 (2) การดำเนินงานร่วมกัน และสอดคล้องกันในทุกระดับ ภูมิภาค จังหวัด อำเภอ ในกรอบ “ทีมประเทศไทย” เราจะทำในรูปแบบของ “ประชารัฐ” (3) มีการจัดทำคู่มือ - คำแนะนำแก่พี่น้องเกษตรกร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกตามความเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม ปริมาณน้ำและ สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นจริงในปัจจุบัน มีหลายปัญหาทับซ้อนกันอยู่ ไม่อยากให้ทุกคนไม่มีรายได้ ทุกคนต้องเสียหาย หรือมีหนี้สินเพิ่ม (4) อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการดูแลคุณภาพเมล็ดพันธุ์ และ (5) การส่งเสริมด้านการตลาด เป็นต้น ดูทุกมิติเลย เพราะฉะนั้นก็ขอให้ติดต่อหาความรู้จากส่วนราชการต่าง ๆ ที่ขณะนี้ก็ไปให้การบริการอยู่ในพื้นที่ชัดเจน

ขอให้พวกเราทุกคน รวมทั้งเครือข่ายผู้ประกอบการต่าง ๆ ได้ร่วมใจกันอุดหนุน รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่กำลังได้รับความเดือดร้อนให้มีรายได้ สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างเหมาะสมและผ่านพ้นวิกฤติภัยแล้งครั้งนี้ไปได้ด้วย

เรื่องของการระบายข้าวในคลัง นับเป็นปัญหาอย่างมาก เนื่องจากหากจำหน่ายราคาสูงมาก ก็ไม่มีผู้สนใจ ต่ำไปก็กลายเป็นว่า รัฐบาลขายข้าวราคาต่ำ ขาดทุน แต่ปัญหาสำคัญที่ต้องพิจารณาเป็นอันดับแรกก็คือว่าการเก็บรักษาข้าวไว้ในคลังจำนวนมากนั้น มีทั้งคุณภาพดี และที่มีความเสียหาย ที่นับวันก็จะเสียหายมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งหมดนั้นจะเป็นภาระด้านงบประมาณอย่างมากในอนาคต เพราะฉะนั้นปัจจัยหลักสำคัญในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวนั้น เป็นเรื่องสำคัญก็ขอให้ความร่วมมือด้วย ฝากถึงภาคเอกชนด้วย

สำหรับเรื่องการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมนั้น ก็อยากให้เข้าสู่กระบวนการปกติ โดยไม่ไปกล่าวอ้างให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียหายในขณะนี้ เพราะอยู่ในกระบวนการยุติธรรมทั้งสิ้น รัฐบาลก็ทำตามกฎหมายทุกประการ การเรียกค่าเสียหายต่าง ๆ ทางแพ่งนั้น รัฐบาลก็ไม่ได้มุ่งหวังจะทำลายนักการเมือง หรือพรรคการเมืองใดเราต้องทำตามกฎหมายที่มีอยู่ ในส่วนของการใช้มาตรา 44 ในเรื่องนี้ก็หยุดที่จะต่อต้านกัน ในเรื่องของระบายข้าว เราก็เพื่อป้องกันการบิดเบือนให้ร้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีต้องการเร่งระบายข้าวให้เร็วขึ้น ในส่วนของการสอบสวนคดี ในเรื่องของการเรียกร้องค่าเสียหายเพื่อให้เกิดความชัดเจน และสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการผลิตและจำหน่ายข้าวของเราในระยะต่อไป จะได้สร้างการรับรู้ ความน่าเชื่อถือ ทั้งในประเทศ และตลาดโลกด้วย

ในเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญและการปฏิรูป รัฐบาล และ คสช. มุ่งหวังให้ประเทศไทย มีความมั่นคง มีความเป็นอยู่ที่ดี อนาคตที่ดี มีที่ยืนในเวทีโลก ทุกคนจะได้มีความภูมิใจ มีศักดิ์ศรี อยากขอความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วน ให้ร่วมมือกันในการทำให้ประเทศชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” ซึ่งขณะนี้จากสถานการณ์ที่ผ่านมา ก็ไม่ง่ายนัก แต่เราพยายามอย่างยิ่งยวด ภายใต้สถานการณ์พิเศษในปัจจุบัน เราไม่สามารถจะให้มีการดำเนินการผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้องในลักษณะเดิม ๆ อีกได้ ไม่อย่างนั้นเราก็ไม่อาจหลุดพ้นจากกับดักตัวเองได้เลย

สำหรับนักการเมือง พรรคการเมือง ทุกคน ผมอยากให้ท่านเตรียมการปรับเปลี่ยน ปรับตัวเอง เตรียมตัวเองเพื่อจะเข้าสู่การเลือกตั้งในอนาคต เตรียมความพร้อมของท่าน สำหรับในเรื่องของการบริหารประเทศ ให้มีธรรมาภิบาล แล้วก็ทุกคนก็คือคนไทยด้วยกัน เป็นผู้ได้รับประโยชน์ เพราะฉะนั้นประชาชนก็ต้องเข้าใจว่าเราจะต้องมีประชาธิปไตยที่เหมาะสม ก็คือมีนักการเมือง พรรคการเมือง ที่จะร่วมมือกันในการบริหารประเทศแล้วทำให้ทุกคนมีความสุข คือคนทั้ง 70 ล้านคน นั้น ในประเทศไทยมีความสุข ก็คงไม่ใช่เฉพาะเพียงประชาชนที่สนับสนุนรัฐบาลหรือพรรคการเมืองแต่ละฝ่ายเท่านั้น ในสถานการณ์ที่ผ่านมานักการเมืองทุกคนก็ต้องช่วยผมคิดว่าเราจะทำกันอย่างไร กรุณาอย่าเพิ่งสร้างความขัดแย้งกันอีกเลย เอาปัญหาของชาติมาก่อน ประเทศชาติจะต้องไปยังไงต่อไป ปัญหาที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นมาบ้าง เพราะฉะนั้นนักการเมือง พรรคการเมืองต้องช่วยกัน เราจะทำอย่างไรไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต ก็มีผลกระทบกับท่าน กับประเทศด้วย กับประชาชนด้วยทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นถ้าเรามุ่งหวังแต่เรื่องการเลือกตั้งอย่างเดียว หรือคำนึงถึงการใช้อำนาจแต่เพียงอย่างเดียว ผมว่าไปไม่ได้หรอก ต้องไปต่อในเรื่องของจะทำยังไงให้ประชาชนมีความสุข แล้วก็แก้ปัญหาที่มีมายาวนานทั้งหมดให้ได้ สร้างความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันให้ได้ ก็อย่าเพิ่งมาตำหนิอะไรผมมากนักเลย ผมก็จำเป็นต้องรักษาความมีเสถียรภาพ ให้นำไปสู่การเลือกตั้งให้ได้เท่านั้นเอง

ในส่วนของสถานการณ์ด้านความมั่นคงและการจัดระเบียบ ที่รัฐบาลและ คสช. จำเป็นต้องดำเนินการในขณะนี้ เพื่อรักษาความมีเสถียรภาพ เราก็พยายามใช้หลักนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ต้องเริ่มต้นด้วยนิติศาสตร์ก่อน จากนั้นก็นำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างไร เราจำเป็นต้องให้เกิดความสงบเรียบร้อยให้มากที่สุดโดยเร็ว ไม่แข็งไป ไม่อ่อนไป ก็ต้องเข้าใจ หลายคนก็เข้าใจว่ามีอำนาจเด็ดขาดทำไมไม่ทำโน่นทำนี่ ผมไม่อยากให้ใครเดือดร้อน ก็พยายามจะทำให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด เพราะว่าเมื่อมีปัญหา ก็ขัดแย้ง ก็ไปไม่ได้อยู่ดี

ทุกคนต้องเข้าใจด้วย กลับมาสู่ต้นตอของปัญหา เพราะว่าเป็นปัญหาที่ถูกปล่อยปละละเลยมายาวนานจนถึงวันนี้ ประชาชนผู้มีรายได้น้อย แม้กระทั่งรายได้สูงก็ตาม ไม่รู้ว่าอะไรถูก อะไรผิดกฎหมาย อะไรที่ได้เงินมาก ๆ ก็เป็นที่พอใจทั้งสิ้น อันนี้คงไม่ได้แล้ว โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผมก็อยากจะขอความร่วมมือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับล่าง ได้เสนอขึ้นมาว่าจะดำเนินการอะไรกันบ้างในพื้นที่ แล้วก็เสนอแผนงาน ทั้ง กทม. กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานต่าง ๆ ให้รัฐบาล และ คสช. พิจารณาก่อน จะได้ทำงานให้สอดคล้องกัน ไม่เช่นนั้นก็บังคับใช้กฎหมาย แต่การแก้ปัญหายังไม่เกิดขึ้น ไม่มีมาตรการรองรับก็จะเดือดร้อน อย่างไรก็ตามก็ต้องเอากฎหมายมาว่าก่อน แล้วจะดูว่าจะทำอย่างไรกันต่อไป ผมเป็นห่วงจริง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการขอคืนพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์โดยผิดกฎหมาย เรื่องเหล่านี้จะต้องมีแผนการดูแลที่เหมาะสม คงเรียกว่าเยียวยาไม่ได้ ใช้คำว่าดูแลที่เหมาะสม เพราะว่าท่านทำความผิดอยู่แล้ว แต่เราจะดูแลย่างไร เช่น เรื่องของการหาพื้นที่ค้าขายทดแทนที่เหมาะสมได้ไหม วันนี้ถ้าหากว่าดำเนินการไปโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเลย แล้วก็ปล่อยให้มีการบุกรุก ทำผิดมากอีกต่อไป ก็มีผลกระทบด้วยกันทั้งสิ้น เพราะขึ้นอยู่กับทั้งสองฝ่าย ทั้งการกระทำผิดกฎหมายถูกกฎหมาย แต่ทั้งหมดถ้านำกฎหมายมาจับก่อน จะรู้ว่าจะแก้กันยังไง ระยะที่ 1-2-3 ช่วงแรก วันนี้ทุกคนอาจจะลำบากหน่อย ก็ขอโทษด้วยแล้วกัน อยากให้ทุกคนนั้นมีอนาคตที่ดี ถ้าเราอยู่แบบเดิม ผิดกฎหมายเดิม ๆ ก็พร้อมที่จะถูกเรียกร้องผลประโยชน์อะไรต่าง ๆ ก็ทำให้ประเทศชาติมีปัญหาทั้งหมดแหละ เพราะฉะนั้นช่วงแรกอาจต้องช่วยเหลือตัวเองอยู่บ้าง แต่ขอให้อดทน ผมก็อดทนทำเพื่อท่านทั้งหมด ไม่ได้ทำให้ใครเลย

เรื่องของการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เราก็จำเป็นต้องดำเนินการควบคู่กันไป แล้วเราก็ต้องขับเคลื่อนการเจริญเติบโตภายในชุมชนให้มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนา เกื้อกูลซึ่งกันแล้วก็ประชาชนมีความสุข เรายังมีปัญหามากมายในระดับชุมชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร เราจำเป็นต้องร่วมมือกันในลักษณะ “ประชารัฐ” ให้ได้โดยเร็ว

ทั้งนี้ การปฏิรูปเศรษฐกิจต้องดำเนินการในหลาย ๆ ด้าน ต้องมีการลงทุนเพิ่ม ซึ่งต้องโปร่งใส ที่สำคัญก็คือต้องสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วย ผมก็คาดหวังว่า 5 ปีแรก น่าจะทำให้เข้มแข็งขึ้นได้ในระดับที่น่าพอใจ จากนั้นก็จะเดินหน้าไปได้เรื่อย ๆ เพราะฉะนั้นแนวโน้มการปรับเปลี่ยน “ภูมิทัศน์เศรษฐกิจ” ของโลกนั้น มีการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 การเจริญเติบโตหลายอย่างได้ย้ายมาสู่เอเชีย ในขณะที่ประเทศไทยเรามีที่ตั้ง ที่เรียกว่า “ภูมิรัฐศาสตร์” ที่เป็นศูนย์กลาง (HUB) ได้ เพราะเราอยู่ในใจกลางของอาเซียน ดังนั้น หากเราสามารถกำหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ ในการที่จะให้เป็นศูนย์กลาง การค้า-การลงทุน การท่องเที่ยว โลจิสติกส์ และเรามีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่ การสร้างสรรค์ นวัตกรรม พึ่งพาตนเอง และใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ (ICT) ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลได้ถูกต้องแล้ว เราก็จะสามารถรองรับการเจริญเติบโตของโลก ที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่นี้ แล้วก็จะเป็นการยกระดับเศรษฐกิจประเทศให้เข้มแข็งด้วย เราจะได้พ้นจากประเทศที่มีระดับรายได้ปานกลาง ซึ่งความสำเร็จนั้นอยู่ที่การบริหารจัดการ และการบูรณาการร่วมกันของหลายหน่วยงาน ทั้งใน “ทางดิ่ง” และ “ทางระนาบ” ทางดิ่งก็คือจากรัฐบาลลงไป วันนี้ก็จะลงไปสู่ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้ปฎิบัติ ซึ่งจะบูรณาการหน่วยงานทุกหน่วยงานในพื้นที่ ที่เรียกว่าบนลงล่าง และรับฟังปัญหาจากข้างล่างขึ้นมาข้างบน ต่อไปที่ต้องทำคู่ขนานกันไป คือทางระนาบ หรือทาง “ระดับ” ในแต่ละพื้นที่ต้องรวมกันให้ได้ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม NGO ต่าง ๆ แล้วกองทุนต่าง ๆ ทุกคนมีส่วนร่วมทั้งสิ้น ถ้าพื้นที่ประสานกันได้ดี ไม่มีข้อขัดแย้ง ลดปัญหา นโยบายที่ลงไปก็ทำได้เต็มที่ ก็จะเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่เราคาดหวังไว้

เรื่องต่อไป ในช่วงเช้าของวันนี้ผมได้เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายฯ ให้แก่เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ที่กระทรวงการต่างประเทศได้จัดขึ้น เป็นการจัดการประชุมเอกอัครราชทูต และกงสุลใหญ่ ที่ประจำการอยู่ทั่วโลก ของเรานะครับ รวม 96 แห่ง ในหัวข้อ “การทูตเชิงรุกเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”การประชุมนี้จะเป็นเวทีให้เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั้งหมด ได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับการทำงานเพื่อผลักดันนโยบายเศรษฐกิจของไทย โดยประเด็นการหารือจะครอบคลุม ทั้งในด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การแสวงหาลู่ทางเพิ่มมูลค่าของสินค้า และบริการไทยการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ตลาดโลก การเข้าถึงตลาดใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพ รวมถึงการกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการทำงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ของไทยในต่างประเทศ ภายใต้คำว่า “ทีมประเทศไทย”

ผมย้ำให้เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่เดินหน้าทำงานอย่างต่อเนื่องรวดเร็วต่อไป ในการที่จะสร้างความเชื่อมั่นของต่างประเทศต่อประเทศไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน ต้องมีการเดินหน้าให้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการในประเทศไทยในเรื่องของการส่งเสริมบทบาทไทย ที่สร้างสรรค์ให้เป็นที่ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ ผลักดันการเจรจาความตกลงทางเศรษฐกิจ-การค้าที่จะเป็นประโยชน์กับไทย และมิตรประเทศตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์ ร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อเกิดผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน นอกจากนั้นผมยังได้เน้นความสำคัญของภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ และบทบาทของสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ ในการคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของไทยในต่างประเทศด้วย

ประการสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบันจะต้องมีข้อมูลชี้แจงทำความเข้าใจสถานการณ์การเมืองในประเทศไทย การเตรียมการสู่การเลือกตั้ง การร่างรัฐธรรมนูญ การปฏิรูประยะที่ 1 ระยะ 2 ด้วย เพราะว่าจะมีผลต่อการค้าการลงทุนด้วยทั้งสิ้น

ปัจจุบันนั้น รัฐบาลนี้ได้ริเริ่มโครงการนำร่องเพื่อคืนสายน้ำสู่สังคมอีกโครงการหนึ่ง  ซึ่งจะเป็นแผนปฏิบัติการคลองแสนแสบ ซึ่งเป็นคลองที่ขุดไว้ยาวนาน อยู่คู่คนไทยมากว่า 170 ปี ระยะทางยาว 72 กิโลเมตร ซึ่งใช้เป็นทั้งเส้นทางสัญจร แหล่งน้ำเกษตรกรรมและเป็นทางระบายน้ำที่สำคัญอีกด้วย น้ำท่วมอะไรต่าง ๆ เหล่านี้ก็มีผลกระทบทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องแก้ไขกันให้ได้ประโยชน์อย่างสูงสุด ในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมานั้น ได้มีการเสนอแผนการในเรื่องของการพัฒนาการบูรณาการ การดำเนินงานระหว่างกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาลร่วมกับกรุงเทพมหานคร ในการแก้ปัญหาขยะ และมลพิษในคลองแสนแสบ แล้วก็การระบายน้ำเสียต่าง ๆ ลงคลองแสนแสบด้วยต้องแก้ปัญหาให้ได้โดยเร็วภายใน 2 ปี ซึ่งจะต้องประกอบด้วยหลักการก็คือ (1) การปรับปรุงคุณภาพน้ำ เช่น การกำจัดขยะ เศษวัชพืช ระบบบำบัดน้ำเสีย (2) แล้วก็ในเรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศน์  สิ่งอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำ อาทิ การปรับปรุงท่าเรือ การเดินเรือระบบ CCTV ประตูระบายน้ำและที่สำคัญ ที่สุดก็คือ (3) การปลูกฝังจิตสำนึก ทั้งประชาชนผู้สัญจรไปมา และชุมชนริมคลองที่มีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตกับสายน้ำอย่างมีความสุขเป็นเวลานาน วันนี้ต้องทำให้สวยงาม ทั้งหน้าบ้าน หลังบ้านอะไรต่าง ๆ ก็จัดระเบียบให้ดี วันหน้าก็จะได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ อีกประการหนึ่ง ถ้าน้ำสะอาดแล้วริมฝั่งคลองก็เป็นการชีวิตร่วมกับสายน้ำของคนไทยทำให้สวยงาม คนก็จะมาเที่ยวเพิ่มขึ้น วันนี้ต้องแก้ทั้งหมดให้ได้ ปัญหาเดิม ๆ ที่เกิดมายาวนานแล้วจะต้องไม่เกิดขึ้นอีก ต้องแก้อย่างยั่งยืน

วันนี้ผมอยากให้ใช้เป็นโมเดลของการปรับปรุงพัฒนาสายน้ำและชุมชนริมคลองทั่วประเทศ ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ ถ้าที่ใดก็ตามจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนช่วยกันทำได้ก็จะเร็วขึ้น อย่ารอรัฐบาลแต่เพียงอย่างเดียว มีหน่วยงานรับผิดชอบกันหลายหน่วย ทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น มากมายไปหมด ต้องช่วยกันดูแลตั้งแต่วันนี้แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายน้ำของเรานั้น นอกจากเราจะถือเป็นวิถีชีวิตของคนไทยแล้ว ก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมอีกด้วย ผมคิดว่าตอนนี้การท่องเที่ยวเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลย

ด้านการท่องเที่ยว วันนี้นับเป็นอุตสาหกรรมที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจของเราอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่เศรษฐกิจโลกกำลังชะลอตัว ในปีนี้นั้นมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเยือนบ้านเราเกือบ 30 ล้านคน ขยายตัวเกือบ 30% จากช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมาคิดเป็นมูลค่ากว่า  1 พันล้านบาท หรือขยายตัวกว่า 30% จากปีที่แล้ว ช่วงนี้เป็นช่วงเข้าสู่ High Season ที่จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย เป็นจำนวนมาก ผมได้สั่งการให้ทุกกระทรวงและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินมาตรการในการกวดขันการรักษาความปลอดภัยสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งชุมชนสำคัญต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยง ระบบขนส่งมวลชน สนามบิน ท่ารถ ท่าเรือ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขณะเดียวกันก็ต้องดูแลความสะอาด สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวด้วย

สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ นั้น ก็ต้องมีการกำหนดมาตรการ มีการควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยวให้เหมาะสม ดูแลสิ่งแวดล้อม และขยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติต่าง ๆ ก็ต้องไม่ให้มีการทำลายธรรมชาติเกิดขึ้น คนเยอะมาก ๆ ก็ทำให้ความสวยงามต่าง ๆ ลดลง ต้องหาจังหวะ หารอยต่อกันให้ได้ ไม่ให้ไปทีเดียวโครม ๆ แล้วก็พังหมด ไม่ได้ จะทำอย่างไรเขาจะไม่เกิดความไม่พึงพอใจ ในการจัดระเบียบของเราสำคัญ นี่เป็นสิ่งที่ผมเป็นห่วงเจ้าหน้าที่ทั้งหมด คือเวลาจะทำอะไรก็ตาม ถ้าใช้กฎหมายอย่างเดียวไปไม่ได้ทั้งหมด ขอร้องกันได้ไหม แล้วก็ชี้แจงให้เขาเห็นถึงว่าปัญหาคืออะไร แล้วเราควรจะแก้ปัญหาอย่างไร ถ้าทุกคนร่วมมือกันแบบนี้ก็ไปได้หมด ขอร้องพวกบริษัททัวร์ อะไรต่าง ๆ ให้จัดเวลาต่าง ๆ ให้สอดคล้องกันบ้าง อะไรกันบ้าง ก็จะดี ถ้าทำได้ ในเรื่องของการอำนวยความสะดวก มาตรการรักษาความสะอาดนี่สำคัญมาก ครั้งที่แล้วผมเห็นที่ไหนไม่รู้พอเที่ยวก็คนเต็มเลย พอเลิกเที่ยวได้วันเดียวเท่านั้นแหละ ขยะกองเท่าภูเขา เรื่องของวิธีการในการกำจัดขยะในภาพรวมด้วย อันนี้ต้องช่วยกันดูแล

ห้องน้ำเหมือนกัน ห้องน้ำสาธารณะเหล่านี้ ต้องเตรียมความพร้อมให้เพียงพอ แล้วก็สะอาดด้วย ไม่อย่างนั้นนักท่องเที่ยวก็บ่นกัน มากันมากมาย คนมาเที่ยวก็ต้องใช้ห้องน้ำ ห้องน้ำถ้าไม่สะอาด หรือมีราคาสูงในการรับบริการ ผมว่าทำแบบนี้ไม่ได้ ต้องลดสิ่งเหล่านี้ให้อยู่ในมาตรฐาน จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้ธุรกิจนี้เดินหน้าไปได้ด้วยกันทั้งหมด ไม่ใช่ว่าแต่ละฝ่ายก็จะเอาแต่รายได้มากที่สุด แล้วก็ลดต้นทุนให้มากที่สุด ก็ได้ของไม่ดีออกมา วันหน้าคนก็ไม่มาเที่ยว เพราะสกปรก ถึงจะสวยอย่างไร สกปรกเขาก็ไม่มา ทำอย่างไรให้เกิดความประทับใจดึงดูดให้นักท่องเที่ยวกลับมาเยือนบ้านเราใหม่อีกหลาย ๆ ครั้ง กลับไปเขาก็จะได้เล่าขานแต่สิ่งดี ๆ ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือของชุมชน เจ้าของพื้นที่ ซึ่งผมได้ให้กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ไปดูแล้วว่าเจ้าของพื้นที่ควรจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างในการท่องเที่ยวในพื้นที่ของเขา เป็นภาระของเขาเรื่องการจอดรถ ความสะอาด ความโกลาหล เสียงดังอะไรเหล่านี้ เขาก็ต้องมีผลประโยชน์ ให้เขาดูแลกันบ้าง ฝากกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดดูแลด้วย จะได้ร่วมมือกันในการเป็น “เจ้าบ้านที่ดี” มีรอยยิ้ม มีการแสดงน้ำใจ ปกติแล้วเป็นธรรมชาติของคนไทยอยู่แล้ว วันนี้ความขัดแย้งทำให้รอยยิ้มหายไปมาก วันนี้ผมก็ทำให้สงบเงียบเรียบร้อยลงไปพอสมควร  ก็ยิ้มให้มากขึ้นแล้วกัน อีกอันหนึ่งก็คือว่าอย่าลืมคำทักทายภาษาอังกฤษ หรือภาษอื่น ๆ ที่ท่านถนัดก็แล้วแต่ คำทักทายง่าย ๆ เช่น “สวัสดี ขอโทษ ขอบคุณ” ค่อย ๆ ฝึกไป แล้วก็มั่นใจตัวเอง วันนี้ผมเห็นหลาย ๆ คน หลาย ๆ อาชีพ ไม่ว่าจะแท็กซี่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง สามล้อเครื่องพูดภาษาอังกฤษได้มากพอสมควร เนื่องจากว่ามีการให้การบริการกับชาวต่างประเทศมาโดยตลอด เขาก็ฝึกเองทั้งนั้น ไม่ได้ไปเรียนที่ไหนมาหรอก อีกหน่อยก็เก่งเอง แล้ววันหน้าเราจะได้แนะนำสถานที่ เส้นและให้การช่วยเหลือชาวต่างประเทศที่มาเป็นแขกของเราได้ ในฐานะเราเป็นเจ้าบ้านที่ดี ด้วยความภาคภูมิใจ

สุดท้ายนี้ ในสัปดาห์ที่ 2 ของงาน “มรดกของแผ่นดิน จากท้องถิ่นสู่สากล” ที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษมก็จะมีการเปลี่ยนผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ เข้ามา มีสินค้าหลายอย่างเข้ามาใหม่ สัปดาห์นี้จะเน้นเครื่องประดับแทนการจักสานและเครื่องปั้น หวังว่าจะได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานอีกเป็นอันมาก ในโซนของอาหารนั้นก็จะเปลี่ยนจากอาหารภาคเหนือกับภาคอีสานมาเป็นอาหารจากภาคใต้ด้วย ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาชมงาน จับจ่ายใช้สอยของดีราคาถูก ในช่วงนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้ว อีกเดือนกว่า ๆ ถ้ามาซื้อของที่นี่ก็จะมีราคาถูก มีคุณภาพ แล้วก็เป็นฝีมือของคนไทยล้วน ๆ ด้วย ใครยังไม่มีของขวัญให้คนที่รักก็ลองมาดูกัน ก็อย่าให้แพง ราคาก็ให้สมกับสินค้าด้วย สำหรับผู้ประกอบการ

อีกอย่างหนึ่งขณะนี้การแสดงโขนอยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ผมทราบมาว่ามีคนมาดูเป็นจำนวนมาก บัตรเต็มทุกรอบเลย อาจจะต้องมีการขยายด้วยซ้ำไปในอนาคต ก็ดีใจ แล้วใครที่มีโอกาสมาชมได้ก็ไปติดต่อดูน่ะครับ ถ้าหากว่าระยะเวลาที่แสดงไม่พอ ทางคณะกรรมการฯ ท่านก็พร้อมจะหาวิธีการที่ทำให้ท่านได้ดูกันทั้งหมด ก็ขอให้เร่งไปติดต่อ ติดตามข่าวจากสื่อต่าง ๆ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปชมกัน เป็นสิ่งที่เราน่าภาคภูมิใจที่สุด เพราะว่าเป็นการแสดงทางวัฒนธรรมของไทยที่ทั่วโลกรู้จักและให้การชื่นชม เราเคยนำไปแสดงที่ต่างประเทศหลายครั้งแล้ว เมื่อเร็ว ๆ นี้ก็ไป คนมาดูหลายหมื่นคน เป็นแสนคน ถ้านับทั้งหมดแล้ว

ขอบคุณทุกอย่างในความร่วมมือ ขอบคุณทุกอย่างที่เข้าใจ และขอบคุณในกำลังใจของทุกคนที่ให้กับรัฐบาล และ คสช. ขอขอบคุณจริง ๆ ขอให้มีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์ มีความสุข ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย สวัสดีครับ

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net