Skip to main content
sharethis
หัวหน้า คสช.ออกคำสั่งจัดประมูลคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ รอบสองในวันที่ 27 พ.ค. นี้ ราคาเริ่มต้น 75,654 ล้านบาท พร้อมคุ้มครองซิมดับไปจนถึง 30 มิ.ย.นี้

12 เม.ย. 2559 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 16/2559 เรื่อง การประมูลคลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้ลงนาม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ในการประมูลคลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ ในวันที่ 27 พ.ค.59 โดยให้ผู้เข้าประมูลทุกรายที่เคยเข้าร่วมครั้งที่ผ่านมาเข้าร่วมประมูลได้ ยกเว้นบริษัทแจสโมบายบรอดแบนด์ (แจส) โดยกำหนดราคาเริ่มต้นประมูลไว้ที่ 75,654 ล้านบาท ผู้เข้าประมูลต้องวางหลักประกันจำนวน 3,783 ล้านบาท ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดการประมูล และดำเนินการคุ้มครองสิทธิ ผู้ได้รับผลกระทบจากการยุติการให้บริการของผู้ให้บริการเดิม (ซิมดับ) ไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย.59 ทั้งนี้ การประมูลความถี่ ไม่ตัดสิทธิหน่วยงานรัฐในการเรียกร้องความเสียหาย และค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการประมูล

สำหรับกำหนดการประมูลนั้น คสช.ได้กำหนดวันขายซองประมูลไว้ในวันที่ 12-17 พ.ค. ยื่นซองวันที่ 18 พ.ค. ตรวจคุณสมบัติ วันที่ 19-22 พ.ค. ประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติ วันที่ 23 พ.ค. สาธิตการประมูล 25 พ.ค. และเปิดประมูลวันที่ 27 พ.ค. 59

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net