หมายเหตุประเพทไทย: ดันโขนขึ้นบัญชีมรดกโลก

หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์ และแขกรับเชิญ อัครพงษ์ ค่ำคูณ จากวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หยิบเรื่องที่ไทยเตรียมเสนอโขนขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้กับยูเนสโก อย่างไรก็ตามไทยยังขาดคุณสมบัติในการเสนอชื่อ เนื่องจากยังไม่ได้สมัครเป็นชาติสมาชิกของ “อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้” ในขณะที่กัมพูชาซึ่งเป็นสมาชิกอยู่ก่อนแล้วได้ขึ้นทะเบียนโขนหรือระบำพระราชทรัพย์ (Royal Ballet of Cambodia) เป็นมรดกทางวัฒนธรรมไปแล้ว

ที่ผ่านมามีทางหาออกหากมีชาติที่พิพาทกันเพราะการจดทะเบียน เช่น ให้เกาหลีใต้และเกาหลีเหนือแยกจดทะเบียน “กรรมวิธีทำกิมจิ” รวมทั้งเปิดกว้างให้ชาติสมาชิกนำวัฒนธรรมที่มีพื้นฐานร่วมกันมาจดทะเบียนร่วม เช่นเมื่อปีที่ผ่านมาให้กัมพูชา ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ และเวียดนาม ร่วมกันขึ้นทะเบียน “พิธีกรรมและการละเล่นชักเย่อ” เป็นต้น

ทั้งนี้เป้าหมายของอนุสัญญาดังกล่าว ต้องการให้รัฐภาคีสมาชิกช่วยกันสงวนรักษาวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นมรดกของสาธารณะ ไม่ใช่เพื่อเก็บรักษาไว้เป็นของเฉพาะตัว และไทยควรจะมีทางออกในการส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมให้เป็นสาธารณสมบัติของโลกอย่างไร ติดตามได้ในรายการ

ติดตามวิดีโอจากประชาไทที่

ติดตามรายการหมายเหตุประเพทไทยย้อนหลังที่

https://www.facebook.com/maihetpraphetthai หรือ

https://www.youtube.com/playlist?list=PLyjd9jzMpO2Xby4FyxWMwY8auIFY01eVQ

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์