Skip to main content
sharethis

NDM แถลงข่าวหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพ ยืนยันไม่หยุดจัดกิจกรรมรณรงค์ Vote No จี้รัฐบาล ปล่อยตัว 7 นักกิจกรรมทันที ด้านโรมฝากบอกคนข้างนอกหาก คสช. รับการวิจารณ์ร่าง รธน. ไม่ได้ รธน. ก็ไม่ใช่สิ่งที่รับได้สำหรับประชาชน

25 มิ.ย. 2559 เวลา 12.30 น. ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร หลังจากที่ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ หรือ NDM และเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง เข้าเยี่ยม 7 นักศึกษา นักกิจกรรม ซึ่งถูกจับกุมเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2559 และถูกฝากขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ ฐานกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ประชามติ มาตรา 61 และฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 จากการยืนแจกเอกสารรณรงค์ Vote NO ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ที่ตลาดเคหะบางพลี จ.สมุทรปราการ

ปรกรณ์ อารีกุล หนึ่งในสมาชิกขบวนการประชาธิปไตยใหม่ ได้แถลงข่าวหลังจากการเข้าเยี่ยมเพื่อนสมาชิกกลุ่มที่ถูกจับกุมว่า การดำเนินการจับกุมนักศึกษา นักกิจกรรม และสมาชิกสหภาพแรงงาน จำนวน 20 คน จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 23 และ 24 มิ.ย. 2559 (อ่านข่าวที่นี่) แสดงให้เห็นถึงการยกระดับการข่มขู่คุกคามประชาชนผู้แสดงความคิดเห็นคัดค้าน คสช. โดยเฉพาะในประเด็นการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า คสช. ต้องการให้ร่างรัฐธรรมนูญของตนผ่านการลงประชามติ โดยไม่สนใจว่าประชาชนควรจะได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนรอบด้าน

ทั้งนี้ ขบวนการประชาธิปไตยใหม่มีข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลให้มีการปล่อยตัว 7 นักศึกษา นักกิจกรรมทันที โดยไม่มีเงื่อนไข พร้อมทั้งยังยืนยันเดินหน้าจัดกิจกรรมรณรงค์โหวตโนต่อไป  

“ผมคิดว่าการจับเด็ก 7 คน เพียงเพราะออกไปแจกเอกสารประชามติ เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดา ที่อังกฤษเขาลงประชามติกันเรื่องใหญ่ แพ้นายกยังลาออกเลย ประเทศนี้เด็ก 7 คน เอาเอกสารไปแจกทำไมถึงติดคุก อันนี้เป็นเรื่องที่คนธรรมดาก็คงไม่มีใครรับได้” ปกรณ์ กล่าว

ขณะเดียวกัน รังสิมันต์ โรม หนึ่งในสมาชิกขบวนการประชาธิปไตยใหม่ซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำ ได้ฝากข้อความสื่อสารกับสังคมภายนอก และคสช. ผ่านผู้เข้าเยี่ยมว่า สิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกตน คือความอยุติธรรมที่เห็นได้อย่างเด่นชัด และหากเพียงการวิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญยังเป็นสิ่งที่ คสช. รับไม่ได้ ร่างรัฐธรรมนูญที่ห้ามวิพากษ์วิจารณ์นั้นก็ไม่สมควรเป็นสิ่งที่รับได้สำหรับประชาชนเช่นกัน

แถลงการณ์ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ (New Democracy Movement - NDM)

เรื่อง การข่มขู่คุกคามผู้รณรงค์ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

ตามที่เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 สมาชิกขบวนการประชาธิปไตยใหม่และสมาชิกสหภาพแรงงานรวม 13 คนได้ถูกเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจจับกุมตัวจากการจัดกิจกรรมแจกเอกสารรณรงค์ประชามติร่างรัฐธรรมนูญและเอกสารลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด ณ ตลาดเคหะบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ต่อมาในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 นิสิตกลุ่มเสรีเกษตรศาสตร์และสมาชิกขบวนการประชาธิปไตยใหม่รวม 7 คนได้ถูกเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจจับกุมตัวจากการจัดกิจกรรมทำความสะอาดอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ ณ วงเวียนหลักสี่ เขตบางเขน
โดยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาชุมนุมทางการเมืองเป็นจำนวนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 3/2558 แก่ผู้จัดกิจกรรมทั้งสองกลุ่ม และมีความพยายามแจ้งข้อหาต่างๆ เพิ่ม ทั้งข้อหาไม่ยอมพิมพ์ลายนิ้วมือตามประกาศคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) ที่ 25/2549 แก่ผู้จัดกิจกรรมกลุ่มแรกจำนวน 7 คนที่ไม่ขอประกันตัว ข้อหาชุมนุมโดยไม่แจ้งการชุมนุมตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 รวมถึงพยายามเพิ่มข้อหาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 แก่ผู้จัดกิจกรรมแรกทั้ง 13 คนและผู้จัดกิจกรรมที่สองจำนวน 1 คนโดยอาศัยเพียงหลักฐานเอกสารรณรงค์ประชามติในรถยนต์ที่ได้ตรวจยึดไว้ซึ่งไม่ได้มีความมุ่งหมายที่จะนำออกมาแจกจ่ายแต่อย่างใด

และในท้ายที่สุด ศาลทหารมีคำสั่งฝากขังผู้จัดกิจกรรมแรกเป็นเวลา 12 วัน โดยมีผู้ขอประกันตัว 6 คน และมีคำสั่งยกคำร้องผู้จัดกิจกรรมที่สองทั้งหมดนั้น
ขบวนการประชาธิปไตยใหม่มีความเห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นแสดงถึงการยกระดับการข่มขู่คุกคามประชาชนผู้แสดงความคิดเห็นคัดค้าน คสช. โดยเฉพาะในประเด็นการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ทั้งจากการนำกฎหมายและคำสั่งคณะรัฐประหารเกี่ยวกับการชุมนุมมาบังคับใช้เฉพาะแก่กรณีการรณรงค์ประชามติ ทั้งความพยายามนำกฎหมาย ประกาศหรือคำสั่งต่างๆ มาลงโทษแก่ผู้จัดกิจกรรมให้ได้มากที่สุด หรือกระทั่งความพยายามนำ พ.ร.บ.ประชามติ มาบังคับใช้ทั้งที่เจ้าหน้าที่ผู้แจ้งข้อหามิได้เป็นผู้รักษาการตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว รวมถึงมีกรณีที่แจ้งข้อหาทั้งที่ไม่ปรากฏพฤติการณ์ว่าได้มีการกระทำการใดๆ ดังข้อหาที่ว่านั้นเลย ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะกับฝ่ายที่รณรงค์ไปในทางไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเท่านั้น

เหตุการณ์เหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า คสช. ต้องการให้ร่างรัฐธรรมนูญของตนผ่านการลงประชามติ โดยไม่สนใจว่าประชาชนควรจะได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนรอบด้าน และตัดสินใจได้อย่างตรงตามเจตนารมณ์ของพวกเขาอย่างแท้จริง คสช. พร้อมที่จะปิดปากใครก็ตามที่ขวางทางของตน แม้ว่าสิ่งที่พวกเขากระทำจะเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพที่พวกเขาพึงมีโดยสุจริตก็ตาม

ขบวนการประชาธิปไตยใหม่จึงขอเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้จัดกิจกรรมที่ยังถูกฝากขังอยู่ทั้งหมด 7 คนในทันทีโดยปราศจากเงื่อนไข

และต่อจากนี้ไปจนถึงวันลงประชามติ ขบวนการประชาธิปไตยใหม่จะขอเดินหน้ารณรงค์ประชามติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญต่อไป เพื่อยืนยันว่านี่คือสิ่งประชาชนทุกคนสามารถกระทำได้ เราจะขอยืนเคียงบ่าเคียงไหล่ผู้รณรงค์ประชามติทุกคนทุกฝ่ายที่ถูกรังแกจากการอ้างกฎหมาย และจะขอต่อสู้อย่างถึงที่สุดเพื่อให้ได้มาซึ่งการประชามติที่มีเสรีภาพและความเป็นธรรม

ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ (New Democracy Movement - NDM)

25 มิถุนายน 2559

 

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net