เจรจา 'พนง.-บ.ฟูจิคูระ' ได้ข้อตกลง สหภาพฯ ชี้แจง 18 ธ.ค. ไม่ขอมตินัดหยุดงานแล้ว

เจรจา 'พนง.-บ.ฟูจิคูระ' บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างแล้ว โบนัส 2.5 เดือน+7,000 บาท ระบุการชี้แจงพนักงาน 18 ธ.ค. สหภาพแรงงานจะไม่มีการขอมตินัดหยุดงานแล้ว
 
เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2559 ที่ผ่านมา บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด กับผู้แทนพนักงาน ได้ทำบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ที่โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยระบุว่าข้อตกลงนี้จัดทำขึ้นระหว่าง ผู้แทน บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด กับผู้แทนพนักงาน ตามหนังสือยื่นข้อเรียกร้องของพนักงานลงฉบับวันที่ 28 ต.ค. 2559 และแจ้งข้อพิพาทแรงงานฯ เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2559 พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.พระนครศรีอยุธยา ผลการเจรจาของทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงร่วมกันได้ ทำให้ข้อพิพาทแรงงานเป็นอันยุติดังนี้
 
1. เรื่องการจ่ายโบนัสประจำปี 2559 บริษัทฯ ตกลงจ่ายในอัตรา 2.5 ของเงินเดือน +7,000 บาท (ตัวบวกไม่ประเมิน) ให้กับผู้มีคุณสมบัติตามประกาศโบนัสลงวันที่ 14 ธ.ค. 2559 โดยจ่าย 2.5 ของเงินเดือน+4,000 บาท ในวันที่ 28 ธ.ค. 2559 ส่วนที่เหลือ 3,000 บาท จะจ่ายให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติประกาศโบนัสข้างต้น ในวันที่ 28 เม.ย. 2560
 
2. เรื่องการปรับค่าจ้างประจำปี ทั้งสองฝ่ายตกลงปรับค่าจ้างประจำปี 2560 จากค่ากลาง 3.5% ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขเดิม
 
3. เรื่องวันลากิจ 4 วัน โดยได้รับค่าจ้าง ทั้งสองฝ่ายตกลงกันโดยบริษัทฯ อนุญาตให้ลากิจ 4 วันโดยได้รับค่าจ้างตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยเพิ่มเงื่อนไขกรณีลากิจเพราะเหตุญาติป่วยและกรณีไปติดต่อราชการ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2560 เป็นต้นไป
 
4. เรื่องการโยกย้ายพนักงานไปทำงานต่างสาขานั้น ทั้งสองฝ่ายตกลงกันโดยบริษัทฯ จะทำการโยกย้ายโดยเป็นไปตามความสมัครใจของพนักงาน
 
5. เรื่องการปฏิบัติต่อพนักงานเหมาค่าแรง (Sub contract) บริษัทฯ รับว่าจะปฏิบัติตามกฎหมาย
 
6. ทั้งสองฝ่ายจะปฎิบัติต่อกันภายใต้หลักแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ตลอดจนประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและพนักงาน และพนักงานด้วยกันเอง รวมทั้งให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ เช่น ในการทำงานล่วงเวลา การทำงานในวันหยุด รวมทั้งสื่อสารไปยังโรงงานอื่นเพื่อให้ความร่วมมือดังกล่าว เร่งผลิตโดยเร็วที่สุด เพื่อป้องกันผลกระทบต่อลูกค้าและเพิ่มผลกำไรให้กับองค์กรต่อไป
 
7. ผู้แทนพนักงานจะประชุมชี้แจงผลการเจรจาให้พนักงานทราบในวันที่ 18 ธ.ค. 2559 โดยไม่มีการขอมตินัดหยุดงานแต่อย่างใด
 
8. ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแค่วันที่ 17 ธ.ค. 2559-16 ธ.ค. 2560 หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง ให้ยื่นภายใน 60 วัน ก่อนข้อตกลงนี้สิ้นสุด
 
9. ข้อเรียกร้องอื่นตัวแทนพนักงานและพนักงานไม่ติอใจ
 
10. สภาพการจ้างงานอื่นใดที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงให้คงไว้ดังเดิม
 
อนึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2559 ที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายเจรจากันในครั้งต่อไปวันที่ 23 ธ.ค. 2559 แต่ได้เปลี่ยนแปลงนัดวันเจรจามาเป็นวันที่ 16 ธ.ค. แทน และเดิมทีสหภาพแรงงานฟูจิคูระได้แจ้งนัดประชุมกับสมาชิกสหภาพแรงงานในวันที่ 18 ธ.ค. ที่วัดคานหาม ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อขอมตินัดหยุดงานนั้น ก็จะไม่มีการขอมตินัดหยุดงานแล้วเนื่องจากทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเป็นที่เรียบร้อย แต่จะเปลี่ยนเป็นการชี้แจงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างให้กับพนักงานแทน
 
 
 
 
 
เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์