Skip to main content
sharethis

โฆษก กมธ. พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ยุทธศาตร์ชาติ เผยพิจารณากฎหมายเสร็จแล้ว ยันได้มีการรับฟังความเห็น ปชช. ตามมาตรา 77 ใน รธน. ระบุเนื้อหาส่วนใหญ่ยังคงเดิม เตรียมเสนอเข้าที่ประชุมสนช. พิจารณาวาร 2-3 22 มิ.ย. ด้าน สปท. ระบุเตรียมนัดพิจารณารายงานปฏิรูปการเมือง เสนอให้มี พ.ร.บ.การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

8 มิ.ย. 2560 พลเรือเอกพัลลภ ตมิศานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ... แถลงความคืบหน้าการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ในชั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ว่า ขณะนี้ ได้พิจารณาร่างกฎหมายทั้งฉบับเสร็จสิ้นแล้ว โดยได้มีการรับฟังความเห็นประชาชนตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ 2560 เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาด้วย

พลเรือเอกพัลลภ ระบุด้วยว่า ในสัปดาห์หน้า จะส่งร่าง พ.ร.บ ให้คณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ( สนช.) พิจารณาก่อนจะเสนอให้ประธาน สนช. บรรจุเข้าสู่การพิจารณาเป็นรายมาตราในวาระ 2 และวาระ 3 ในวันที่ 22 มิ.ย. นี้ ส่วนการปรับเนื้อหาส่วนใหญ่ ไม่แตกต่างจากเนื้อหาในวาระรับหลักการ แต่จะมีเพียงการปรับเพิ่มสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ จาก 14 คน เป็น 17 คน เพื่อสำรองจำนวนให้มีมากขึ้นสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิที่ในด้านอื่นๆ

พลเรือเอกพัลลภ ยังได้กล่าวถึงกรณีข้อทักท้วงว่าควรให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติโดยระบุว่า ภาคประชาชนมีส่วนร่วมอยู่แล้วในสัดส่วนประธานสภาของภาคส่วนต่างๆ ในขณะที่ภาคประชาชนจะมีส่วนร่วมโดยตรงในคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติในแต่ละด้าน

“การปรับเนื้อหาส่วนใหญ่ไม่แตกต่างจากเนื้อหาที่พิจารณาในวาระแรกรับหลักการ เพียงปรับเพิ่มสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติจาก 14 คน เป็น 17 คน เพื่อเพิ่มจำนวนในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ได้ระบุด้านไว้หรือที่เรียกว่าด้านอื่นๆ สำหรับข้อทักท้วงว่าควรให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติด้วย ภาคประชาชนมีส่วนร่วมอยู่แล้วในสัดส่วนประธานสภาต่างๆ และมีส่วนร่วมโดยตรงในคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติในแต่ละด้านอยู่แล้ว” พลเรือเอกพัลลภ กล่าว

สปท.เตรียมดัน พ.ร.บ.การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย เร่งการปฏิรูปการเมือง 27 วาระ

วันเดียวกันนี้ คำนูณ สิทธิสมาน เลขานุการและโฆษกกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (วิป สปท.) แถลงข่าวถึงการประชุม สปท.ในสัปดาห์หน้าว่า ในวันที่ 12 มิ.ย. ประชุม สปท.จะพิจารณารายงานการปฏิรูปของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เรื่อง “การปฏิรูปประเทศด้านการเมือง : ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ...ที่เสนอตามรายงานของ สปท.ด้านการเมืองและตามวาระการปฏิรูปที่สำคัญและเร่งด่วน (27 วาระ) ในปี 2560 เพื่อให้การปฏิรูปเกิดผลสำเร็จ โดยมีสาระสำคัญ อาทิ กำหนดให้การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองฯ เป็นวาระแห่งชาติและเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติ ให้มีสำนักเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองฯ เป็นส่วนราชการในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อสนับสนุนและรองรับภารกิจของคณะกรรมการการขับเคลื่อนแผนแม่บท และจัดตั้ง “กองทุนเพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย” เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายในการดำเนินการของสำนักเสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองฯ

ที่มาจาก: สำนักข่าวไทย, เว็บข่าวรัฐสภา

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net