สนช.

ประธาน กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เผยยกร่างเนื้อหาเสร็จแล้ว ส่วน ร่าง พ.ร.บ. อปท.รูปแบบพิเศษ ปรับแก้คุณสมบัติผู้ว่า กทม. และนายกเมืองพัทยา อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี จากเดิม 30 ปี กำหนดดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระ และต้องเว้นวรรค 4 ปี จึงจะสมัครรับเลือกตั้งใหม่ได้ คาดนำเข้าที่ประชุมใหญ่ สนช. พิจารณา ต้นเดือน ม.ค.62
2018-12-20 13:55

Pages

Subscribe to สนช.