สนช.

2018-12-04 17:57
มติ สนช. เห็นชอบ พ.ร.บ. แก้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้ศาลยกฟ้องการฟ้องคดีโดยไม่สุจริตโดยราษฎร และผู้ฝ่าฝืนคำสั่ง คำพิพากษาศาลในคดีอื่นที่ถึงที่สุดได้ สมาชิก สนช. ผู้ยื่นแก้ไขระบุ คนที่หนีคดี ไม่เคารพกระบวนการยุติธรรมย่อมไม่ได้รับการคุ้มครอง ไม่เพียงทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ แต่หมายถึงทุกคน ที่ปรึกษา กก.นักนิติศาสตร์สากล มองเป็นกฎหมายต้านฟ้องปิดปาก
2018-12-01 14:40
สมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดเสวนาร่างกฏหมายตั้ง 'กระทรวงอุดมศึกษา' ชี้โครงสร้างใหม่กระทบงานวิจัยและนวตกรรม หวั่นการทำงานผิดฝาผิดตัว หาก วช.ถูกปรับบทบาทไปทำงานด้านมาตรฐานการศึกษาแล้วงานวิจัยสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จะมีพื้นที่อยู่ตรงไหน
2018-11-29 22:09
เปิด ร่าง พ.ร.บ.เทคโนโลยีป้องกันประเทศ หลัง สนช. มติรับหลักการวาระแรกวันนี้ มาเพื่อแทนที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พบกองทัพตบเท้าเข้าคุมนโยบายทั้ง รมว. - ปลัดกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ตัวสถาบันฯ ใหม่ยังคงสามารถกู้เงิน ร่วมทุน ถือหุ้นด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยไม่ต้องส่งรายได้กลับคลัง
2018-11-23 14:49
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ปลดล็อกกัญชา กระท่อมทางการแพทย์ แต่ห้ามไม่ให้ใช้เพื่อนันทนาการ สนช. อภิปรายชี้กฎหมายฉบับนี้ต้องไม่เปิดช่องให้กลุ่มทุนเข้ามาผูดขาด ขณะเดียวกัน สนช. มีมติเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการยุติธรรม เพิ่มเบี้ยประชุมศาล ไร้เสียงค้าน แฟ้มภาพ: เว็บข่าวรัฐสภา
2018-11-22 17:57
สนช. มีมติเห็นชอบ ให้เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ และฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ ดำรงตำแหน่ง กกต. ส่งผลให้คณะกรรมการการเลือกตั้งขณะนี้ มีครบ 7 คนตามรัฐธรรมนูญ 
2018-11-17 10:55
สนช.มีมติเห็นชอบผ่านวาระ 3 ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 169 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง เตรียมประกาศใช้เป็นกฎหมาย หวังปฏิรูปโครงสร้างภาษียกเลิกการเก็บภาษีบำรุงท้องที่ภาษีโรงเรือนและที่ดินแบบเดิม ปรับอัตราภาษีแบบถดถอยมาเป็นอัตราก้าวหน้า 
2018-11-10 14:56
สนช.เห็นชอบให้ ครม.รับร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ฉบับ 'สมชาย แสวงการ' และคณะเสนอไปพิจารณา ช่วยปลดล็อคกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ก่อนส่งกลับให้ สนช.พิจารณาวาระรับหลักการใน 30 วัน
2018-11-08 20:21
สนช. ค้าน เผย กก.สภามหา'ลัยหลายคนเปรยๆ จะลาออก โดย 'สกอ.-ทปอ.' สรุป กก.สภามหา'ลัยไม่ควรต้องยื่น จ่อส่ง ป.ป.ช.ทบทวน ด้าน ปธ.ป.ป.ช. ชี้ในอนาคตเจตนารมย์ กม. อนาคตข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐทุกคน ต้องยื่นทั้งหมดเป็นล้านคน ขีดเส้นสัปดาห์หน้าได้ข้อยุติ ยันพร้อมรับฟังความเห็นจากทุกฝ่าย ‘สารี’ หนุน กก.องค์กรอิสระ-สภามหา'ลัยแสดงบัญชีทรัพย์สิน เพื่อความโปร่งใส คุมทุจริต
2018-11-07 21:16
กกต. กมธ.การเมือง สนช. ประชุมร่วมเตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้ง สนช. ตั้งคำถามหากหลัง 26 พ.ย. มีพรรคการเมืองถูกยุบ ผู้สมัครที่จะย้ายไปสังกัดพรรคอื่นจะมีปัญหาในการลงสมัครหรือไม่ กกต. แจงหากสังกัดพรรคการเมืองไม่ครบ 90 วันก่อนมีการเลือกตั้ง ถือว่าหมดสิทธิลง ส.ส. พร้อมเผย EU ขอส่งผู้สังเกตุการณ์ 200-400 คน แต่ กกต. ยังไม่ได้การประชุมหารือกัน
2018-11-03 12:50
สนช.เห็นชอบให้ประกาศใช้ ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 162 เสียง ให้สืบพยาน-ตัดสินคดีลับหลังจำเลยหนีศาลได้

Pages

Subscribe to สนช.