Skip to main content
sharethis

ประยุทธ์ นั่งประธานประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการ เร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เตรียมแรงงานรองรับ Thailand 4.0 ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล วางเป้าหมายภายในปี 65 คนไทยไม่มีใครจนและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ที่มาภาพ เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน

29 มิ.ย.2560 รายงานข่าวระบุว่า ที่กระทรวงแรงงาน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมี พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน และเลขาธิการ กพ. ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้ง 20 กระทรวง

โดยก่อนการประชุม พล.อ.ประยุทธ์ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานสถาบันพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ ทั้งนี้ นายกฯ ได้กล่าวก่อนการประชุมว่า การประชุมวันนี้ถือว่าสำคัญเพราะเหลือเวลาอีก 3 เดือนจะสิ้นสุดปีงบประมาณในเดือน ก.ย.และงบประมาณใหม่จะเริ่มขึ้นในเดือน ต.ค.เป็นต้นไป ดังนั้น 3 เดือนนี้ต้องเตรียมการทั้งหมด เพื่อมุ่งไปสู่ความยั่งยืนให้ได้ โดยเฉพาะงานที่ต้องบูรณาการร่วมกัน เช่น การค้ามนุษย์ที่ต้องเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนสำคัญที่เราต้องแก้ไขต่อไป รวมถึงวาระแห่งชาติอื่นด้วย

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ทั้งนี้ได้รับทราบจากปลัดกระทรวงแรงงานว่า มีการหารือในระดับปลัดกระทรวงร่วมกันในช่วงเย็นหรือมืดค่ำอย่างต่อเนื่อง ก็ต้องขอขอบคุณที่ทุกคนร่วมมือกัน เพื่อจะแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้เกิดขึ้นได้โดยเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ติดเงื่อนไขต่างๆ สำหรับการทำงานนั้นจำเป็นที่จะต้องกำหนดกรอบการทำงานในช่วง 3 เดือนนี้ และในปีงบประมาณต่อไปที่จะต้องเดินหน้าไปตามโรดแมปที่ได้กำหนดไว้แล้วล่วงหน้า ซึ่งต้องติดตามและกำกับดูแลให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ที่รัฐบาลต้องการ อย่างน้อยก็มีการเริ่มต้นในสิ่งใหม่ เป็นการต่อยอด รวมไปถึงการแก้ปัญหาเดิมที่ทุกกระทรวงต้องร่วมมือกัน
       
รายงานข่าวระบุด้วยว่า สำหรับการประชุมในวันนี้ กระทรวงแรงงานสรุปถึงภารกิจที่สำคัญในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้งการดูแลแรงงานในระบบและนอกระบบ การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเตรียมแรงงานไทยรองรับ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล รวมถึงการพัฒนาและเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 พร้อมเสนอประเด็นการวางรากฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบ ตามเป้าหมาย PM TARGET พัฒนาสู่แรงงาน 4.0 พร้อมขอความร่วมมือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง บูรณาการทำงานร่วมกันบนฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบที่ถูกต้องตรงกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายภายในปี 2565 คนไทยไม่มีใครจนและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สำหรับข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2559 พบว่า จำนวนประชากรวัยแรงงานมีมากถึง 38.68 ล้านคน จากประชากรทั้งประเทศ 65.72 ล้านคน ซึ่งกระทรวงแรงงานต้องร่วมมือกับภาคีเครือข่ายดูแลและเตรียมความพร้อม ให้ก้าวสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ มีความมั่นคงในอาชีพ มีรายได้ที่ยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 ต่อไปในอนาคต 

ที่มา : เว็บไซต์กระทรวงแรงงานและผู้จัดการออนไลน์

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net