กสม. ร่วมกับคณะนิติฯ มช. เปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ

กสม. ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มช. เปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ เอื้อประชาชนเข้าถึงกลไกสิทธิฯ ครบ 4 ภาค

9 ส.ค.2560 รายงานข่าวจาก คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) แจ้งว่า กสม. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) จัดพิธีเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ โดยมี วัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ เตือนใจ ดีเทศน์ ฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วย กฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมในพิธีเปิดศูนย์ฯ ซึ่งจัดตั้งขึ้น ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประธาน กสม.  กล่าวว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนอย่างยิ่ง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาในภูมิภาคจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อทำหน้าที่สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ถูกต้อง รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ประสานการคุ้มครองเบื้องต้นในพื้นที่ ส่งเสริมกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน และศึกษาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ต่าง ๆ ตลอดจนการระดมพลังภาคีเครือข่ายสิทธิมนุษยชน โดยในวันนี้ (9 ส.ค.60)  กสม. ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ ขึ้น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ ได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนอย่างทั่วถึง และสามารถเข้าร้องเรียนกรณีถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์

ประธาน กสม. กล่าวเพิ่มเติมว่า พิธีการในวันนี้ถือได้ว่าเป็นวันสำคัญ เนื่องจาก กสม. จะมีศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนครบ 4 ภาค เนื่องจากที่ผ่านมา กสม. ชุดที่ 3 ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคมาแล้วจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1) ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดตั้งร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 24 ก.พ.ที่ผ่านมา 2) ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออก จัดตั้งร่วมกับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 19 พ.ค.ที่ผ่านมา 3) ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคใต้ จัดตั้งร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 7 ส.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งหากรวมศูนย์ประสานงานสิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งจัดตั้งโดย กสม.ชุดที่ 2 กสม. จะมีศูนย์ฯ รวมทั้งสิ้น 5 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้เข้าถึงกลไกสิทธิมนุษยชนได้มากยิ่งขึ้นทั่วทุกภูมิภาค

ทั้งนี้ ในงานวันดังกล่าว ยังมีเวทีสัมมนาวิชาการ โดยมีการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการทำงานเชื่อมโยงกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน” การอภิปรายเรื่อง “กระบวนการทำงานของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน” และ การอภิปรายเรื่อง “ภาพหวังอนาคตการทำงานของเครือข่ายในพื้นที่เชื่อมโยงกับศูนย์ฯ” โดยผู้ทรงคุณวุฒิจาก กสม. เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำหรับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ ตั้งอยู่ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 9 ส.ค.นี้ เป็นต้นไป ติดต่อหรือสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 053 942934/ สายด่วน 1377

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์