เสวนา TDRI: อนาคตรัฐวิสาหกิจไทย กับ ร่างกฎหมายพัฒนารัฐวิสาหกิจ

เสวนา "อนาคตรัฐวิสาหกิจไทย กับ ร่างกฎหมายพัฒนารัฐวิสาหกิจ" จัดโดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ที่สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ดำเนินรายการโดย จอมขวัญ หลาวเพ็ชร์

อภิปรายโดย 1) ณัฐวุฒิ ไพศาลวัฒนา รองโฆษกสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 2) บรรยง พงษ์พานิช อดีตกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ 3) สมหมาย ภาษี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 4) นวลน้อย ตรีรัตน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 5) เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)