กวีประชาไท: บอดนำทางตาบอดตลอดทางสร้างประเทศ
เนรเทศประชาชนน่าสงสัย
เอะอะตะแบงตะเพิดเปิดเปิงไป
เผด็จการไทยใจกล้าหน้าด้านจริง

เดินตามก้นจนหนวกหูพวกบอดใบ้
จูงกันไปให้เชื่อเหลือแต่นิ่ง
ปิดตาไว้อย่าให้ใครช่วงชิง
หลอกเป็นลิงหลอกเจ้าที่เท่าทำ

หลอกว่าดีกว่าใครทำได้ดี
ทำเจ้ากี้เจ้าการพาลถลำ
บ้าบิดเบือนใบ้บ้าบอดตาดำ
ลงเหวต่ำตกลงปากบ่งการ

เกิดเป็นไทยให้เชื่อทุกเมื่อจำ
มันน่าขำขื่นขมทับถมด้าน
มืดทุกทางทุกทิศปิดทวาร
น่าสงสารประชาชนคนไทย