Skip to main content
sharethis
ป.ป.ช. แถลงคดีเช่าเหมาลำเครื่องบินไปฮาวายของ 'ประวิตร' ชี้พยาน-หลักฐาน รวมทั้งรายงานของ สตง.ไม่ปรากฏว่ามีการกระทำผิดระเบียบ จึงมีมติไม่รับไว้ดำเนินการไต่สวน เรียก 4 คนนอก แจงปม 'นาฬิกาเพื่อนประวิตร'
 
5 ม.ค. 2561 มติชนออนไลน์ รายงานว่าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการ ป.ป.ช. แถลงความคืบหน้าของคดีอยู่ในความรับผิดชอบของ ป.ป.ช. ได้แก่ 1.คดีเงินทอนวัดของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตื (พ.ศ.) โครงการงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัดปีงบประมาณ 2555-2558 เป็นคดีที่เกิดขึ้นระหว่างปีงบประมาณ 2555-2558 แต่เพิ่มมีการกล่าวหาร้องเรียนมายังสำนักงาน ป.ป.ช. ในปี 2560 ขณะนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 133 วัด คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้แต่งตั้งอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วจำนวน 12 วัด ส่วนที่เหลืออีก 120 วัด อยู่ระหว่างขั้นตอนการแสวงหาข้อเท็จจริง ทั้งนี้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ชี้มูลความผิดดจ้าหน้าที่ ของสำนักงาน (พ.ศ.) ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเงินงบประมาณอุดหนุนการบูรณสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด คือ คดีวัดพนัญเชิงวรวิหาร ซึ่งให้แถลงให้สื่อมวลชนทราบแล้ว 2.คดีโครงหารจัดหารที่ดินเพื่อปลูกปาล์มและผลิตน้ำมันปาล์มในประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 5 โครงการของบริษัท ปตท. กรีน เอนเนอร์ยี่ จำกัด คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติแต่งตั้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช ทั้งคณะเป็นองค์คณะในการไต่สวนข้อเท็จจริงเมื่อเดือนสิงหาคม 2557 ปัจจุบันองค์คณะได้มีการสอบปากคำพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องจำนวน 47 ราย และได้ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศทางอาญาจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในการข้อเอกสารหลักฐานและร่วมสอบสวนพยานบุคคลแล้ว คาดว่าจะเสร็จในปี 2561 
 
นายวรวิทย์ กล่าวว่า 3.คดีการจ่ายสินบนของบริษัท โรลส์ รอยช์ จำกัด คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งคณะเป็นองค์คณะในการไต่สวนข้อเท็จจริง เดือน มิ.ย. 2560 โดยมีความคืบหน้าดังนี้ 3.1 กรณีบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) องค์คณะได้ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานแล้ว 80% สอบปากคำพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้ว 60% ปัจจุบันอยู่ระหว่างประสานความร่วมมือกับสำนักอัยการสูงสุดในการขอความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญากับสหรัฐอาณาจักร (ประเทศอังกฤษ) 3.2 กรณีบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) องค์คณะได้ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเเล้ว 60% ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสอบปากคำพยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง และได้มีการประสานความร่วมมื่อกับสำนักง่นอัยการสูงสุดเพื่อขอความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญากับประเทศสหรัฐอเมริกา โดย 2 คดีการรวบรวมพยานหลักฐานค่อนข้างยาก เนื่องจากเหตุเกิดนานแล้ว ระหว่างปี 2546-2547 และการรวบรวมพยานหลักฐานต้องรอพยานหลักฐานจากต่างประเทศ ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ไม่สามารถทราบกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนได้
 
นายวรวิทย์ กล่าวอีกว่า 4.คดีการเช่าเครื่องบินเหมาลำของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ไปประชุมที่รัฐฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกา คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2560 แล้ว เห็นว่าพยานหลักฐานจากการแสวงหาข้อเท็จจริงประกอบการรายงานการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ไม่ปรากฏว่ามีการกระทำผิดระเบียบแต่อย่างใด จึงมีมติไม่รับไว้ดำเนินการไต่สวนตามระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. 5.คดีการอนุมัติเข้าใช้ที่ดินสาธารณะป่าห้วยเม็ก หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ประมาณ 31 ไร่ 2 งาน 63 ตารางวา ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินไดยมิชอบด้วยกฎหมาย
 
สำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับเรื่องกล่าวหา เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2560 ปัจจุบันสำนักงาน ป.ป.ช. อยู่ระหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานว่าการดำเนินการของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องเป็นไปโดยชอบธรรมหรือไม่ และ 6. เรื่องการจัดซื้อเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพาที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อมวลชน จากการตรวจสอบข้อมูลไม่พบว่ามีผู้กล่าวหาร้องเรียนในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด
 
เรียก 4 คนนอก แจงปม 'นาฬิกาเพื่อนประวิตร'
 
ด้าน เว็บไซต์ BBC Thai รายงานว่าในระหว่างแถลงความคืบหน้าคดีที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชน นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า ได้ทำหนังสือเชิญบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องรวม 4 คน เข้าให้ข้อมูลเรื่องการครอบครองนาฬิกาหรูของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม หลังเจ้าตัวส่งหนังสือชี้แจง ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2560 ซึ่งในการให้ข้อมูลมีนัดหมายทั้งในและนอกสถานที่
 
อย่างไรก็ตามไม่ขอเปิดเผยรายชื่อคนนอกทั้ง 4 คน แต่เป็นภาคเอกชนทั้งหมด และไม่ขอระบุสถานะด้วยว่าเป็น "เพื่อน" ของ พล.อ.ประวิตรตามข่าวที่ออกมาหรือไม่
 
ส่วนรายละเอียดในหนังสือชี้แจงของ พล.อ.ประวิตรได้ชี้แจงเฉพาะนาฬิการิชาร์ด มิลล์ (Richard Mille) เรือนแรก หรือชี้แจงที่มาเรือนอื่นๆ ตามที่สื่อสังคมออนไลน์อ้างว่ามีถึง 15 เรือนนั้น เลขาธิการ ป.ป.ช. อุทานว่า "มี 15 เรือนแล้วหรือครับ ก็ตรวจสอบทุกเรือนล่ะครับที่เป็นข่าว"
 
อย่างไรก็ตาม ป.ป.ช. ได้ทำหนังสือถึง พล.อ.ประวิตรวานนี้ (4 ม.ค.) เพื่อให้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมภายใน 15 วัน โดยมีทั้งประเด็นนาฬิกาและแหวนเพชร
 
ผู้สื่อข่าวถามว่า ป.ป.ช.จะให้คำแนะนำอย่างไรต่อนักการเมืองในการยืมทรัพย์สินมีค่าของบุคคลที่ 3 มาใช้งาน เลขาธิการ ป.ป.ช. ตอบว่า "ก็อยู่ที่ความสัมพันธ์ เราก็มีเพื่อนใช่ไหมครับ และก็มีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน"
 
ส่วนในการตรวจสอบ ป.ป.ช. ให้ความสนใจเฉพาะกรณีจงใจไม่ยื่นบัญชี ยื่นเท็จ หรือปกปิด หรือรวมถึงกรณีร่ำรวยผิดปกติด้วยนั้น เลขาธิการ ป.ป.ช. ยืนยันว่าดำเนินการทุกประเด็น
 
"ประเด็นนี้ไม่มีอะไรซับซ้อน จะพยายามสรุปผลสอบให้ได้ภายในเดือน ม.ค. แต่ถ้ามีคนภายนอกต้องสอบสวนเพิ่มเติม ก็อาจช้าไปอีกเล็กน้อย" เลขาธิการ ป.ป.ช. ระบุ
 
ส่วนจะต้องไปตรวจสอบข้อมูลจากเพจ CSILA ที่เป็นผู้เปิดประเด็นนาฬิกาหรูรายวัน และบริษัทนำเข้านาฬิกาหรูริชาร์ด มิลล์ หรือไม่นั้น นายวรวิทย์กล่าวว่า ให้เจ้าหน้าที่ไปดูรายละเอียด ถ้าจำเป็นก็ต้องให้ไปดำเนินการตรวจสอบ
 
การตรวจสอบการครอบครองนาฬิกาหรูของ พล.อ.ประวิตรเกิดขึ้นหลังเขาตกเป็นข่าวครึกโครมเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2560 หรือ 33 วันก่อน เนื่องจากในระหว่างรอถ่ายรูปหมู่กับคณะรัฐมนตรี (ครม.) "ประยุทธ์ 5" พล.อ.ประวิตรได้ยกมือขึ้นบังแดด ก่อนกลายเป็นปัญหาลุกลามบานปลาย เมื่อแสงสะท้อนจากแหวนเพชรเม็ดโตที่นิ้วไปแยงตาช่างภาพสื่อมวลชน ขณะที่สื่อสังคมออนไลน์สังเกตเห็นนาฬิกาที่ข้อมือของรองนายกฯ เป็นยี่ห้อ ริชาร์ด มิลล์ สนนราคาตั้งแต่หลักล้านถึง 10 ล้านบาท
 
อย่างไรก็ตามแหวนเพชรและนาฬิกาหรูดังกล่าว ไม่ปรากฏในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ พล.อ.ประวิตรแจ้งต่อ ป.ป.ช. ตอนเข้ารับตำแหน่งปี 2557 ซึ่งมีทรัพย์สินรวมกันเพียง 87 ล้านบาท ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง
 
ขณะที่เจ้าตัวได้แต่ "นิ่งเงียบ" และปฏิเสธจะตอบคำถามสื่อโดยกล่าวเพียงว่า "เดี๋ยวผมขอตอบทาง ป.ป.ช.เขาเลย" พร้อมยืนยัน "ทำงานมาไม่เคยมีเรื่องทุจริต"
 
ถึงปัจจุบันนักขุดเจาะในโลกออนไลน์ได้ตามสำรวจนาฬิกาหรูของ พล.อ.ประวิตร พบว่ามีถึง 15 เรือนแล้ว

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net