Skip to main content
sharethis

ภาคประชาชน 142 องค์กร ออกแถลงการณ์ ยัน 'We Walk…เดินมิตรภาพ' ใช้สิทธิและเสรีภาพการชุมนุม และเสรีภาพการแสดงออกตามปกติที่ไม่ขัดต่อความมั่นคงของชาติ ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ พร้อมเรียกร้องให้หยุดแจ้งความดำเนินคดี

23 ม.ค.2561 จากกรณีเครือข่าย People Go ผู้จัดกิจกรรม 'We Walk…เดินมิตรภาพ' เดินเท้ารณรงค์เป็นเวลา 1 เดือนตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. - 17 ก.พ.2561 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ไปยังจ.ขอนแก่น เพื่อสื่อสารถึงความต้องการประชาชนที่จะมีส่วนร่วมใน 4 ประเด็น ได้แก่ หลักประกันสุขภาพ ความมั่นคงทางอาหาร สิทธิชุมชน และสิทธิทางการเมืองในรัฐธรรมนูญใหม่ แต่ถูก เจ้าหน้าที่ตำรวจปิดกั้นกิจกรรมโดยตลอด และต่อมาเจ้าหน้าที่ทหารฟ้องร้องดำเนินคดี 8 ตัวแทนเครือข่ายฯ ข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยพนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหานั้น

ล่าสุดองค์กรภาคประชาชน 142 องค์กร ออกแถลงการณ์ ยืนยันว่ากิจกรรม  'We Walk…เดินมิตรภาพ' เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพการชุมนุม และเสรีภาพการแสดงออกของประชาชน ตามปกติที่ไม่ขัดต่อความมั่นคงของชาติ ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน แต่อาจกระทบกระเทือนต่อการตัดสินใจออกกฎหมายและนโยบายต่างๆ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อ คสช. และกลุ่มทุนโดยไม่สนใจประชาชน จึงเห็นควรสนับสนุนกิจกรรมลักษณะดังกล่าวให้เกิดขึ้นได้ในสังคมไทย และเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำในทุกพื้นที่และทุกประเด็นปัญหา
 
การที่ตำรวจและทหารอ้างคำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 3/2558 เป็นเหตุในการสั่งห้ามทำกิจกรรม และให้กำลังเจ้าหน้าที่หลายร้อยนายเข้าห้ามผู้ชุมนุมออกเดินเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2561 และการติดตามคุกคาม ข่มขู่ กดดันสารพัดวิธีเพื่อให้การเดินเท้าเป็นไปอย่างยากลำบาก เป็นความไม่ชอบธรรมอีกครั้งหนึ่งที่ คสช. กระทำต่อประชาชนที่กำลังประสบปัญหาเดือดร้อน 
 
แถลงการณ์องค์กรภาคประชาชน 142 องค์กร ยืนยันว่า ประกาศและคำสั่งของ คสช. อันมีที่มาจากอำนาจไม่ชอบธรรมต้องถูกยกเลิก ขัดต่อรัฐธรรมนูญ และต้องหยุดใช้เพื่อจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนทันที พร้อมทั้งให้ คสช. ทบทวน ยกเลิกกฎหมาย นโยบาย มาตรการ โครงการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน โดยเฉพาะ 4 ประเด็นหลักที่เครือข่าย People Go นำเสนอในทันที และต้องให้เครือข่าย People Go ทำกิจกรรมเดินเท้าและสื่อสารสังคมได้จนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเสรีภาพตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างเต็มที่ และคืนประชาธิปไตยสู่สังคมไทยโดยเร็ว
 
รายละเอียดและรายชื่อเครือข่ายผู้ร่วมแถลงการณ์ : 

แถลงการณ์ เคารพสิทธิ์ประชาชน หยุดคุกคามข่มขู่ หยุดใช้การแจ้งความไม่ชอบธรรม

ตามที่เครือข่าย People Go จัดกิจกรรม "We Walk เดินมิตรภาพ" เดินเท้ารณรงค์เป็นเวลา 1 เดือนตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ไปยังจ.ขอนแก่น เพื่อสื่อสารถึงความต้องการประชาชนที่จะมีส่วนร่วมใน 4 ประเด็น ได้แก่ หลักประกันสุขภาพ ความมั่นคงทางอาหาร สิทธิชุมชน และสิทธิทางการเมืองในรัฐธรรมนูญใหม่
 
เครือข่ายและองค์กรดังมีรายนามต่อไปนี้ เห็นว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพการชุมนุม และเสรีภาพการแสดงออกของประชาชน ตามปกติที่ไม่ขัดต่อความมั่นคงของชาติ ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน แต่อาจกระทบกระเทือนต่อการตัดสินใจออกกฎหมายและนโยบายต่างๆ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อ คสช. และกลุ่มทุนโดยไม่สนใจประชาชน จึงเห็นควรสนับสนุนกิจกรรมลักษณะดังกล่าวให้เกิดขึ้นได้ในสังคมไทย และเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำในทุกพื้นที่และทุกประเด็นปัญหา
 
การที่ตำรวจและทหารอ้างคำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 3/2558 เป็นเหตุในการสั่งห้ามทำกิจกรรม และให้กำลังเจ้าหน้าที่หลายร้อยนายเข้าห้ามผู้ชุมนุมออกเดินเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 และการติดตามคุกคาม ข่มขู่ กดดันสารพัดวิธีเพื่อให้การเดินเท้าเป็นไปอย่างยากลำบาก เป็นความไม่ชอบธรรมอีกครั้งหนึ่งที่ คสช. กระทำต่อประชาชนที่กำลังประสบปัญหาเดือดร้อน 
 
เครือข่ายและองค์กรดังมีรายนามต่อไปนี้ ขอยืนยันว่า ประกาศและคำสั่งของ คสช. อันมีที่มาจากอำนาจไม่ชอบธรรมต้องถูกยกเลิก ขัดต่อรัฐธรรมนูญ และต้องหยุดใช้เพื่อจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนทันที พร้อมทั้งให้ คสช. ทบทวน ยกเลิกกฎหมาย นโยบาย มาตรการ โครงการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน โดยเฉพาะ 4 ประเด็นหลักที่เครือข่าย People Go นำเสนอในทันที และต้องให้เครือข่าย People Go ทำกิจกรรมเดินเท้าและสื่อสารสังคมได้จนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเสรีภาพตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างเต็มที่ และคืนประชาธิปไตยสู่สังคมไทยโดยเร็ว
 
23 มกราคม 2561 
 
- กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (เอฟทีเอ ว็อทช์) 
- เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย
- เครือข่ายขบวนการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน
- เครือข่ายสลัม 4 ภาค
- สหพันธ์องค์กรผู้บริโภค
- มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
- มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์ ภาคเหนือ
- มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา
- มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ
- กลุ่มศึกษาปัญหายา
- กลุ่มเพื่อนประชาชน
- คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือล่าง(กป.อพช.นล)
- สมัชชาประชาชนฅนเหนือล่าง
- มูลนิธิบูรณะนิเวศ
- กลุ่มเขลางค์เพื่อการพัฒนา จ.ลำปาง
- เครือข่ายพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดมหาสารคาม
- สมาคมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคภาคตะวันออก
- ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดฉะเชิงเทรา
- เครือข่ายศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพชนเผ่าพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์
- คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคมแผนกกลุ่มชาติพันธุ์
- เครือข่ายศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพปชช.ภาคเหนือ
- เครือข่ายผู้บริโภค ภาคเหนือ
- เครือข่ายเด็กและเยาวชน ภาคเหนือ
- มูลนิธิเยาวชนเพื่อการพัฒนา   
- กลุ่มทำทาง  
- เครือข่ายผู้หญิงในระบบหลักประกันสุขภาพ   
- เครือข่ายผู้หญิงอยู่ร่วมกับเอชไอวี
- เครือข่ายคนทำงานด้านเด็กและเยาวชน
- เครือข่ายศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเขต 10 อุบลราชธานี
- เครือข่ายผู้บริโภค สุราษฎร์ธานี
- กลุ่มรักษ์เขาชะเมา
- กลุ่มไม้ขีดไฟ
- เครือข่ายเยาวชนเพื่อการพัฒนา
- กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ จังหวัดสระแก้ว 
- ศูนย์คุ้มครองสิทธิจังหวัดสระแก้ว
- เครือข่ายศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดสุรินทร์
- เครือข่ายศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดบุรีรัมย์
- เครือข่ายศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดชัยภูมิ
- เครือข่ายศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดนครราชสีมา
- มูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน จังหวัดสุรินทร์
- สมาคมครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว จังหวัดสุรินทร์
- สมาคมจิตอาสาสร้างสุข จังหวัดสุรินทร์
- สถาบันพัฒนาเยาวชนและชุมชนเพื่ออนาคต อุทัยธานี
- กลุ่มเยาวชนลูกมะปราง จ.สระบุรี
- สำนักกิจกรรมกิ่งก้านใบ อุตรดิตถ์
- สมาคมป่าชุมชนอีสาน
- กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ กทม.
- ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพฯบึงกุ่ม/กทม
- คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์
- เครือข่ายศูนย์สิทธิผู้บริโภค กรุงเทพมหานคร
- เครือข่ายศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน กรุงเทพมหานคร
- ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.ขอนแก่น
- สมาคมประชาสังคมชุมพร
- เครือข่ายผู้หญิงเพื่อสุขภาพ ปทุมธานี
- ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ปทุมธานี
- เครือข่ายผู้หญิงเพื่อสุขภาพ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- เครือข่ายผู้หญิงเพื่อสุขภาพ อ่างทอง
- เครือข่ายผู้หญิงเพื่อสุขภาพ นนทบุรี
- เครือข่ายผู้หญิงเพื่อสุขภาพ ลพบุรี
- เครือข่ายผู้หญิงเพื่อสุขภาพ ศรีษะเกษ
- เครือข่ายผู้หญิงเพื่อสุขภาพ เชียงใหม่
- เครือข่ายชนกลุ่มน้อยและชาติพันธุ์
- เครือข่ายเยาวชนที่อยู่ร่วมกับเอชไอวี (TNY+)
- เครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคม
- เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ภาคอีสาน
- เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ภาคตะวันออก
- เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ภาคเหนือล่าง
- เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ภาคเหนือตอนบน
- เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ภาคใต้
- เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ภาคตะวันตก
- เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ภาคกลาง
- เครือข่ายตราดสีทอง
- ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน (วัดไผ่ล้อม)
- กลุ่มทอฝัน อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
- กลุ่มกำลังใจ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
- เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี จังหวัดศรีสะเกษ
- เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี จังหวัดกระบี่
- เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดสงขลา
- เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดนราธิวาส
- กลุ่มครอบครัวสัมพันธ์ จังหวัดอำนาจเจริญ
- เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี จังหวัดอำนาจ
- กลุ่มกุหลาบสีรุ้ง จังหวัดอำนาจเจริญ
- กลุ่มสะเดาหวาน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
- ศูนย์อนามัยการเจริญพันธุ์ ต.ทุ่งนนทรี  จ.ตราด
- กลุ่มบานชื่น ต.ห้วยขยุงอ.วารินชำราบ จ.อุบล
- กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ หมู่2 ต.ตะกาง อ.เมือง    จ.ตราด
- คณะทำงานการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ยา ประเทศไทย
- กลุ่มปริญญาชีวิต อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
- กลุ่มดอกหญ้า จังหวัดตรัง
- เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ อุตรดิตถ์
- ชมรมเครือข่ายร้อยดวงใจต้านภัยเอดส์ ชัยนาท
- เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ สุโขทัย
- เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดนครสวรรค์
- กลุ่มจำปาขาว
- กลุ่มฟ้าประทานมา
- ชมรมฟ้าสีม่วง
- กลุ่มใจประสานใจ
- กลุ่มสายรุ้งรุ่งเจริญ  รพ.นาโยง
-เครือข่ายจ.ยโสธร
- กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนอ.คำเขื่อนแก้ว
- กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน อ.มหาชนะชัย
- กลุ่มสานฝันวันฟ้าใสอ.ค้อวัง
- กลุ่มรวมใจอ.กุดชุม
- กลุ่มทอฝันอ.ป่าติ้ว
- กลุ่มเพื่อนไทยเจริญอ.ไทยเจริญ
- กลุ่มสายใยรักอ.ทรายมูล
- กลุ่มสายใยครอบครัวอ.เมืองจ.ยโสธร
- กลุ่มรุ่งอรุณ  รพ.ห้วยยอด
- กลุ่มตะวันใหม่อ.เลิงนกทาจ.ยโสธร
- กลุ่มฟ้าใส  รพ.รัษฎา
- ชมรมแสงตะวัน  รพ.ปะเหลียน
- กลุ่มแก่งสะพือสัมพันธ์ อ.พิบูลมังสาหาร
- เครือข่ายผู้ติดเชื้อจังหวัดอุบลราชธานี
- เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ลพบุรี
- เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ สิงห์บุรี
- เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ เพชรบูรณ์
- เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดเชียงราย
- เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดพะเยา
- เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดแพร่
- กลุ่มคำตากล้าร่วมใจ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
- กลุ่มวาริชรวมใจ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
- ชมรมตระการสดใส อ.ตระการพืชผล จ.อุบล
- กลุ่มวังดาหลา  รพ.วังวิเศษ จ.ตรัง
- กลุ่มตะวันรุ่ง  รพ.กันตัง จ.ตรัง
- กลุ่มวังดาหลา  รพ.วังวิเศษ จ.ตรัง
- กลุ่มรุ่งอรุณใหม่ อ.ทุ่งฝนจ.อุดรธานี
- กลุ่มฟ้าใส  รพ.รัษฎา จ.ตรัง
- กลุ่มหยดน้ำ รพ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
- เครือข่ายจังหวัดกระบี่
- กลุ่มฉัตรวาริน รพ สุไหงปาดี จ นราธิวาส
- กลุ่มธารน้ำใส  ร.พ. จะแนะ จ.นราธิวาส
- กลุ่มพลังใจ  รพ  สุคิริน. จ นราธิวาส
- กลุ่มทานตะวัน รพ. ศรีสาคร จ.นราธิวาส
- กลุ่มใต้ม่านหมอก รพ เบตง
- กลุ่ม วันฟ้าใส รพ หลังสวน
- ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพิจิตร
- เครือข่ายเพื่อสุขภาพจังหวัดพิจิตร
- กลุ่มรักบ้านเกิดจังหวัดพิจิตร
- สมาคมผู้บริโภคภาคตะวันตก
- สมาคมพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสมุทรสงคราม
- ชมรมเภสัชชนบท
- FOCUS ON THE GLOBAL SOUTH

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net