(คลิป) วงเสวนาปัญหาการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญ 60

นักวิจัยสถาบันพระปกเกล้า แกนนำพรรคสามัญชน และนักสหภาพแรงงาน ถกปมปัญหาการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 2560 และ พ.ร.ป.รัฐธรรมนูญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 24 มี.ค.ที่ผ่านมา ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ วิชาระบอบประชาธิปไตยและหลักนิติธรรม (ปก.356) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับ พรรคใต้เตียง มธ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ คณะประชาชนเพื่ออิสรภาพ (คปอ.) จัดเสวนาหัวข้อ "การเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 2560 มีปัญหาอย่างไร? ว่าด้วยปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งต่อไปภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง

โดยมวิทยากรประกอบด้วย ดร.สติธร ธนานิธิโชติ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า กรชนก แสนประเสริฐ ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคสามัญชน ศรีไพร นนทรีย์ กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง และศศวัชร์ คมนียวนิช ที่ปรึกษาพรรคใต้เตียงมธ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์