อัพเดทล่าสุดเมื่อ 31 นาที 44 วินาที ที่ผ่านมา
ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

กวีประชาไท: ศรีอำนาจ

 

เกิดเป็นคนในประเทศเขตภาษา                    มธุรสวาจากว่าที่ไหน

กักขฬะเจรจามาจากใจ                         ประโยคไปสื่อสารสันดานตน

มีกอไก่ถึงฮอนกฮูกไว้ผูกเรื่อง               บ้างประเทืองปัญญาพาเหตุผล

เป็นศรีปราชญ์ประกาศโคลงจรรโลงคน     ไม่อับจนวรรณยุกต์ทุกเหตุการณ์

เป็นศรีสุนทรโวหารท่านครูภู่                  ลูกหลานรู้ครูเพียรเรียนเขียนอ่าน

ศรีอีกคนศรีธนญชัยไอ้สันดาน                   เป็นตำนานมนุษย์บุตรบ้านเมือง

ศรีอีกศรีที่โด่งดังดั่งดาวร้าย                    ศรีนี้หมายมากอำนาจมาดโขเขื่อง

ศรีอำนาจชาติด้อยถอยรุ่งเรือง                    ศรีเปล่าเปลืองเวลาพาหาวนอน

ศรีอำนาจกับฆาตกรซับซ้อนเงื่อน        ใจแชเชือนหลายชั้นนั้นหลอกหลอน

เป็นศรีโจรปล้นอำนาจราษฎร                    เกาะกลุ่มก้อนชุมโจรโหนกันมา

ศรีเอย เหวยกลืนกล้ำศรีอำนาจ                    ประชาชาติช้ำชอกถูกหลอกฆ่า

สลิดใหญ่คุกคามสลิดน้อยตามมา                 คือชะตากะลาแลนด์แดนนี้เอย