Skip to main content
sharethis

รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ลงพื้นที่คุยกับประชาชนกลุ่มโยธะการักษ์ถิ่น ยืนยันยังไม่แผนใช้ที่ดิน รอให้กองทัพเรือเจ้าของที่ดินตกลงกับประชาชนให้ได้ก่อน ด้านกองทัพเรือเผยเตรียมลงพื้นที่พูดคุย 24 ต.ค. นี้

10 ต.ค. 2561 ผู้สื่อข่าวประชาไทได้รับแจ้งว่า เวลา 10.00 น. ทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) สายงานพัฒนาพื้นที่และชุมชน พร้อมด้วย พ.ท.ขวัญชัย พงษ์อร่าม ผู้บังคับการกองพันที่ 1 กองพลทหารราบที่ 11 ค่ายพระนั่งเกล้า และประเทือง อยู่เกษม นายอำเภอบางน้ำเปรี้ยว ลงพื้นที่ประชุมรับฟังความเดือดร้อนของประชาชานกลุ่มโยธะการักษ์ถิ่น ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ต.โยธะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

สำหรับกรณีนี้สืบเนื่องจากเมื่อกลางปี 2557 ประชาชนในพื้นที่ ต.โยธะกา ได้รับหนังสือจากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา แจ้งยกเลิกสัญญาเช่าและการเก็บค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุ เพื่อส่งมอบที่ดินคืนทหารเรือ ด้วยเหตุผลว่า กองทัพเรือมีแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือโยธะกา เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการทหาร

หลังจากปี 2557 เป็นต้นมา สำนักงานธนารักษ์เลิกเก็บค่าเช่าที่ดินจากชาวบ้าน แต่ชาวบ้านยังคงใช้ที่ดินทำนาต่อไป ไม่มีใครส่งมอบที่ดินหรือย้ายออกไปปลายปี 2560 ชาวบ้านได้รับหนังสืออีกครั้งจากกองทัพเรือ ขอให้ส่งมอบคืนที่ดินให้แก่กองทัพเรือ ภายใน 7 วัน โดยให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ขนย้ายทรัยพ์สิน และบริวารออกไปจากที่ดิน พร้อมกับทำหนังสือส่งมอบที่ดิน พร้อมทั้งระบุว่าหากยังเพิกเฉยทางราชการมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย หลังจากนั้นชาวบ้านได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังหลายหน่วยงาน เพื่อร้องเรียนและขอสิทธิในการใช้ที่ดินต่อไป

ต่อมาได้มีการลงข่าวคำให้สัมภาษณ์ของอธิบดีกรมธนารักษ์ ในข่าวประชาชาติธุรกิจออนไลน์ เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2561 ระบุว่า กรมธนารักษ์ได้จัดหาที่ราชพัสดุสนับสนุนโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกใน 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง กว่า 11,000 ไร่ ในส่วนของฉะเชิงเทรานั้น เป็นที่ของกองทัพเรือที่ส่งคืนให้กรมธนารักษ์ อยู่ใน อ.บางน้ำเปรี้ยว พื้นที่ประมาณ 4,000 ไร่เศษ อยู่บริเวณศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือ ที่ ต.โยธะกา ซึ่งได้ส่งมอบให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกไปเรียบร้อยแล้ว ส่วนจะนำไปพัฒนาเป็นอะไรขึ้นกับคณะกรรมการฯ จะกำหนด หลังจากนั้นได้มีกระแสข่าวหลายสำนักได้รายงานว่าอาจมีกลุ่มทุนบางกลุ่มเข้ามาพัฒนาพื้นที่เป็นเมืองใหม่

ทั้งนี้มีจำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกสัญญาเช่าดังกล่าว ประกอบด้วย ผู้เดือดร้อนเฉพาะที่อยู่อาศัย ผู้เดือดร้อนทั้งที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน และผู้เดือดร้อนเฉพาะที่ดินทำกิน ในพื้นที่ หมู่ 2 หมู่ 10 หมู่ 11 และหมู่ 12 รวม 166 ครัวเรือน มีผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 635 คน

จึงทำให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความกังวลต่อสถานการณ์การขอคืนพื้นที่ดังกล่าวซึ่งมี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย จึงได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยัง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และทางสำนักงานฯ ได้มอบหมายให้  ทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการ EEC สายงานพัฒนาพื้นที่และชุมชน มาลงพื้นที่ชี้แจงกับประชาชนในวันนี้

สำหรับบรรยากาศในที่ประชุม ธีรพล อุทัยพันธุ์ กำนันตำบลโยธะกา ในฐานะประธานกลุ่มโยธะการักษ์ถิ่น ได้กล่าวว่าตนได้ส่งหนังสือร้องเรียนไปยังคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ตั้งแต่เดือน มี.ค. 2561 แต่ยังไม่ได้หนังสือตอบกลับมา โดยมีความกังวลและความสงสัยของประชาชนจำนวน 6 ข้อได้แก่ จํานวนเนื้อที่ดินที่ต้องการใช้ประโยชน์มีพื้นที่เท่าไหร่, แผนที่ของแปลงที่คณะกรรมการฯ ต้องการใช้ประโยชน์, วัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ที่ดิน, เหตุผลความจําเป็นของโครงการในการใช้ประโยชน์ที่ดิน, ผลประโยชน์ที่จะตกแก่ราษฎรในพื้นที่ และ คณะกรรมการฯ มีมาตรการชดเชย เยียวยา ให้กับประชาชนที่ไร้ที่อยู่อาศัย และที่ดินทํากินดังกล่าวอย่างไร

ทัศนีย์ ได้กล่าวว่า ได้รับหนังดังกล่าวเมื่อเดือน มี.ค. แต่เนื่องจาก พรบ.เขตพัฒนาภาคตะวันออก (EEC) ยังไม่มีผลบังคับใช้ ทางสำนักงานจึงยังไม่สามารถตอบคำถามประชาชนอย่างเป็นทางการได้ในช่วงนั้น แต่อย่างไรก็ดีในปัจจุบัน ทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกได้ทราบเรื่องร้องเรียนและความกังวลของประชาชนแล้ว และขอเรียนให้ทราบว่าในปัจจุบันคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกยังไม่มีแผนการใช้พื้นที่ ต.โยธะกา พร้อมทั้งบอกว่าเป็นเรื่องที่ชาวบ้านกับทหารเรือต้องไปตกลงกัน

ในประเด็นนี้ พ.ท.ขวัญชัย พงษ์อร่าม ผบ.กองพันที่ 1 กองพลทหารราบที่ 11 ค่ายพระนั่งเกล้า ได้แจ้งต่อชาวบ้านว่าทางกองพลทหารราบที่ 11 โดยพล.ต.วรยุทธ แก้วพิบูลย์พันธุ์ได้ประสานกับทางกองทัพเรือให้ส่งตัวแทนลงมาพูดคุยกับชาวบ้านในวันที่ 24 ต.ค. นี้ ส่วนสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

พรพณา ก๋วยเจริญ ที่ปรึกษากลุ่มโยธะกา ได้สอบถามรองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพิ่มเติมว่าในประเด็นผังเมืองตำโยธะกาที่ถูกเปลี่ยนเป็นสีขาว (พื้นที่ความมั่นคง) และประเด็นเนื้อหาตามกฎหมาย EEC มาตรา 53 ซึ่งระบุให้อำนาจคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในการใช้ที่ราชพัสดุทุกแปลงในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) จะดำเนินการอย่างไรต่อ เนื่องจากประชาชนมีความกังวลต่อสิทธิการใช้ที่ดินในระยะยาว

รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ได้ชี้แจงว่า การพัฒนาพื้นที่ในโครงการต้องรับฟังความเห็นของประชาชนในพื้นที่อยู่แล้ว อย่างไรก็ดีความกังวลของประชาชนทางสำนักงานฯ จะทำหนังสือแจ้งเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net